Mobile menu icon
QUẢN LÝ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH
THEO YÊU CẦU VÀ QUI ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

QUẢN LÝ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH
THEO YÊU CẦU VÀ QUI ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Quản lý các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

Chúng tôi xin được giới thiệu phạm vi gói dịch vụ quản trị toàn diện các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định của nhà nước với phạm vi như sau:

 1. Lập mục tiêu – kế hoạch các thủ tục tuân thủ phù hợp với mục tiêu kinh doanh ngắn và dài hạn.
 2. Tư vấn các sự vụ phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày và theo yêu cầu từ Ban giám đốc.
 3. Tổ chức lưu trữ và quản lý hồ sơ bắt buộc trong kinh doanh (Business record management).
 4. Phối hợp lập và nộp toàn bộ các báo cáo tuân thủ về thuế, quản lý thủ tục về thuế, chi phí thuế bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế Nhà thầu, Thuế từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng vốn, thuế Xuất nhập khẩu,…
 5. Phối hợp lập và nộp toàn bộ các báo cáo tuân thủ về kế toán và báo cáo tài chính theo qui định và theo yêu cầu quản trị nội bộ.
 6. Phối hợp lập và thực thi việc quản trị toàn diện quan hệ lao động, bao gồm Hồ sơ nhân sự, Hợp đồng lao động, Tính lương, Bảo hiểm bắt buộc… 
 7. Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước định kỳ hoặc theo từng vụ việc. Hỗ trợ làm việc với ngân hàng, đối tác về các số liệu và báo cáo có liên quan.
 8. Kiểm toán nội bộ hệ thống hồ sơ, chứng từ, số liệu để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ khác. 
 9. Lập thư quản lý hằng quí, năm để báo cáo Ban giám đốc về số liệu, kết quả kinh doanh, các rủi ro tiềm tàng và giải pháp khắc phục phòng ngừa.

Chi tiết từng nhóm công việc có thể được may đo theo yêu cầu và đặc thù từng doanh nghiệp.

 

Bên cạnh các dịch vụ tuân thủ tiêu chuẩn, 

Sau đây là các dịch vụ bổ sung áp dụng đối với Khách hàng có nhu cầu củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ, tạo những nền tảng phát triển bền vững:

1. Lập hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp

Nội dung của hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp: Tóm tắt về lịch sử hình thành, lĩnh vực ngành nghề chính, thành tựu, triển vọng của công ty; Uy tín (goodwill) từ danh tiếng, sự tín nhiệm của khách hàng, địa điểm, sản phẩm và các nhân tố tương tự mang lại các lợi ích kinh tế | Tài chính doanh nghiệp | Quản trị doanh nghiệp | Hệ thống khách hàng và nhà cung cấp | Công nghệ, phương thức sản xuất và kênh phân phối sử dụng | Chiến lược và kế hoạch tăng trưởng, phát triển | Cơ cấu tổ chức – nguồn nhân lực | Quản trị rủi ro – những yếu tố ảnh hưởng tới sự tồn tại, tăng trưởng lợi nhuận. Từ đó:

 • Rà soát lại tổng tài sản thực thế đang tham gia hoạt động kinh doanh, xây dựng phương án thẩm định giá trị doanh nghiệp, bán một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
 • Cung cấp thông tin để quản trị điều hành cho Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Cổ đông
 • Cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, mua bán doanh nghiệp, đầu tư vào các doanh nghiệp.  
 • Cung cấp thông tin cho các tổ chức tín dụng trong việc mở rộng các khoản vay, bảo lãnh và các điều kiện tín dụng.
 • Cung cấp thông tin, làm cơ sở đàm phán về tín dụng thương mại với các nhà cung cấp.
 • Cung cấp thông tin cho khách hàng, nhất là khi cần tham gia các dự án đấu thầu.
 • Định hướng xây dựng – khai thác và phát triển các nguồn lực, chỉ số sức khoẻ doanh nghiệp. 
 • Giúp chỉ ra những thay đổi cần thiết về hệ thống tài chính, cơ cấu thành phần cổ đông hoặc cấu trúc doanh nghiệp. 
 • Giúp đưa ra các quyết định như các hoạt động bán hàng hoặc loại bỏ các hoạt động làm ăn không có lãi hoặc không mang tính mấu chốt, để tập trung vào những hoạt động mang lại giá trị cao.
 • Nhận diện các rủi ro tiềm tàng.
 • Là bước chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu, đăng ký niêm yết.

