VƯƠNG TUẤN PHONG (PAUL)

VƯƠNG TUẤN PHONG (PAUL)

(Last Updated On: Tháng Mười Một 22, 2021)
Profile Phong - VƯƠNG TUẤN PHONG (PAUL)

VƯƠNG TUẤN PHONG (PAUL)

Pháp chế doanh nghiệp

Mail: phongvt@vivabcs.com.vn

Phone: +84 935 195 000 (zalo)

Skype: vuong.tphong@gmail.com

CHUYÊN MÔN

 • Cử nhân Luật
 • Cử nhân Quản trị kinh doanh
 • Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư Hội nhập Thương mại Quốc Tế
 • Đang theo học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tài chính
 • Ngôn ngữ: Anh – Việt

NĂNG LỰC

 • 02 năm kinh nghiệm liên tục về luật kinh doanh | Quản trị quan hệ lao động cùng các thủ tục tuân thủ cho Doanh nghiệp.
 • 03 năm kinh nghiệm liên tục về nghiệp vụ liên quan đến Khách hàng Doanh nghiệp (MNC, FDI, Local) tại các Ngân hàng thương mại đa quốc gia
 • Đã tốt nghiệp Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư lĩnh vực Đầu tư – Thương mại quốc tế
 • Am hiểu các qui định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Am hiểu các qui định và thủ tục về quản trị doanh nghiệp, ngân hàng, đầu tư nước ngoài, thương mại quốc tế.
 • Có khả năng tư vấn các thủ tục và giải pháp tuân thủ trong kinh doanh liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, giao dịch kinh tế, tái cấu trúc doah nghiệp
 • Có khả năng thiết lập căn cứ pháp lý cho các quan hệ lao động, giao dịch trong kinh doanh.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 • Hype Asia | Hillsdale | Kasatria | New Me Group | Interactive Partners | Techmart | Kiba |Hoàng Long| Trimco| 3DS| Peja


error: Alert: Content is protected !!