Luật và Tuân Thủ

LUẬT VÀ TUÂN THỦ

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ và báo cáo tuân thủ cần thiết cho cơ quan nhà nước, thực thi các công việc liên quan đến luật kinh tế. Qua đó tiết kiệm chi phí vận hành, giảm thiểu khối lượng công việc và mang đến sự yên tâm cho các cấp quản lý nhằm tập trung vào các công việc kinh doanh cốt lõi.

04

Giai Đoạn Kinh Doanh Thành Công Tại Việt Nam

Giai đoạn 1. Tìm Hiểu Thị Trường

Giai đoạn 2. Khởi Đầu Kinh Doanh

  • Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục xin cấp phép
  • Điều chỉnh, bổ sung thông tin trên giấy phép: Đổi tên, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ, thành viên góp vốn, đại dện pháp luật.

Giai đoạn 3. Vận hành và tuân thủ

Giai đoạn 4. Gia hạn, giải thể, M&A.

Gói dịch vụ tư vấn kinh doanh luật và tuân thủ - VIVA BCS
Gói dịch vụ tư vấn kinh doanh luật và tuân thủ - VIVA BCS
Gói dịch vụ tư vấn kinh doanh luật và tuân thủ - VIVA BCS
error: Alert: Content is protected !!