Mobile menu icon
GIẤY PHÉP KINH DOANH
CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY PHÉP KINH DOANH

GIẤY PHÉP KINH DOANH
CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY PHÉP KINH DOANH

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Thủ tục liên quan đến giấy phép kinh doanh tại Việt Nam

Ngày nay, việc xin giấy phép kinh doanh đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với hơn 10 năm về trước, tuy nhiên đây vẫn là thủ tục cần được cân nhắc và thực hiện một cách thận trọng. Bên cạnh việc làm sao được cấp giấy phép kinh doanh theo qui định, việc thành lập một doanh nghiệp còn liên quan đến lựa chọn mô hình doanh nghiệp, qui mô đầu tư, mối quan hệ giữa các cổ đông, lĩnh vực ngành nghề… là những nội dung có thể ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài về sau. Ngoài ra chủ doanh nghiệp cũng cần lường trước những rủi ro và có những biện pháp phòng ngừa ngay từ đầu để không tiếp tục trả học phí như nhiều nhà đầu tư đi trước đã phải trả….

Bài viết sau đây của chúng tôi trình bày những vấn đề cơ bản nhất liên quan đến giấy phép kinh doanh, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với Quí khách những trải nghiệm thực tế, những giải pháp chuyên môn chuyên nghiệp theo cách may đo đến mức tối ưu.

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH CHÍNH

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy phép hoạt động đối với các lĩnh vực đặc thù
 • Giấy đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, kho hàng.

CÁC HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH CẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT ĐÚNG CÁCH

 • Hồ sơ đăng ký thành lập .
 • Hồ sơ tu chỉnh, cập nhật các thay đổi.
 • Hồ sơ và thủ tục tuân thủ sau khi được cấp phép.
 • Hồ sơ của cá nhân các nhà đầu tư, thành viên góp vốn, bộ qui chế quản trị điều hành giữa các cổ đông.

CÁC RỦI RO THƯỜNG GẶP KHI ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH

 • Tên doanh nghiệp không thích hợp: Vi phạm các điều cấm của luật; Quá dài, khó phát âm, gây hiểu nhầm khi dịch sang tiếng Anh hoặc chuyển thành tên viết tắt; Cố gắng bao trùm hết các lĩnh vực ngành nghề dự tính đăng ký giấy phép kinh doanh…
 • Vốn điều lệ không thực tế: Kê khống vốn điều lệ ở mức cao; Kê vốn điều lệ thấp hơn qui mô kinh doanh; Không kê khai góp vốn bằng tài sản dù thực tế đang phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
 • Điều lệ không rõ ràng và không được thực hiện đủ các thủ tục: Không qui định rõ các qui tắc quản lý điều hành nội bộ; Không được các thành viên ký từng trang, đóng dấu, lưu trữ đúng cách; Không lập và lưu trữ điều lệ tu chỉnh khi có các thay đổi.
 • Không lập dự án hoặc làm các thủ tục để được ưu đãi thuế: Không xác định các điều kiện được hưởng ưu đãi; Không đăng ký và tối ưu các ưu đãi về thuế; Đăng ký ưu đãi nhưng không đủ và đúng cách thức.
 • Lựa chọn mô hình doanh nghiệp không thích hợp: Không phù hợp với qui mô và kế hoạch kinh doanh; Không lường trước các rủi ro về trách nhiệm, quản trị điều hành đặc biệt là các doanh nghiệp có nhiều thành viên, có sự tách biệt giữa quyền sở hữu và hoạt động điều hành.
 • Cơ cấu vốn không hợp lý: Ngoài tiền mặt, không kê khai, đăng ký vốn là các tài sản thực tế đang phục vụ cho hoạt động kinh doanh
 • Không tập hợp và lưu trữ các hồ sơ pháp lý hợp lệ: Không lưu hồ sơ đăng ký thành lập; Không lưu hồ sơ thực hiện các thủ tục tuân thủ sau thành lập; Không lưu hồ sơ nội bộ khác, đặc biệt là bộ qui chế quản trị điều hành nội bộ giữa các cổ đông / chủ sở hữu.
 • Không cập nhật các qui định mới: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có nhiều qui định mới, đòi hỏi các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải chủ động điều chỉnh lại giấy phép đầu tư, đăng ký mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để có thể áp dụng được các qui định mới về đăng ký kinh doanh…
 • Các thủ tục tuân thủ khác ảnh hưởng đến việc đăng ký giấy phép kinh doanh:
  • Không làm hồ sơ giải thể hợp lệ.
  • Không làm thủ tục thông báo tạm ngưng hợp lệ;
  • Không xin giấy phép chi nhánh, văn phòng, kho bãi;
  • Không đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới;
  • Không làm thủ tục in ấn và phát hành hoá đơn đúng qui định;
  • Chuyển nhượng vốn nhưng không làm thủ tục khai và nộp thuế;
  • Không tổ chức lưu trữ hệ thống thông tin doanh nghiệp theo qui định;
  • Không làm thủ tục sang tên các tài sản góp vốn, không lập hồ sơ góp vốn;
  • Không làm thủ tục thông báo góp vốn sau khi được cấp phép hoặc có sự thay đổi;
  • Không đăng ký thông tin, đăng ký thuế,  không treo biển hiệu tại địa điểm được cấp phép;
  • Kinh doanh ở địa điểm mới và không còn hoạt động tại trụ sở nhưng không thông báo hoặc làm thủ tục thay đổi địa chỉ;
  • Không cập nhật khi có các thông tin  thay đổi  liên quan đến giấy phép: thành viên góp vốn, chức danh quản lý, thông tin cá nhân khác;

DỊCH VỤ CỦA VIVA VÀ CÁCH THỨC PHỤC VỤ

 • Tư vấn trực tiếp qua điện thoại cố định và di động, qua thư điện tử – email về các vấn đề liên quan.
 • Cung cấp dịch vụ trọn gói theo cách may đo theo phạm vi và mức độ yêu cầu của từng khách hàng, theo từng công việc. Bao gồm dịch vụ soát xét toàn bộ các hồ sơ tuân thủ và khắc phục rủi ro, hoàn thiện hệ thống hồ sơ, thực hiện các yêu cầu mới phát sinh, áp dụng các qui định mới theo hướng tối ưu lợi ích…

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Search