Handbook “Manage Compliance Procedures of a Representative Office in Vietnam” 2019

Foreign representative office 2019 in Vietnam handbook

Handbook “Manage Compliance Procedures of a Representative Office in Vietnam” 2019

(Last Updated On: August 11, 2020)
Foreign representative office 2019 in Vietnam handbook

Foreign representative office 2019 in Vietnam handbook

DEAR VALUED CLIENTS,

 

Vietnam-based representative office of a foreign investor means a dependent unit, a lawful office in Vietnam, allowed to recruit staff to manage and promote sale contracts with local business partners, research and develop products, seeking opportunities for the purchase or sale of goods and provision of services…

 

Although a representative office can enhance and support business development for the parent company, easy to manage and able to keep investor away from many potential risks of violating local compliance procedures: no add valued tax, no corporate income tax, no accounting books, no financial statement, no independent audit required… but, in fact, there are many representative offices have endured serious fines due to misconduct of compliance procedures.

 

Vietnam joined the World Trade Organization (WTO) in 2007, since there, thousands of foreign investors have been investing in Vietnam in form of foreign representative office as a probatory step. Despite many advantages, representative office is no longer meet the business expectation of the investors and shall be transformed into subsidiary company.

 

Continue with the handbook of “Foreign Representative Office in Vietnam – What you need to know 2018”, we would like to share more our knowhow and practical experiences in compliance procedures for a foreign representative office in Vietnam according to local business regulations and culture.

 

The “Handbook for representative office 2019” is presented in main ideas:

  • Establishment / Registration representative office
  • Compliance procedures during the operation
  • Rights, obligations and compliance requirements of the Chief
  • Compliance procedures for expatriates who are working in Vietnam
  • Dissolution of representative office
  • Representative office and subsidiary – advantages and disadvantages?
  • Transform representative office into a subsidiary / 100% FDI company

 

We hope this handbook can bring useful information that you can identify, prevent the risks and do the right things in the first time. And we also hope, if it helps, you can share this handbook for your friends or the investors from your home country who are coming to Vietnam.

 

Our handbook representative office 2019 is completely free as our thanks to the business community who has been supporting us for more than 10 years. We are very appreciated if you can send some feedbacks that help our next edition become more interesting and more useful for your business.

HANDBOOK FOR REPRESENTATIVE OFFICE 2019

MANAGE COMPLIANCE PROCEDURES OF A REPRESENTATIVE OFFICE IN VIETNAM

representative office 2019 in vietnam handbook so tay van phong dai dien nuoc ngoai

Register


 

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Tài chính kế toán và thuế – Nhân sự và lao động tiền lương – Tài chính doanh nghiệp – Quản trị hành chính văn phòng . Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi ích kinh doanh.

Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ… Dưới các hình thức tiêu biểu như: Công ty FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị doanh nghiệp.

 

Footer content bài viết con

Tham vấn cùng chuyên gia

 

 

 

Read more:

Representative Office In Vietnam – Typical Rights And Obligations

Power And Responsibility Of Head Of Representative Office In Vietnam

Important Notes On Foreign Representative Office Operation In Vietnam

Representative Office Vs Subsidiary Vs Branch? How To Transform Business Models In Vietnamerror: Alert: Content is protected !!