DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hàng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. We are dedicated to creating added value for clients by offfering exclusive and tailored services related to market entry and business compliances, keep their good standing in optimal manner whenever they do business in Vietnam.

Dịch vụ tính lương và quản lý quan hệ lao động

Quản lý quan hệ lao động, tính lương, các khoản trích theo lương là một công việc đòi hỏi sự thạo nghề và chuyên nghiệp, với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với duy trì một nhân viên chính thức, VIVA Business Consulting sẽ thay mặt quí khách để đảm bảo cho:

QUẢN LÝ TÍNH LƯƠNG

 • Kiểm tra chấm công
 • Tính toán lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, phúc lợi và các thu nhập khác
 • Tính lương cho nhân viên mới và nhân viên nghỉ việc
 • Cập nhật các thay đổi /điều chỉnh về tiền lương
 • Tổng hợp / xác nhận bảng lương chờ thanh toán
 • Thực hiện thanh toán lương cho nhân viên, bao gồm gửi phiếu lương online cho nhân viên văn phòng và phiếu lương trực tiếp cho công nhân nhà máy.
 • Phản hồi, giải thích, trả lời mọi thắc mắc của người lao động về tiền lương thông qua email, điện thoại hoặc tại nhà máy.

QUẢN LÝ CÁC LOẠI BẢO HIỂM BẮT BUỘC

 • Lập các báo cáo tăng giảm tham gia bảo hiểm bắt buộc hằng tháng
 • Làm thủ tục đối chiếu và chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên theo yêu cầu
 • Đăng ký tăng hoặc điều chỉnh về bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân viên
 • Thực hiện các chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn, tử tuất khi phát sinh
 • Thanh toán các quyền lợi bảo hiểm cho nhân viên
 • Đối chiếu dữ liệu bảo hiểm với phòng lao động
 • Quản lý việc nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc với phòng lao động
 • Đăng ký và quản lý chữ ký số, tài khoản online về bảo hiểm bắt buộc.

QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 • Đăng ký mã số thuế và người phụ thuộc cho nhân viên mới
 • Khai và nộp báo cáo thuế TNCN hằng tháng
 • Quản lý các khoản thuế TNCN phải nộp
 • Đăng ký và quản lý chữ ký số, tài khoản khai báo thuế online của công ty
 • Cập nhật và hướng dẫn áp dụng các qui định về thuế TNCN

 

 

HỢP ĐỒNG VÀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

 • Hợp đồng lao động, thư mời nhận việc
 • Kỷ luật lao động và tranh chấp

CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

 • Quyết toán thuế TNCN cho người có 1 hoặc từ 2 nguồn thu nhập
 • Các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu
 • Khắc phục các sai sót về thuế TNCN và bảo hiểm bắt buộc
 • Các công việc liên quan khác.

QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG THEO QUI ĐỊNH ĐỊA PHƯƠNG

 • Quan hệ giữa người lao động và Công ty trong việc ký kết và thực thi hợp đồng lao động.
 • Quan hệ giữa Công ty với cơ quan bảo hiểm trong việc kê khai và nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc.
 • Quan hệ giữa Công ty và cơ quan thuế trong việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế hằng năm.
 • Và các tư vấn duy trì liên tục hằng ngày theo yêu cầu liên quan đến: Nội qui lao động, qui chế lương, thoả ước lao động; Hồ sơ nhân sự; Thực thi hợp đồng lao động; Tu chỉnh, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động; Tiên công tiền lương (lương tối thiểu, công thức tính lương, bảng lương, hình thức thanh toán lương, thời hạn thanh toán, qui chế trả lương, lương ngoài giờ, lương làm đêm, lương ngưng việc, lương quan cai thầu, tạm ứng lương, các khoản trích trừ theo lương, các khoản thưởng; qui trình trả lương; thời gian làm việc và nghỉ ngơi; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất).

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Kế toán và quản lý thuế – Quản trị quan hệ lao động – Tài chính doanh nghiệp – Thủ tục hành chính trong kinh doanh. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

Chúng tôi liên tục cải tiến và tích hợp năng lực để  tạo ra giá trị gia tăng cho từng khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ theo cách may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt theo qui định tại Việt Nam.

VIVA  đã phục vụ thành công nhiều ngàn khách hàng là những doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu đến từ các Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Hongkong, Trung Quốc… dưới các mô hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài, Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Việt Nam phát triển kinh doanh theo cách bền vững và tối ưu.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Table of Contents

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
Danh mục dịch vụ
Các nội dung khác liên quan đến thủ tục tuân thủ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:
Logo VIVA BCS Yellow
Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
Công ty vốn đầu tư nước ngoài hay văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
Các thủ tục tuân thủ sau thành lập doanh nghiệp
Các nội dung khác liên quan đến thủ tục tuân thủ cho doanh nghiệp Việt Nam:
Logo VIVA BCS Yellow
Doanh nghiệp tại Việt Nam
Thành lập và vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam
Quản trị quan hệ lao động theo qui định của địa phương