Dịch Vụ Thuê Ngoài

Dịch Vụ Thuê Ngoài

Cắt giảm chi phí, tối ưu hoá năng suất và giảm bớt gánh nặng quản lý là những lợi ích nổi bật của các dịch vụ thuê ngoài (outsourcing). Chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ thuê ngoài liên quan đến nhân sự tiền lương, kế toán và thủ tục hành chính cho hàng ngàn cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhu Cầu Của Bạn

 • Bạn không muốn mất nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính, công tác quản lý các bộ phận nội bộ và tiết kiệm chi phí nhân sự cho các công việc có thể thuê ngoài
 • Bạn cần hỗ trợ về kiểm soát nội bộ, quản lý quan hệ khách hàng và đối tác, theo dõi các giao dịch kinh doanh hàng ngày, thiết lập hệ thống sắp xếp và lưu trữ hồ sơ
 • Là một công ty đa quốc gia, bạn cần sự hỗ trợ từ đối tác trong nước thay mặt bạn khai báo, quản lý công việc kế toán, thuế, lương thưởng cho nhân viên.
 • Bạn yêu cầu tính bảo mật cao cho các thông tin về nhân sự.
 • Các thủ tục xuất nhập cảnh, giấy phép cư trú, quyết toán thuế cho người lao động nước ngoài gây mất thời gian và chi phí của bạn

Giải Pháp Của Chúng Tôi:

 • Quản lý nhân sự, tính lương
 • Xây dựng và đăng ký nội quy lao động
 • Thị thực, giấy phép, thuế cho người lao động nước ngoài
 • Dịch vụ quản trị điều hành
 • Tư vấn luật và tuân thủ
 • Dịch vụ về giấy phép kinh doanh
 • Thuê ngoài kế toán
 • Quản lý và tư vấn thuế
 • Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ trong kinh doanh
 • Soạn Thảo Hợp Đồng
 • Dịch Thuật, Công Chứng

Quy Trình Làm Việc

Kiểm toán - kế toán - thuế - VIVA BCS
error: Alert: Content is protected !!