QUẢN LÝ DÒNG TIỀN VÀ HUY ĐỘNG VỐN

Tạo lợi thế cạnh tranh và quản trị rủi ro trong kinh doanh
Quản lý dòng tiền và huy động vốn

QUẢN LÝ DÒNG TIỀN VÀ HUY ĐỘNG VỐN

(Last Updated On: Tháng Năm 11, 2022)
Quản lý dòng tiền và huy động vốn

Quản lý dòng tiền và huy động vốn

Dòng tiền trong doanh nghiệp được ví như dòng máu trong một cơ thể. Có bốn nguồn hình thành dòng tiền trong doanh nghiệp gồm:

  1. Vốn góp của nhà sáng lập, thành viên góp vốn, cổ đông
  2. Vốn từ huy động thông qua các khoản vay từ tổ chức tín dụng, quĩ đầu tư, tổ chức hoặc cá nhân khác
  3. Từ doanh thu bán hàng
  4. Tín dụng thương mại

Quản trị dòng tiền theo cách chuyên nghiệp sẽ giúp tạo ra lợi thế kinh doanh, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.

Quản trị tài chính và tuân thủ trong kinh doanh

Một cấu trúc vốn tối ưu sẽ giúp gia tăng tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thông qua việc tiết kiệm chi phí lãi vay, hưởng lợi từ lá chắn thuế, giảm rủi ro trong kinh doanh… Việc quản lý dòng tiền còn là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp, các thủ tục tuân thủ với nhà nước.

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trao đổi với Quí khách về cách phân tích, đánh giá, tối ưu hoá việc quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp. Đặc biệt là về cấu trúc vốn – chi phí sử dụng vốn – chiến lược huy động vốn – quản trị tuân thủ và rủi ro trong kinh doanh.

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Thẩm định và mua bán doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Góp vốn điều lệ thành lập công ty

Cách tiết kiệm chi phí ngân hàng tối ưu các lợi ích tài chính

Điều kiện vay vốn nước ngoài phải đăng ký với ngân hàng nhà nước

Quản trị tài chính doanh nghiệp và thủ tục tuân thủ trong kinh doanherror: Alert: Content is protected !!