TỔ CHỨC MÔ HÌNH KINH DOANH, XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Tổ chức mô hình kinh doanh, xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ

TỔ CHỨC MÔ HÌNH KINH DOANH, XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

(Last Updated On: Tháng Mười 10, 2022)

Tổ chức mô hình kinh doanh, xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ

Hệ thống quản lý nội bộ là một tài sản vô hình, giúp tạo ra giá trị cho doanh nghiệp dựa trên khả năng kiểm soát rủi ro, quản trị hiệu quả nguồn lực kinh doanh, giúp sẵn sàng :

 • Gọi vốn – mở rộng qui mô.
 • Mua bán doanh nghiệp.
 • Thuê quản trị điều hành.
 • Chuyển giao thế hệ.
 • Chủ động kiểm soát rủi ro.
 • Duy trì mối quan hệ công bằng, lành mạnh nhưng mạnh mẽ với nhân viên, đối tác, khách hàng.

Hệ thống quản lý nội bộ mạnh là sự kết tinh của tầm nhìn – triết lý – sức mạnh kinh doanh của người sáng lập. Tài sản này sau khi được hình thành, không bị hao mòn theo thời gian mà ngược lại liên tục tích lũy tri thức và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp.

GIẢI PHÁP CHUYÊN MÔN TỪ VIVA

VIVA đang cung cấp gói dịch vụ xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ giúp quản trị toàn diện cho các doanh nghiệp Việt Nam đã hoạt động lâu năm, có tín nhiệm, đang có nhu cầu hoàn thiện hệ thống quản lý để tiếp tục duy trì các lợi thế, tận dụng cơ hội, kiểm soát nguy cơ. Dịch vụ bao gồm nhưng không hạn chế đối với tám mô-đun sau đây:

 • Tái cơ cấu công ty ở các khía cạnh quyền sở hữu – tài chính – quản trị nội bộ – địa vị pháp lý.
 • Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ: Quản trị quyền sở hữu của nhà sáng lập. Quản trị mối qua hệ giữa công ty mẹ và các công ty con. Quản trị quan hệ giữa các công ty con. Cơ chế độc lập trong rủi ro nhưng phụ thuộc trong quản trị điều hành của mô hình công ty Holding.
 • Sơ đồ tổ chức, quy trình báo cáo và khung cơ sở trách nhiệm cho các công ty con, các bộ phận: Sơ đồ tổ chức – chức năng nhiệm vụ giữa các công ty. Mô tả công việc – qui chế vận hành – hệ thống biểu mẫu quản trị giữa các công ty. Chế độ báo cáo và lưu trữ. Sơ đồ tổ chức – qui chế vận hành – hệ thống biểu mẫu quản trị cho từng công ty, đặc biệt là về: Qui chế quản lý và lưu trữ hồ sơ trong kinh doanh, Quản lý kế toán – tài chính, Quản lý thuế, Quản trị quan hệ lao động, Quản lý mua hàng, Quản lý tài sản, Quản lý các thủ tục tuân thủ với cơ quan nhà nước…
 • Quản trị tài chính doanh nghiêp: Lập kế hoạch, ngân sách và dự báo về tài sản – đầu tư – dòng tiền. Phân tích và đánh giá cấu trúc vốn đã đưa vào dự án. Phân tích chi phí sử dụng vốn. Đề xuất cấu trúc vốn tối ưu, bao gồm vốn chủ sở hữu – vốn vay từ các nguồn trong và ngoài nước, cơ cấu nợ, các đòn bẩy tài chính cần áp dụng. Cơ chế phân bổ vốn và tài sản giữa các công ty có liên quan. Chiến lược tái cấu trúc vốn – huy động vốn. Tín nhiệm tài chính và quản trị rủi ro.
 • Vận hành và quản lý hệ thống báo cáo kế toán quản trị: Thiết lập lại bộ máy và qui trình kế toán để theo dõi và quản lý mọi hoạt động kinh doanh hằng ngày, làm cơ sở cho việc lập các báo cáo kế toán quản trị của Ban giám đốc và tuân thủ theo qui định của nhà nước. Thiết lập hệ thống quản trị tài chính cơ bản và nâng cao để quản lý mọi dự án kinh doanh, trong đó ưu tiên các nội dung về cấu trúc vốn, tài sản, vật tư hàng hóa, công nợ, dòng tiền, chi phí…. Ứng dụng các công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp để đánh giá và kiểm soát hiệu quả sử dụng vốn. Áp dụng các công cụ quản trị tài chính để quản trị đầu tư vốn – huy động vốn – sử dụng vốn – phân phối lợi nhuận – lập kế hoạch kinh doanh. Hướng tới sự tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, tài sản hữu hình và vô hình – cổ phần hóa – sẵn sàng cho việc định giá – chuyển giao thế hệ – mua bán doanh nghiệp.
 • Quản trị quan hệ lao động và nguồn nhân lực: Quản trị quan hệ giữa doanh nghiệp với nhân viên thông qua việc xây dựng các qui chế, chính sách nội bộ, quản trị hồ sơ nhân viên, thiết lập và quản trị thực thi hợp đồng lao động, tính lương, quản trị chi phí lương, đánh giá, sắp xếp nhân lực, khen thưởng, kỷ luật và chấm dứt quan hệ lao động. Quản trị quan hệ giữa doanh nghiệp với Phòng Lao động địa phương thông qua việc đăng ký sử dụng lao động, thang bậc lương, nội qui lao động, thoả ước lao động tập thể, báo cáo, phản hồi các yêu cầu, xử lý các tranh chấp về lao động. Quản trị quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế thông qua việc kiểm soát hồ sơ quan hệ lao động, bộ chứng từ lương, quản lý các khoản thuế thu nhập cá nhân cho cả lao động trong và ngoài nước, quản lý tiền lương và các khoản liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
 • Quản lý rủi ro: Đặc biệt là rủi ro về luật pháp, với khách hàng, nhà cung cấp, quan hệ cổ đông – quyền quản trị điều hành, các trường hợp bất khả kháng,
 • Phát triển chiến lược định giá doanh nghiệp (bao gồm cả giá trị tài sản hữu hình lẫn giá trị tài sản vô hình), tiến tới việc cổ phần hoá, IPO, niêm yết.

