DỊCH VỤ CỐ VẤN QUẢN TRỊ CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

Dịch vụ cố vấn quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

DỊCH VỤ CỐ VẤN QUẢN TRỊ CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

(Last Updated On: Tháng Mười 10, 2022)

Dịch vụ cố vấn quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh ở Việt Nam từ trước năm 2006, VIVA đã được thừa nhận và tín nhiệm bởi hằng ngàn các khách hàng danh tiếng đến từ Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ, Singapore, Hongkong, Ấn Độ… Chúng tôi xin được giới thiệu:

DỊCH VỤ CỐ VẤN DOANH NGHIỆP

Phạm vi:

 1. Cố vấn Gia nhập thị trường: Mô hình doanh nghiệp, vốn, ngành nghề, quan hệ cổ đông, điều kiện và thủ tục đăng ký kinh doanh, ưu đãi đầu tư…
 2. Cố vấn Quản trị các thủ tục vận hành doanh nghiệp: Thiết lập các qui trình và biểu mẫu vận hành, Quản trị hồ sơ và báo cáo tuân thủ, Quản trị quan hệ lao động, Quản lý thuế, Quản trị quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, Quản lý hợp đồng trong kinh doanh, công nợ, hàng tồn kho, lao động tiền lương, giá thành, báo cáo kinh doanh.
 3. Cố vấn Quản trị rủi ro và tối ưu hoá: Kiểm toán nội bộ hồ sơ, báo cáo, số liệu, tài sản, kết quả kinh doanh… Định giá và mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn, cổ phần…
 4. Tái cấu trúc mô hình, rút khỏi thị trường: Mô hình công ty mẹ con, công ty liên kết, đầu tư vốn, giải thể – rút khỏi thị trường.

Cách thức phục vụ:

 1. Cung cấp danh sách chuyên gia được chỉ định.
 2. Tư vấn trực tiếp qua tổng đài và điện thoại di động.
 3. Tư vấn qua thư điện tử – email.
 4. Tư vấn trực tiếp tại văn phòng.

Với dịch vụ cố vấn của VIVA, Quí khách sẽ sở hữu một người chịu trách nhiệm, một đối tác, một chuyên gia với năng lực chuyên môn và sự trải nghiệm thực chiến dày dạn về thủ tục và môi trường kinh doanh tại Việt Nam, luôn sẵn sàng kết nối mỗi ngày để có những giải pháp sắc bén tức thời, kế thừa bài học quí giá từ hằng ngàn doanh nghiệp hàng đầu, các công ty đa quốc gia, giúp tạo ra cảm hứng và lợi thế trong kinh doanh.

MỘT SỐ NỘI DUNG TIÊU BIỂU

Gia nhập thị trường và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Chúng tôi không chỉ quan tâm đến việc bàn giao một doanh nghiệp ở trạng thái hoàn hảo sẵn sàng hoạt động mà còn giúp kiến tạo và cung cấp các nguồn lực để giúp khách hàng phát triển hiệu quả, bền vững:

 1. Định hướng và sự đảm bảo của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh
 2. Lĩnh vực ngành nghề và các ưu đãi từ nhà nước
 3. Lựa chọn mô hình doanh nghiệp
 4. Địa điểm đặt trụ sở
 5. Tên doanh nghiệp và tên thương mại
 6. Vốn điều lệ và vốn đầu tư
 7. Người đại diện theo pháp luật
 8. Con dấu và các qui tắc
 9. Điều lệ và quản trị quan hệ cổ đông
 10. Các thủ tục tuân thủ cần thực hiện sau khi đăng ký kinh doanh
 11. Chi nhánh, văn phòng đại diện và các địa điểm kinh doanh khác
 12. Giấy phép kinh doanh và hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Bằng kinh nghiệm chuyên môn dày dạn, VIVA tự hào am tường từng khía cạnh và khả năng xâu chuỗi theo hệ thống, từ đó giúp khách hàng may đo chính xác và tối ưu mọi thủ tục liên quan đến việc thành lập và vận hành một doanh nghiệp ở Việt Nam. Chúng tôi không chỉ hiểu sâu để đưa ra các tư vấn vượt qua giới hạn thông thương, vượt lên cả mong đợi, chúng tôi đồng thời cung cấp nguồn lực và đảm bảo cho tư vấn của mình luôn mang lại lợi ích đột phá, dài hạn cho khách hàng.

VIVA cùng các doanh nhân góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp, tạo ra ngày càng nhiều hơn việc làm cho cộng đồng.

Vận hành và quản trị hoạt động kinh doanh theo qui định địa phương

VIVA là người cung cấp các tiêu chuẩn, góc nhìn về quản trị doanh nghiệp và tuân thủ trong kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp. VIVA là bảo chứng cho các hoạt động kinh doanh lành mạnh, tử tế và tuân thủ của khách hàng.

