CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ DOANH NGHIỆP CẦN THỰC HIỆN CUỐI NĂM VÀ ĐẦU NĂM

thủ tục tuân thủ doanh nghiệp

CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ DOANH NGHIỆP CẦN THỰC HIỆN CUỐI NĂM VÀ ĐẦU NĂM

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)

Những tháng cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn với mọi doanh nghiệp. Trong tháng 12 quí 1 năm mới sẽ có khá nhiều các thủ tục tuân thủ doanh nghiệp cần thực hiện. Mỗi đơn vị nên bắt đầu việc chuẩn bị ngay từ đầu tháng 12 để có thể nộp đầy đủ các biểu mẫu báo cáo và các thủ tục liên quan trong thời gian nhất định, tránh trễ hạn làm phát sinh các khoản phạt từ các cơ quan nhà nước.

 

Các thủ tục bao gồm:

A. Thủ tục tuân thủ doanh nghiệp về thuế và kế toán

1. Các công việc bắt buộc

 • Khai và nộp thuế môn bài.
 • Nộp thuế TNDN Quí 4 2020.
 • Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính(đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài).
 • Lập và nộp báo cáo thống kê.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn – biên lai khấu trừ thuế TNCN.
 • Lập danh sách các nhân viên thuộc diện phải tự quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế.
 • Rà soát, đối chiếu lại hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính, cân đối số liệu và quản lý chi phí thuế phải nộp.

2. Các công việc cần lưu ý

 • Kiểm toán nội bộ hệ thống báo cáo thuế đã khai đã nộp.
 • Kiểm toán lại việc nộp thuế và các biên lai nộp thuế.
 • Đối chiếu lại số dư – tình trạng thuế vụ với cơ quan thuế.
 • Kiểm tra việc lưu trữ hệ thống hồ sơ, sổ sách, báo cáo để phục vụ cho việc kiểm tra thuế.

B. Các thủ tục tuân thủ doanh nghiệp về lao động tiền lương

1. Các công việc bắt buộc

 • Ký hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động cho mức lương và thu nhập năm mới cho từng nhân viên.
 • Làm thủ tục điều chỉnh mức khai và nộp bảo hiểm các loại theo qui định mới.
 • Đăng ký và tu chỉnh lại hệ thống thang bậc lương, nội qui lao động, thoả ước lao động… để cập nhật các qui định, chính sách phúc lợi mới áp dụng từ đầu năm mới.
 • Công bố chính sách lương thưởng phúc lợi cuối năm.

2. Các công việc cần lưu ý

 • Hoàn chỉnh thông tin về sổ quản lý nhân viên với các nội dung cần cập nhật như số ngày nghỉ, giờ làm thêm, kỷ luật, tăng lương.
 • Làm thủ tục xác nhận thu nhập, cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho các nhân viên thời vụ, nhân viên có thu nhâp trực tiếp từ nước ngoài.
 • Đánh giá lại kết quả công việc (KPIs) của từng nhân viên, phát hành thư xác nhận thành tích – phúc lợi của năm cũ và kế hoạch phát triển – chính sách lương thưởng nămmới.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm: