QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

quản trị tài chính doanh nghiệp

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

(Last Updated On: Tháng Tám 26, 2021)
quản trị tài chính doanh nghiệp

quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp là cơ sở để ra quyết định cho ba bài toán trong kinh doanh gồm:

 • Cấu trúc vốn tối ưu trong kinh doanh.
 • Giải pháp huy động vốn theo cấu trúc được chọn.
 • Quản lý và sử dụng vốn bằng con số và công cụ tài chính.

Mọi giao dịch trong kinh doanh đều liên quan và được thực hiện trên cơ sở của các quyết định tài chính.

Quản trị tài chính doanh nghiệp là công cụ đắc lực cho ban giám đốc trong việc hoạch định, thẩm định, thực hiện, kiểm soát các dự án đầu tư kinh doanh.

VỐN TRONG KINH DOANH VÀ CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU   

Một cấu trúc vốn tối ưu sẽ giúp gia tăng tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thông qua việc tiết kiệm chi phí lãi vay, hưởng lợi từ lá chắn thuế, giảm rủi ro trong kinh doanh…

 1. Vốn góp của nhà sáng lập, thành viên góp vốn, cổ đông.
 2. Vốn từ huy động thông qua các khoản vay từ tổ chức tín dụng, quĩ đầu tư, tổ chức hoặc cá nhân khác.
 3. Nguồn thuê tài chính.
 4. Tín dụng thương mại.

Như vậy, tổng vốn đưa vào trong kinh doanh không nhất thiết phải từ túi của chủ sở hữu mà có thể từ nhiều nguồn khác nhau. Mỗi nguồn vốn đều có chi phí sử dụng không giống nhau. Ban giám đốc cần phải có căn cứ để xác định cấu trúc, tỷ lệ của từng nguồn trong tổng vốn kinh doanh.

Rất nhiều các doanh nghiệp ở Việt Nam thậm chí còn chưa liệt kê, định giá, xác định được tổng vốn thực tế đang đưa vào kinh doanh, dẫn đến không xác định được chi phí sử dụng vốn, hoặc đã không sử dụng vốn kinh doanh tối ưu, thậm chí còn đối mặt với các rủi ro do thất thoát hoặc sai mục đích…

SỞ VÀ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN THEO CẤU TRÚC ĐƯỢC CHỌN

Sau khi đã xác định được các nguồn vốn có thể huy động, chi phí sử dụng từng nguồn, cấu trúc tối ưu, doanh nghiệp cần có giải pháp và phương án để có thể huy động:

Cơ sở để huy động vốn:

 1. Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý doanh nghiệp theo đúng qui định. Đặc biệt là các đánh giá về hồ sơ thành lập và hoạt động, vốn và chủ sở hữu, nhân sự quản lý và cơ cấu tổ chức cũng như thẩm quyền, Quản trị quan hệ lao động và các chính sách, Các hợp đồng đang có hiệu lực, Tuân thủ về Thuế và các báo cáo kế toán, Danh mục tài sản và quyền sử dụng định đoạt, Quan hệ với ngân hàng và lịch sử tín dụng, Hệ thống giấy phép kinh doanh có điều kiện, Danh sách các quyết định phạt, các Tranh chấp và Tố tụng có liên quan.
 2. Hồ sơ tín nhiệm Tài chính doanh nghiệp: Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh trong quá khứ; Các chỉ số tài chính hiện hành; Dòng tiền; Lịch sử tín dụng trên CIC; Lịch sử tín dụng với nhà cung cấp; Nghĩa vụ với các cơ quan nhà nước; Tài sản – xác thực giá trị, tình trạng, và quyền sở hữu; Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán – Giá trị thực tế của doanh nghiệp, bao gồm tổng giá trị thực tế của tài sản hữu hình và vô hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tính theo giá thị trường tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; Hồ sơ thẩm định giá trị doanh nghiệp bao gồm giá trị hữu hình và tài sản vô hình.
 3. Hồ sơ tín nhiệm Quản trị doanh nghiệp: Hệ thống thông tin; qui chế – qui trình – công cụ quản trị điều hành nội bộ; quản trị tài chính; quản trị nhân sự…
 4. Hồ sơ tín nhiệm về thương mại bao gồm đánh giá khách hàng, đối thủ cạnh tranh, lĩnh vực ngành nghề, chính sách vĩ mô, triển vọng và rủi ro. Việc đánh giá thường dựa trên mô hình phân tích SWOT gồm Thế mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức.
 5. Hồ sơ tài sản trí tuệ bao gồm đánh giá các văn bằng sở hữu về bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh.
 6. Chính sách bán hàng và quản lý giao dịch bao gồm các các nghĩa vụ và cam kết của nhà cung cấp, chính sách tín dụng thương mại, biểu mẫu và hình thức hợp đồng, điều khoản trọng yếu trong việc thực thi và giải quyết tranh chấp…

