NGUYỄN THỊ MỸ HIỆP (SURI)

NGUYỄN THỊ MỸ HIỆP (SURI)

(Last Updated On: Tháng Mười Một 9, 2021)
VIVA Hiep 1 - NGUYỄN THỊ MỸ HIỆP (SURI)

NGUYỄN THỊ MỸ HIỆP (SURI)

Chuyên viên kế toán

Mail: hiepntm@vivabcs.com.vn

Phone: +84 386 638 662

Skype: 0386638662

CHUYÊN MÔN

  • Cử nhân kinh tế
  • Ngôn ngữ: Anh – Việt

NĂNG LỰC

  • 03 năm kinh nghiệm liên tục về kế toán thuế và kế toán quản trị cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Am hiểu các qui định và thủ tục tuân thủ trong kinh doanh về thuế, kế toán.
  • Có khả năng tư vấn về thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TNDN.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  • Axios | Quod AI | Staple AI | CXA Group | Hào Luân


error: Alert: Content is protected !!