Handbook “Manage Compliance Procedures of a Representative Office in Vietnam” 2019

Foreign representative office 2019 in Vietnam handbook

Handbook “Manage Compliance Procedures of a Representative Office in Vietnam” 2019

(Last Updated On: August 11, 2020)
Foreign representative office 2019 in Vietnam handbook

Foreign representative office 2019 in Vietnam handbook

DEAR VALUED CLIENTS,

 

Vietnam-based representative office of a foreign investor means a dependent unit, a lawful office in Vietnam, allowed to recruit staff to manage and promote sale contracts with local business partners, research and develop products, seeking opportunities for the purchase or sale of goods and provision of services…

 

Although a representative office can enhance and support business development for the parent company, easy to manage and able to keep investor away from many potential risks of violating local compliance procedures: no add valued tax, no corporate income tax, no accounting books, no financial statement, no independent audit required… but, in fact, there are many representative offices have endured serious fines due to misconduct of compliance procedures.

 

Vietnam joined the World Trade Organization (WTO) in 2007, since there, thousands of foreign investors have been investing in Vietnam in form of foreign representative office as a probatory step. Despite many advantages, representative office is no longer meet the business expectation of the investors and shall be transformed into subsidiary company.

 

Continue with the handbook of “Foreign Representative Office in Vietnam – What you need to know 2018”, we would like to share more our knowhow and practical experiences in compliance procedures for a foreign representative office in Vietnam according to local business regulations and culture.

 

The “Handbook for representative office 2019” is presented in main ideas:

 • Establishment / Registration representative office
 • Compliance procedures during the operation
 • Rights, obligations and compliance requirements of the Chief
 • Compliance procedures for expatriates who are working in Vietnam
 • Dissolution of representative office
 • Representative office and subsidiary – advantages and disadvantages?
 • Transform representative office into a subsidiary / 100% FDI company

 

We hope this handbook can bring useful information that you can identify, prevent the risks and do the right things in the first time. And we also hope, if it helps, you can share this handbook for your friends or the investors from your home country who are coming to Vietnam.

 

Our handbook representative office 2019 is completely free as our thanks to the business community who has been supporting us for more than 10 years. We are very appreciated if you can send some feedbacks that help our next edition become more interesting and more useful for your business.

HANDBOOK FOR REPRESENTATIVE OFFICE 2019

MANAGE COMPLIANCE PROCEDURES OF A REPRESENTATIVE OFFICE IN VIETNAM

representative office 2019 in vietnam handbook so tay van phong dai dien nuoc ngoai

Register


 

GIỚI THIỆU NHANH VỀ VIVA

 • VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.
 • Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị hành chính văn phòng.
 • Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ... chia làm năm nhóm tiêu biểu gồm Công ty FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị doanh nghiệp.
 • Logo của VIVA với hình ảnh đầu tiên là cách điệu của tên Công ty, dưới hình thức của chữ ký có gạch chân, với ý chí khẳng định sự ngay thẳng - tự lực tự cường - rõ ràng và trung thành vì lợi ích của khách hàng. Chứ ký là lời cam kết, là danh dự về khả năng chuyên môn vượt trội và các hành xử chuyên nghiệp trong kinh doanh. Chứ ký của VIVA hướng tới là bảo chứng giúp đối tác, ngân hàng, cơ quan nhà nước nhận diện và tôn trọng khách hàng của VIVA vì sự kinh doanh lành mạnh và tử tế.

 

Tham vấn cùng chuyên gia


Read more:

Representative Office In Vietnam – Typical Rights And Obligations

Power And Responsibility Of Head Of Representative Office In Vietnam

Important Notes On Foreign Representative Office Operation In Vietnam

Representative Office Vs Subsidiary Vs Branch? How To Transform Business Models In Vietnamerror: Alert: Content is protected !!