2. Lập và quản lý hồ sơ tín nhiệm doanh nhân:

 • Tuân thủ về quan hệ lao động: Vị trí chức danh quản lý | Hợp đồng lao động ngay cả trong trường hợp là chủ sở hữu / thành viên góp vốn / cổ đông của công ty | Khai báo và nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc để hưởng lợi ích y tế, hưu trí, nghề nghiệp và các quyền liên quan khác từ quan hệ lao động.
 • Tuân thủ về thuế thu nhập cá nhân: Xác định cấu trúc thu nhập từ tiền lương và các lợi ích khác | Xác định các khoản thu nhập chịu thuế khác từ đầu tư, hợp tác, cho thuê tài sản… | Lập kế hoạch quản lý và tối ưu chi phí thuế TNCN | Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân với hồ sơ chứng minh hợp pháp.
 • Hồ sơ năng lực tài chính và tín nhiệm doanh nhân: Xây dựng hồ sơ hợp pháp chứng minh cho các dòng tiền hợp pháp từ tiền lương, đầu tư, cho thuê… từ đó chứng minh dòng tiền và năng lực tài chính trong nhiều năm, sẵn sàng cho các nhu cầu đầu tư ra nước ngoài, du học, định cư, vay ngân hàng… | Quản lý lý lịch tư pháp lành mạnh, quản lý hồ sơ tín nhiệm trên CIC, cơ quan xuất nhập cảnh, các cơ quan nhà nước khác… | Quản lý các tranh chấp, kiện tụng, khiếu nại từ các tổ chức, cá nhân.

 

Hệ sinh thái dịch vụ tuân thủ cho doanh nghiệp trong nước

 

3. Quản trị tài chính doanh nghiệp: 

Vốn trong kinh doanh và cấu trúc vốn tối ưu

Một cấu trúc vốn tối ưu sẽ giúp gia tăng tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thông qua việc tiết kiệm chi phí lãi vay, hưởng lợi từ lá chắn thuế, giảm rủi ro trong kinh doanh… 

 • Vốn góp của nhà sáng lập, thành viên góp vốn, cổ đông.
 • Vốn từ huy động thông qua các khoản vay từ tổ chức tín dụng, quĩ đầu tư, tổ chức hoặc cá nhân khác.
 • Nguồn thuê tài chính.
 • Tín dụng thương mại.  

Như vậy, tổng vốn đưa vào trong kinh doanh không nhất thiết phải từ túi của chủ sở hữu mà có thể từ nhiều nguồn khác nhau. Mỗi nguồn vốn đều có chi phí sử dụng không giống nhau. Ban giám đốc cần phải có căn cứ để xác định cấu trúc, tỷ lệ của từng nguồn trong tổng vốn kinh doanh.

Rất nhiều các doanh nghiệp ở Việt Nam thậm chí còn chưa liệt kê, định giá, xác định được tổng vốn thực tế đang đưa vào kinh doanh, dẫn đến không xác định được chi phí sử dụng vốn, hoặc đã không sử dụng vốn kinh doanh tối ưu, thậm chí còn đối mặt với các rủi ro do thất thoát hoặc sai mục đích…

Sau khi đã xác định được các nguồn vốn có thể huy động, chi phí sử dụng từng nguồn, cấu trúc tối ưu, doanh nghiệp cần có giải pháp và phương án để có thể huy động:

Cơ sở để huy động vốn:

 • Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý doanh nghiệp theo đúng qui định. Đặc biệt là các đánh giá về hồ sơ thành lập và hoạt động, vốn và chủ sở hữu, nhân sự quản lý và cơ cấu tổ chức  cũng như thẩm quyền, Quản trị quan hệ lao động và các chính sách, Các hợp đồng đang có hiệu lực, Tuân thủ về Thuế và các báo cáo kế toán, Danh mục tài sản và quyền sử dụng định đoạt, Quan hệ với ngân hàng và lịch sử tín dụng, Hệ thống giấy phép kinh doanh có điều kiện, Danh sách các quyết định phạt,  các Tranh chấp và Tố tụng có liên quan
 • Hồ sơ tín nhiệm Tài chính doanh nghiệp: Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh trong quá khứ; Các chỉ số tài chính hiện hành; Dòng tiền; Lịch sử tín dụng trên CIC; Lịch sử tín dụng với nhà cung cấp; Nghĩa vụ với các cơ quan nhà nước; Tài sản – xác thực giá trị, tình trạng, và quyền sở hữu; Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán – Giá trị thực tế của doanh nghiệp, bao gồm tổng giá trị thực tế của tài sản hữu hình và vô hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tính theo giá thị trường tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; Hồ sơ thẩm định giá trị doanh nghiệp bao gồm giá trị hữu hình và tài sản vô hình. 
 • Hồ sơ tín nhiệm Quản trị doanh nghiệp: Hệ thống thông tin; qui chế – qui trình – công cụ quản trị điều hành nội bộ; quản trị tài chính; quản trị nhân sự… 
 • Hồ sơ tín nhiệm về thương mại bao gồm đánh giá khách hàng, đối thủ cạnh tranh, lĩnh vực ngành nghề, chính sách vĩ mô, triển vọng và rủi ro. Việc đánh giá thường dựa trên mô hình phân tích SWOT gồm Thế mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức.
 • Hồ sơ tài sản trí tuệ bao gồm đánh giá các văn bằng sở hữu về bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh.
 • Chính sách bán hàng và quản lý giao dịch bao gồm các các nghĩa vụ và cam kết của nhà cung cấp, chính sách tín dụng thương mại, biểu mẫu và hình thức hợp đồng, điều khoản trọng yếu trong việc thực thi và giải quyết tranh chấp…

