Mobile menu icon
KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Dịch vụ kiểm toán độc lập & Báo cáo tài chính

Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính không chỉ là yêu cầu bắt buộc đối với một số trường hợp mà còn là thủ tục góp phần quản lý rủi ro, gia tăng giá trị doanh nghiệp. Những trình bày dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp tới các nhà quản lý doanh nghiệp những thông tin quản trị về kiểm toán độc lập báo cáo tài chính, cách thức tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa lợi ích liên quan.

KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP LÀ GÌ?

 • Hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp được thể hiện dưới hình thức các giao dịch kinh doanh.
 • Mỗi giao dịch sẽ có các bộ chứng từ để ghi nhận và chứng minh.
 • Các chứng từ được tập hợp và ghi chép vào hệ thống sổ kế toán.
 • Số liệu từ sổ kế toán được tổng hợp thành các tiêu chí trên báo cáo tài chính.
 • Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh, dòng tiền, công nợ, tồn kho… triển vọng phát triển và nhiều chỉ số quan trọng cho các bên liên quan như: Cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan thuế, ngân hàng…
 • Kiểm toán là việc các kiểm toán viên, thông qua các thủ tục thu thập bằng chứng – đánh giá – đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của các số liệu được trình bày trên báo cáo tài chính. Nghĩa là, các số liệu này trước hết có chứng từ chứng minh không, có được ghi chép đúng theo các quy định, chuẩn mực về kế toán – tài chính không, có phản ánh trung thực và hợp lý một cách đầy đủ về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp hay không.

CÁC LOẠI Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP?

 • Ý kiến chấp nhận toàn phần: hàm ý rằng báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị được kiểm toán, và phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
 • Ý kiến chấp nhận từng phần: hàm ý rằng báo cáo tài chính chỉ phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị, nếu không bị ảnh hưởng bởi yếu tố tuỳ thuộc (hoặc ngoại trừ) đã nêu.
 • Ý kiến từ chối (hoặc ý kiến không thể đưa ra ý kiến): hàm ý rằng kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính.
 • Ý kiến không chấp nhận (hoặc ý kiến trái ngược): hàm ý rằng có sai sót trọng yếu của báo cáo tài chính đến mức không thể thống nhất với quan điểm của Ban giám đốc.

DOANH NGHIỆP NÀO BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP?

Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán độc lập, những đối tượng sau bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm gồm:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 • Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.
 • Ngoài ra, còn tùy theo yêu cầu của khách hàng, đối tác khi tham gia đấu thầu, hợp tác kinh doanh…

LỢI ÍCH CỦA VIỆC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP?

 • Đáp ứng và tuân thủ yêu cầu của cơ quan nhà nước.
 • Giúp nhận diện được những rủi ro, chưa hiệu quả trong việc khai thác, sử dụng các nguồn lực.
 • Tạo sự tin cậy cho các đối tượng sử dụng thông tin, trong đó có các cơ quan thuế, các ngân hàng, đối tác, nhà đầu tư… Ví dụ: với các báo cáo tài chính được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần, có thể giúp doanh nghiệp được xếp loại vào nhóm khách hàng có tín nhiệm cao, được ưu đãi thêm các dịch vụ tín dụng của ngân hàng, và chi phí lãi vay có thể giảm đáng kể.
 • Hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định giá trị doanh nghiệp, hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp.

CHI PHÍ KIỂM TOÁN?

 • Tùy theo lĩnh vực ngành nghề, quy mô kinh doanh, độ phức tạp của các giao dịch, mục tiêu và yêu cầu của Ban giám đốc.
 • Tùy thuộc vào năng lực của đội ngũ kế toán nội bộ.
 • Tùy thuộc vào khả năng lựa chọn, thương thảo với các đơn vị kiểm toán.

CÁCH TIẾT KIỆM CHI PHÍ?

 • Cần xác định sớm mục tiêu kiểm toán, khối lượng công việc và lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
 • Cần ký hợp đồng kiểm toán và xác định lịch kiểm toán trong quý cuối cùng của năm tài chính (thường là quý 4 hằng năm) để tránh mùa cao điểm.
 • Cần chuẩn bị hệ thống hồ sơ chứng từ trong kinh doanh rõ ràng (Quản lý hồ sơ kinh doanh).
 • Cần lập hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính đầy đủ. Có nhân viên thạo nghề để cung cấp thông tin và giải trình.

Doanh nghiệp nên chuẩn bị ký hợp đồng kiểm toán ngay từ tháng 10/2020 để đơn vị kiểm toán có thể đảm bảo chất lượng dịch vụ, tránh dồn nhiều công việc vào 3 tháng đầu năm cũng như đánh giá lưu lượng công việc để lựa chọn và thương thảo mức giá tốt nhất.

VIVA CÓ THỂ MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ TỚI QUÝ KHÁCH?

 1. Tư vấn toàn diện các nội dung cần quan tâm.
 2. Thay mặt và quản lý toàn bộ quá trình và thủ tục liên quan cho đến khi báo cáo kiểm toán được phát hành.
 3. Tiết kiệm chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến thủ tục kiểm toán, tối ưu lợi ích từ các thủ tục kiểm toán.
 4. Hướng dẫn cách quản lý – trình bày – giải trình – cung cấp các thông tin trên báo cáo tài chính, đặc biệt là khi cần làm việc với các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư.
 5. Lập chiến lược xây dựng và hoàn chỉnh các tiêu chí, các báo cáo tài chính để phục vụ cho các thủ tục mua bán – sáp nhập – hợp nhất – cổ phần hóa doanh nghiệp.
 6. Lập chiến lược xây dựng tín nhiệm doanh nghiệp – định giá doanh nghiệp.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Search