Giải pháp để huy động vốn:

 1. Dựa vào chiến lược và kế hoạch kinh doanh để xác định nhu cầu và qui mô về vốn ngắn hạn, dài hạn.
 2. Lập hồ sơ chứng minh cho dự án kinh doanh.
 3. Kết hợp hồ sơ dự án và hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp để tiếp cận các nguồn vốn.

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN BẰNG CON SỐ VÀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Ngay cả khi đã xác định được cấu trúc vốn, huy động được nguồn vốn phù hợp, quản lý việc sử dụng nguồn vốn cũng là điều hết sức quan trọng. Đòi hỏi khả năng quản trị và thực thi các công việc chuyên môn như sau:

 • Tổ chức lưu trữ và quản lý hồ sơ, báo cáo trong kinh doanh theo qui định để đảm bảo khả năng ghi nhận – lưu trữ – cung cấp kịp thời và đầy đủ mọi thông tin.
 • Xây dựng và vận hành hệ thống kế toán tài chính và các thủ tục tuân thủ về thuế, kế toán.
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ may đo riêng theo đặc thù doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống biểu mẫu và báo cáo tài chính và quản trị nội bộ. Cập nhật và báo cáo thường xuyên liên tục cho Ban giám đốc để phục vụ việc ra quyết định.  
 • Theo dõi thu thập số liệu, phân tích đánh giá, quản trị rủi ro.
 • Kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu để đảm bảo báo cáo gửi tới Ban giám đốc là tin cậy, kịp thời, may đo theo yêu cầu.
 • Tích hợp các phần mềm quản lý – ứng dụng mở rộng mô hình với các dự án đầu tư mới, quản trị công ty con, công ty liên kết.

GÓI DỊCH VỤ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TỪ VIVA BUSINESS CONSULTING

Chúng tôi cung cấp các giải pháp và nguồn lực thạo nghề với tâm huyết mang lại các giải pháp giúp doanh nghiệp tại Việt Nam nâng cao hiệu quả kinh doanh:

 • Kiểm toán nội bộ, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng tài chính doanh nghiệp theo các qui định hiện hành và theo nhu cầu quản lý kinh doanh của ban giám đốc. Lập thư quản lý trình bày về các rủi ro tiềm tàng, giải pháp, lộ trình xây dựng, hoàn thiện.
 • Cung cấp nhân sự và nguồn lực để tổ chức lại bộ máy kế toán – tài chính như là một nền tảng bắt buộc, quản lý hệ thống hồ sơ trong kinh doanh, thiết lập và hoàn chỉnh hồ pháp lý, hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp.
 • Tham gia hoạch định, cố vấn, kiểm soát các giao dịch, báo cáo kế toán và tài chính theo yêu cầu. Trực tiếp hỗ trợ trong việc huy động, quản lý việc sử dụng vốn, hướng tới sự tuân thủ, an toàn, tối ưu và phát triển dài hạn.
 • Tuyển dụng và huấn luyện nhân sự phù hợp để chuyển giao qui trình và thực thi.

 

VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Tài chính kế toán và thuế – Nhân sự và lao động tiền lương – Tài chính doanh nghiệp – Quản trị hành chính văn phòng.

Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ… chia làm năm nhóm tiêu biểu gồm Công ty FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị doanh nghiệp. 

Xin vui lòng liên hệ với đại diện của VIVA để trao đổi về cách chúng tôi mang lại lợi ích lâu dài và cảm hứng kinh doanh cho Quí khách.

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Kiểm toán độc lập và báo cáo tài chính

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Xây dựng nội quy lao động và sổ tay nhân sự

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Dịch vụ thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp, đối tác

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Thiết lập hồ sơ tín nhiệm – thẩm định giá trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Dịch vụ cố vấn quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Điều kiện vay vốn nước ngoài phải đăng ký với ngân hàng Nhà nướcerror: Alert: Content is protected !!