Giải pháp để huy động vốn:

 • Dựa vào chiến lược và kế hoạch kinh doanh để xác định nhu cầu và qui mô về vốn ngắn hạn, dài hạn.
 • Lập hồ sơ chứng minh cho dự án kinh doanh.
 • Kết hợp hồ sơ dự án và hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp để tiếp cận các nguồn vốn.

Quản lý và sử dụng vốn bằng con số và công cụ tài chính

Ngay cả khi đã xác định được cấu trúc vốn, huy động được nguồn vốn phù hợp, quản lý việc sử dụng nguồn vốn cũng là điều hết sức quan trọng. Đòi hỏi khả năng quản trị và thực thi các công việc chuyên môn như sau:

 • Tổ chức lưu trữ và quản lý hồ sơ, báo cáo trong kinh doanh theo qui định để đảm bảo khả năng ghi nhận – lưu trữ – cung cấp kịp thời và đầy đủ mọi thông tin.
 • Xây dựng và vận hành hệ thống kế toán tài chính và các thủ tục tuân thủ về thuế, kế toán.
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ may đo riêng theo đặc thù doanh nghiệp.
 •  Xây dựng hệ thống biểu mẫu và báo cáo tài chính và quản trị nội bộ. Cập nhật và báo cáo thường xuyên liên tục cho Ban giám đốc để phục vụ việc ra quyết định.  
 • Theo dõi thu thập số liệu, phân tích đánh giá, quản trị rủi ro.
 • Kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu để đảm bảo báo cáo gửi tới Ban giám đốc là tin cậy, kịp thời, may đo theo yêu cầu.
 • Tích hợp các phần mềm quản lý – ứng dụng mở rộng mô hình với các dự án đầu tư mới, quản trị công ty con, công ty liên kết.
 • Kiểm toán nội bộ, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng tài chính doanh nghiệp theo các qui định hiện hành và theo nhu cầu quản lý kinh doanh của ban giám đốc. Lập thư quản lý trình bày về các rủi ro tiềm tàng, giải pháp, lộ trình xây dựng, hoàn thiện.
 • Tái cấu trúc cơ cấu tài chính, giảm chi phí sử dụng vốn, tối ưu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, quản trị rủi ro theo nguồn vốn và sự luân chuyển của dòng tiền.
 • Tổ chức lại bộ máy kế toán – tài chính như là một nền tảng bắt buộc, quản lý hệ thống hồ sơ trong kinh doanh, thiết lập và hoàn chỉnh hồ pháp lý, hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp.
 • Rà soát tuân thủ trong kinh doanh liên quan đến Đầu tư – Lao động – Thương mại – Thuế…
 • Tham gia hoạch định, cố vấn, kiểm soát các giao dịch, báo cáo kế toán và tài chính theo yêu cầu. Trực tiếp hỗ trợ trong việc huy động, quản lý việc sử dụng vốn, hướng tới sự tuân thủ, an toàn, tối ưu và phát triển dài hạn.
 • Tuyển dụng và huấn luyện nhân sự phù hợp để chuyển giao qui trình và thực thi.

4. Kết nối và nhận hướng dẫn thủ tục từ các cơ quan quản lý nhà nước tại:

 • Tổng cục Thuế.
 • Tổng cục Hải quan.
 • Bộ Lao động.
 • Bộ kế hoạch và Đầu tư.
 • Bộ Thương mại.
 • Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
 • Tòa án các cấp.
 • Các đối tác là Giảng viên các trường đại học danh tiếng, Hội Luật gia, Luật sư, Kiểm toán viên… Các Hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chúng tôi tin rằng, việc quản lý toàn diện các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh cũng như các dịch vụ bổ sung của VIVA sẽ không chỉ giúp Quí khách đáp ứng  đầy đủ và tối ưu các qui định trong kinh doanh tại Việt Nam mà còn kiến tạo lợi thế kinh doanh, hoạch định tầm nhìn và sẵn sàng cho các cơ hội rộng mở trong nhiều thập kỷ phía trước, sẵn sàng cho việc chuyển giao thế hệ hoặc bán một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Search