QUI TRÌNH LÀM VIỆC RÕ RÀNG VÀ KHOA HỌC

 • Ghi nhận tầm nhìn – triết lý kinh doanh, hiện trạng và yêu cầu từ nhà sáng lập.
 • Kiểm toán nội bộ, đánh giá hiện trạng.
 • Đề xuất phương án – kế hoạch tổng thể.
 • Phê duyệt và xây dựng kế hoạch chi tiết.
 • Cử chuyên gia thạo nghề xây dựng – vận hành – chuyển giao từng mô đun.
 • Áp dụng hệ thống công nghệ thông tin – xây dựng phần mềm tự động hoá.
 • Cố vấn – đánh giá – cải tiến nâng cấp các phiên bản mới.

Xin chân thành cảm ơn Quí khách đã dành thời gian cho VIVA, bằng kiến thức chuyên môn và sự trải nghiệm thực tế sâu rộng, chúng tôi có thể đóng góp các giải pháp và công cụ quản trị hệ thống kiểm soát nội bộ hữu ích theo cách đã phục vụ thành công cho hằng trăm khách hàng trung thành trong hơn mười năm qua.

Kính mong nhận được sự xem xét và chấp nhận của Quí khách.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Kế toán và quản lý thuế – Quản trị quan hệ lao động – Tài chính doanh nghiệp – Thủ tục hành chính trong kinh doanh. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

Chúng tôi liên tục cải tiến và tích hợp năng lực để  tạo ra giá trị gia tăng cho từng khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ theo cách may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt theo qui định tại Việt Nam.

VIVA  đã phục vụ thành công nhiều ngàn khách hàng là những doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu đến từ các Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Hongkong, Trung Quốc… dưới các mô hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài, Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Việt Nam phát triển kinh doanh theo cách bền vững và tối ưu.

 

Footer content bài viết con

Tham vấn cùng chuyên gia

 

 

 

 

Xem thêm: error: Alert: Content is protected !!