THUẾ & THỦ TỤC TUÂN THỦ CUỐI NĂM | NHỮNG LƯU Ý DÀNH RIÊNG CHO CEO

Các thủ tục tuân thủ thuế cuối năm 2020

THUẾ & THỦ TỤC TUÂN THỦ CUỐI NĂM | NHỮNG LƯU Ý DÀNH RIÊNG CHO CEO

(Last Updated On: Tháng Mười 5, 2021)

Trong tháng cuối năm, Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện đúng các thủ tục tuân thủ và nghĩa vụ thuế liên quan, cũng như lên kế hoạch quản lý thuế & chi phí thuế cho năm mới.

CÁC SẮC THUẾ TIÊU BIỂU LIÊN QUAN ĐẾN MỘT DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

 1. Thuế giá trị gia tăng (VAT).
 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT).
 3. Thuế thu nhập cá nhân (PIT).
 4. Thuế nhà thầu (FCT).
 5. Thuế xuất nhập khẩu (Import and export duties).
 6. Thuế tiêu thụ đặc biệt (Excise tax).
 7. Thuế môn bài (License tax).
 8. Các trường hợp được ưu đãi, miễn giảm và hồ sơ liên quan.
 9. Thủ tục phân chia lợi nhuận – rút lợi nhuận và thuế đầu tư vốn.
 10. Hồ sơ chống chuyển giá và giao dịch liên kết.

NGHĨA VỤ THUẾ VÀ CÁC THỦ TỤC CẦN PHỐI HỢP VIVA HOÀN THIỆN TRONG THÁNG 12

Quản lý hệ thống báo cáo tuân thủ đã nộp  – báo cáo quyết toán cuối năm

 1. Đối với mỗi sắc thuế, tập hợp và lưu trữ các báo cáo bắt buộc phải nộp hằng tháng – quí – năm.
 2. Kiểm tra tính đầy đủ và chính xác.
 3. Kiểm tra cấu trúc số liệu và tính hợp lý với thực tế kinh doanh và yêu cầu tuân thủ.
 4. Chủ động điều chỉnh – bổ sung – khắc phục những thiếu sót.
 5. Soát xét báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh.
 6. Duyệt và khóa sổ hệ thống sổ sách kế toán.
 7. Kiểm toán nội bộ và soát xét cấu trúc doanh thu – chi phí – các thủ tục tuân thủ.
 8. Khóa sổ – làm thủ tục đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, kiểm kê quĩ, kiểm kê tài sản, hàng tồn kho…
 9. Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính.

Quản lý các khoản thuế phải nộp và đối chiếu nghĩa vụ thuế

 1. Tổng hợp danh sách các khoản thuế phát sinh.
 2. Tổng hợp danh sách và chứng từ nộp thuế.
 3. Đối chiếu và xác nhận nghĩa vụ thuế, số dư theo từng sắc thuế.
 4. Dự toán và lập kế hoạch cho các khoản phát sinh trong năm. Đảm bảo các khoản thuế phải nộp là chính xác và tối ưu.

Quản lý việc lưu trữ hồ sơ –  chứng từ để chứng minh số liệu

 1. Lập danh mục các loại hồ sơ gốc phải tập hợp và lưu trữ.
 2. Thu hồ sơ và chứng từ theo từng sắc thuế.
 3. Kiểm tra tính đầy đủ.
 4. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp.
 5. Đánh số thứ tự, khóa hồ sơ và scan lên máy tính.
 6. Lưu kho phục vụ cho các mục đích quản lý, đảm bảo hệ thống hồ sơ lưu trữ đáp ứng được mọi yêu cầu kiểm tra – quyết toán từ các cơ quan nhà nước.

Lập kế hoạch về thuế – quản lý chi phí thuế

 1. Phân tích các sắc thuế phát sinh.
 2. Phân tích nghĩa vụ thuế và tài sản thuế.
 3. Lập kế hoạch quản lý các khoản được miễn giảm.
 4. Lập kế hoạch và qui trình quản lý thuế phát sinh theo tháng – quí – năm.

Quản lý các thủ tục tuân thủ khác

 1. Thủ tục về chữ ký số.
 2. Thủ tục về hóa đơn điện tử.
 3. Thông báo và phát hành hóa đơn.
 4. Hồ sơ chống chuyển giá – giao dịch liên kết.
 5. Kế hoạch kiểm tra – quyết toán thuế.
 6. Giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế.

VỀ CHÚNG TÔI

 1. VIVA BCS hoạt động từ 2006 trên nền tảng chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp và kiểm toán. Chúng tôi cung cấp hệ thống các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan chứ năng và các chính sách quản lý nội bộ được may đo riêng biệt.
 2. Hoạt động của VIVA hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, doanh nhân và nhà quản trị doanh nghiệp dựa trên 05 trụ cột cơ bản trong quản trị kinh doanh gồm: Luật pháp trong kinh doanh – Tài chính kế toán và thuế – Nhân sự và lao động tiền lương – Tài chính doanh nghiệp – Quản trị hành chính văn phòng.
 3. Chúng tôi hướng tới và duy trì sự ưu việt về khả năng chuyên môn – kỹ năng thạo nghề – tính hiệu quả về chi phí kinh doanh trong từng công việc mà bạn ủy thác cho VIVA. VIVA mang đến cho khách hàng các giải pháp và dịch vụ theo cách may đo, vượt qua các giới hạn thông thường, tạo nguồn lực và cảm hứng phát triển kinh doanh cho hằng ngàn doanh nhân trong và ngoài nước.
 4. Phục vụ với tư cách là người thạo nghề, chúng tôi hướng tới việc những gì khách hàng cần thiết phải làm là chỉ cần cho VIVA biết mục tiêu và duyệt kết quả cuối cùng, như cách chúng tôi đã phục thành công cho hằng ngàn khách hàng từ đầu những năm 2000 đến nay.
 5. Chúng tôi ưu tiên nhận ở khách hàng sự khen ngợi, tín nhiệm và giá trị vật chất khác chỉ là hệ quả, sự tưởng thưởng từ những gì chúng tôi đã cống hiến, đóng góp cho khách hàng.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Quản lý báo cáo tài chính

Lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm

Hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp – commercial credit report

Dịch vụ cố vấn và quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

Bảng kế hoạch kiểm toán nội bộ về tuân thủ thuế – kế toán – nhân sự

Quản lý chủ động các thủ tục tuân thủ về lao động tiền lương

O5 nhóm đối tượng kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, CIT, PIT