 1. Tạo lập – lưu trữ – quản lý hồ sơ trong kinh doanh
 2. Quản lý thuế
 3. Quản lý quan hệ lao động và tiền lương
 4. Quản lý hệ thống kế toán và các báo cáo
 5. Kiếm toán nội bộ và kiểm toán độc lập
 6. Quản lý quan hệ với nhà cung cấp
 7. Quản lý hợp đồng kinh doanh
 8. Quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ nhãn nhiệu
 9. Tuân thủ và áp dụng chính sách, qui định về kinh doanh theo luật pháp địa phương.

Quản trị nội bộ và tối ưu hoá hoạt động kinh doanh

Chúng tôi giúp định hướng xây dựng – khai thác và phát triển các nguồn lực, chỉ số sức khoẻ doanh nghiệp.

 1. Cấu trúc vốn và Quản trị nguồn vốn
 2. Quản trị tài sản
 3. Quản lý chi phí và kết quả kinh doanh
 4. Hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ
 5. Tín nhiệm doanh nghiệp
 6. Định giá doanh nghiệp
 7. Mua bán doanh nghiệp – Chuyển nhượng vốn
 8. Chứng khoán hoá doanh nghiệp – Cổ phần hoá và niêm yết
 9. Công nghệ thông tin
 10. ISO, Kaizen 5S

Tái cấu trúc doanh nghiệp và cách rút khỏi thị trường

 1. Tái cấu trúc vốn
 2. Tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư kinh doanh
 3. Thành lập và đầu tư vào công ty con
 4. Kế hoạch và thủ tục giải thể – kỹ thuật giải thể doanh nghiệp theo cách an toàn và tối ưu.

Tái cấu trúc bao gồm chiến lược kinh doanh, quản trị, cơ cấu vốn để chủ động kiểm soát rủi ro, tối ưu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, mở rộng hoặc thu hẹp qui mô kinh doanh theo cách tối ưu.

Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro – những yếu tố ảnh hưởng tới sự tồn tại, tăng trưởng lợi nhuận: Những thay đổi trong chính sách của Chính phủ, thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước, …

 1. Quản trị rủi ro về thuế
 2. Quản trị rủi ro trong hợp đồng kinh tế và thương mại quốc tế
 3. Quản trị rủi ro về quan hệ lao động – tranh chấp lao động
 4. Quản trị rủi ro về chính sách và pháp luật trong kinh doanh

 

Sự trải nghiệm từ thực tế đa dạng và liên tục trên các nền tảng chuyên sâu về Luật kinh doanh – Kế toán và Tài chính doanh nghiệp – Quản lý thuế – Quan hệ lao động và tiền lương – Quản trị và kiểm soát nội bộ… cho phép chúng tôi có khả năng nhìn nhận mỗi giao dịch trong kinh doanh một cách thấu đáo từ đó tiên lượng, đưa ra những giải pháp và cung cấp các nguồn lực thích hợp giúp khách hàng đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc.

Kiến thức chuyên sâu, sự am hiểu và kinh nghiệm đa dạng về thủ tục và văn hóa kinh doanh địa phương được tích luỹ liên tục trong nhiều năm của VIVA sẽ là tài sản và nguồn lực giúp tạo cảm hứng và lợi thế kinh doanh cho Quí Khách.

CASE STUDY DỊCH VỤ CỐ VẤN QUẢN TRỊ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

 1. Vốn điều lệ doanh nghiệp.
 2. Kế toán doanh nghiệp, Hai sổ có lợi hay hại?
 3. Qui chế lương trong doanh nghiệp, có cần không?

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là nhà tư vấn duy nhất tại Việt Nam giúp quản trị toàn diện các thủ tục tuân thủ cho văn phòng đại diện nước ngoài từ khi Gia nhập thị trường - Tuân thủ trong hoạt động - Quản lý các thay đổi - Quản lý giải thể và chuyển đổi văn phòng đại diện thành công ty con

Chúng tôi giúp các nhà quản lý nhận diện rủi ro, phòng ngừa từ trước khi vấn đề có thể xảy ra, từ đó cùng tuân thủ đúng và tối ưu mọi qui định tại Việt Nam ngay từ bước đầu tiên.

 

 

 

Xem thêm:

 1. Điều lệ doanh nghiệp
 2. Dịch vụ đánh giá nhà cung cấp
 3. Quản lý hồ sơ – báo cáo trong kinh doanh
 4. Xây dựng qui chế lương thưởng và phúc lợi
 5. Góp vốn điều lệ doanh nghiệp – những điều cần biết
 6. Giao dịch liên kết – những điều doanh nghiệp cần biết
 7. Quản lý chủ động các thủ tục tuân thủ về lao động tiền lương
 8. Quản trị toàn diện thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam
 9. Quản trị quan hệ lao động toàn diện theo qui định của địa phương
 10. Thời hạn lưu trữ tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính
 11. Công ty FDI tại Việt Nam: Chế độ báo cáo hoạt động định kỳ


error: Alert: Content is protected !!