THẨM ĐỊNH TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP, KHÁCH HÀNG HAY ĐỐI TÁC

Due Diligence: Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp, đối tác

THẨM ĐỊNH TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP, KHÁCH HÀNG HAY ĐỐI TÁC

(Last Updated On: Tháng Ba 31, 2022)
Due Diligence: Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp, đối tác
Due Diligence: Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp, đối tác

Due Diligence, xuất phát từ Luật chứng khoán 1933 của Hoa Kỳ là “một cuộc điều tra, thẩm định hợp lý”, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ cho các nhà đầu tư về thông tin, tài liệu liên quan đến việc mua, bán chứng khoán. Ngày nay, Due Diligence là một thuật ngữ quốc tế, được hiểu là một cuộc khảo sát chi tiết về công ty và báo cáo tài chính của nó, cuộc khảo sát này cần được hoàn thành trước khi thực hiện một giao dịch thương mại với một tiêu chuẩn nhất định.

THẨM ĐỊNH TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP, KHÁCH HÀNG HAY ĐỐI TÁC

Khi có ý định ký hợp đồng kinh doanh, đầu tư vào một doanh nghiệp hoặc cân nhắc mua bán, sáp nhập với một đơn vị khác, thì sự nghiên cứu nghiêm túc và rà soát cẩn thận trước khi thực hiện thương vụ sẽ giúp lường trước các rủi ro và đạt được thành công. Không chỉ rà soát trước khi thực hiện một giao dịch, các doanh nghiệp với hệ thống khách hàng và nhà cung cấp rộng khắp cũng cần tiến hành thủ tục rà soát tín nhiệm doanh nghiệp để áp dụng các biện pháp quản lý và chính sách kinh doanh phù hợp.

Kinh tế tư nhân tại Việt Nam thực sự khởi sắc từ sau năm 2000 khi có sự ra đời của Luật Doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có hệ thống quản trị minh bạch, các hoạt động tài chính, kế toán và pháp lý rõ ràng. Đây là một thách thức làm cản trở sự luân chuyển luồng vốn đến với các dự án hiệu quả, mất đi cơ hội hợp tác phát triển, gây ra các rủi ro và tranh chấp kinh doanh kéo dài.

Nội dung cơ bản của cuộc  thẩm định và đánh giá phổ biến nhất là: Thẩm đinh về tài chính (Financial Due Diligence), Thẩm định về thương mại (Commercial Due Diligence), Thẩm định về pháp lý doanh nghiệp (Legal Due Diligence), Thẩm định thuế (Tax Due diligence), Thẩm định hệ thống công nghệ thông tin (IT Due Diligence), thẩm định tài sản trí tuệ (Intellectual Property Due Diligence).

  • Thẩm định về tài chính – Financial Due Diligence bao gồm việc đánh giá thu nhập, tài sản, công nợ, dòng tiền, các khoản vay, lịch sử tín dụng, cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ. Việc đánh giá dựa trên các báo cáo gồm: Các chính sách kế toán; Doanh thu, chi phí, lợi nhuận; dòng tiền; Tài sản ròng; Thuế; Chính sách nội bộ; Các kế hoạch tài chính.
  • Thẩm định về thương mại – Commercial Due Diligence (CDD) bao gồm đánh giá khách hàng, đối thủ cạnh tranh, lĩnh vực ngành nghề, chính sách vĩ mô, triển vọng và rủi ro. Việc đánh giá thường dựa trên mô hình phân tích SWOT (Strengths – Weaknessnes – Opportunities – Threats): Thế mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Tháchthức;
  • Thẩm định về pháp lý – Legal Due Diligence (LDD) bao gồm đánh giá về hồ sơ thành lập và hoạt động, vốn và chủ sở hữu, nhân sự quản lý và cơ cấu tổ chức cũng như thẩm quyền, Quản trị quan hệ lao động và các chính sách, Các hợp đồng đang có hiệu lực, Tuân thủ về Thuế và các báo cáo kế toán, Danh mục tài sản và quyền sử dụng định đoạt, Quan hệ với ngân hàng và lịch sử tín dụng, Hệ thống giấy phép kinh doanh có điều kiện, Danh sách các quyết định phạt,  các Tranh chấp và Tố tụng có liên quan.
  • Thẩm định thuế (Tax Due diligence) bao gồm đánh giá  về các sắc thuế liên quan, hồ sơ tuân thủ, tình trạng thuế, kế hoạch thuế, các ưu đãi, các rủi ro về thuế.
  • Thẩm định hệ thống công nghệ thông tin (IT Due Diligence), bao gồm đánh giá phần mềm kế toán, hệ thống quản trị toàn doanh nghiệp (ERP), các máy chủ nội bộ, phần mềm và hệ thống mạng.
  • Thẩm định tài sản trí tuệ (Intellectual Property Due Diligence) bao gồm đánh giá các văn bằng sở hữu về bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh.

Thủ tục Due Diligence chắc chắn cung cấp các thông tin hữu ích cho việc đưa ra quyết định kinh doanh với đối tác. Khi thực hiện thủ tục này, không nên nóng vì cơ hội dễ đến cũng sẽ đi dễ dàng, cần phản ứng nhanh nhưng phải luôn trong tâm thế chuẩn bị kỹ càng.

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, am hiểu qui định và văn hoá địa phương, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh –  Kế toán tài chính – Quản lý thuế – Quản trị quan hệ lao  động – Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Năng lực chuyên môn sâu rộng và sựu trải nghiệm dày dạn giúp chúng tôi quản lý và thực thi các thủ tục Due Diligence theo cách đơn giản – nhanh chóng – chính xác, luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Vui lòng liên hệ với chuyên gia của chúng tôi ngay khi bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thủ tục thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp của khách hàng hay đối tác.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

 

Xem thêm:

Thẩm định và mua bán doanh nghiệp

Thiết lập hồ sơ tín nhiệm – thẩm định giá trị doanh nghiệp

Dịch vụ cố vấn & quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

Quản lý các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh cho một doanh nghiệp tại Việt Nam

Thành lập mới doanh nghiệp tại Việt Nam – Cơ hội rộng mở & sự khởi đầu đúng cách