Mobile menu icon
COVID 19 – DỤNG BINH PHÁP TÔN TỬ, RẰNG “BIẾT CHỜ THỜI MỚI CÓ THỂ THÀNH THỤC VƯƠN LÊN”

COVID 19 – DỤNG BINH PHÁP TÔN TỬ, RẰNG “BIẾT CHỜ THỜI MỚI CÓ THỂ THÀNH THỤC VƯƠN LÊN”

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

COVID 19 - Dụng Binh Pháp Tôn Tử, Rằng "Biết Chờ Thời Mới Có Thể Thành Thục Vươn Lên"

Trong ngắn hạn, phần lớn các doanh nghiệp và các nền kinh tế đều bị ảnh hưởng bởi Covid 19, mặc dù vậy, Việt Nam vẫn có những tiềm năng và cơ hội to lớn phía trước:

COVID 19 - Dụng Binh Pháp Tôn Tử, Rằng "Biết Chờ Thời Mới Có Thể Thành Thục Vươn Lên"
COVID 19 – Dụng Binh Pháp Tôn Tử, Rằng “Biết Chờ Thời Mới Có Thể Thành Thục Vươn Lên”
  • Hoa kỳ thành lập “Bộ tứ kim cương” hay nhóm QUAD, bao gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và mời thêm 3 quốc gia khác là Việt Nam, Hàn Quốc và New Zealand cùng tham gia nhằm xây dựng “mạng lưới kinh tế thịnh vượng”, tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng toàn cầu, giúp Việt Nam tham gia phân công quốc tế và phát huy lợi thế so sánh.
  • Việt Nam đã ký 12 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đặc biệt là EVFTA, VKFTA, TPP, RCEP… Các hiệp định này đang mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn và mở rộng quan hệ thương mại tự do với 55 đối tác toàn cầu, trong đó có các đối tác thuộc nhóm G7 và 15 đối tác thuộc nhóm G20.
  • Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 2007, bước vào sân chơi thương mại lớn toàn cầu.
  • Tầm nhìn chiến lược 10 năm từ 2021 đến 2030 của Chính phủ Việt Nam lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, trong đó chú trọng vào cải cách thể chế, ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân.

Trong “Binh pháp Tôn Tử” nói rằng: “Nếu không thể thắng thì phòng thủ, có thể thắng thì phải tấn công. Phòng thủ khi thực lực ta không đủ, tấn công khi thực lực ta dư. Người giỏi phòng thủ, ẩn mình dưới chín tầng đất. Người giỏi tấn công, khuấy động đến chín tầng trời. Do đó mới có thể tự bảo vệ mình mà toàn thắng vậy”.

Các doanh nhân, nếu trong ngắn hạn đang chưa thể khuấy động đến chín tầng trời thì có thể tận dụng thời gian này theo Binh pháp rằng “Biết chờ thời mới có thể thành thục vươn lên”. Các hành động cụ thể có thể cần cân nhắc như tái cấu trúc hệ thống quản lý, kiểm toán nội bộ để soát xét rủi ro, rà soát để cắt bỏ để tối ưu hoạt động kinh doanh, mạnh dạn giải thể, sáp nhập, mua bán lại doanh nghiệp…

 

Xem thêm:

Hậu COVID 19 – Cơ Hội Và Nguồn Lực Chấn Hưng Doanh Nghiệp

Thế Giới Thời Hậu COVID-19 Và Sự Phục Hồi Kinh Tế Ở Việt Nam

Hậu COVID 19 | Việt Nam Sẽ “Lột Xác”, Mang Lại Lợi Thế To Lớn Cho Doanh Nghiệp

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps

You cannot copy content of this page

DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm