Mobile menu icon
DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Dịch vụ tính lương và quản lý quan hệ lao động

Quản lý quan hệ lao động, tính lương, các khoản trích theo lương là một công việc đòi hỏi sự thạo nghề và chuyên nghiệp, với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với duy trì một nhân viên chính thức. Dịch vụ tính lương của VIVA Business Consulting sẽ giúp doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các qui định, tối ưu chi phí, phòng ngừa các rủi ro.

QUẢN LÝ TÍNH LƯƠNG

 • Kiểm tra chấm công
 • Tính toán lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, phúc lợi và các thu nhập khác
 • Tính lương cho nhân viên mới và nhân viên nghỉ việc
 • Cập nhật các thay đổi /điều chỉnh về tiền lương
 • Tổng hợp / xác nhận bảng lương chờ thanh toán
 • Thực hiện thanh toán lương cho nhân viên, bao gồm gửi phiếu lương online cho nhân viên văn phòng và phiếu lương trực tiếp cho công nhân nhà máy.
 • Phản hồi, giải thích, trả lời mọi thắc mắc của người lao động về tiền lương thông qua email, điện thoại hoặc tại nhà máy.

QUẢN LÝ CÁC LOẠI BẢO HIỂM BẮT BUỘC

 • Lập các báo cáo tăng giảm tham gia bảo hiểm bắt buộc hằng tháng
 • Đăng ký tăng hoặc điều chỉnh về bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân viên
 • Thực hiện các chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn, tử tuất khi phát sinh
 • Thanh toán các quyền lợi bảo hiểm cho nhân viên
 • Đối chiếu dữ liệu bảo hiểm với phòng lao động
 • Quản lý việc nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc với phòng lao động
 • Làm thủ tục đối chiếu và chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên theo yêu cầu
 • Đăng ký và quản lý chữ ký số, tài khoản online về bảo hiểm bắt buộc.

QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 • Đăng ký mã số thuế và người phụ thuộc cho nhân viên mới
 • Khai và nộp báo cáo thuế TNCN hằng tháng, quí
 • Quản lý các khoản thuế TNCN phải nộp
 • Đăng ký và quản lý chữ ký số, tài khoản khai báo thuế online của công ty
 • Quyết toán thuế TNCN, hoàn tất nghĩa vụ thuế.
 • Cập nhật và hướng dẫn áp dụng các qui định về thuế TNCN

HỢP ĐỒNG VÀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

 • Hợp đồng lao động, thư mời nhận việc, thư bổ nhiệm, các phụ lục
 • Thỏa ước lao động tập thể 
 • Nội qui, kỷ luật lao động 
 • Các vi phạm và tranh chấp trong quan hệ lao động
Sơ đồ quản trị quan hệ lao động

QUẢN LÝ TỔNG HỢP QUAN HỆ LAO ĐỘNG THEO QUI ĐỊNH ĐỊA PHƯƠNG

 • Quan hệ giữa người lao động và Công ty trong việc ký kết và thực thi hợp đồng lao động.
 • Quan hệ giữa Công ty với cơ quan bảo hiểm trong việc kê khai và nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc.
 • Quan hệ giữa Công ty và cơ quan thuế trong việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế hằng năm.
 • Các thủ tục liên quan đến:
  • Nội qui lao động, qui chế lương, thoả ước lao động.
  • Hồ sơ nhân sự; Thực thi hợp đồng lao động; Tu chỉnh, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động. 
  • Tiền công tiền lương: Lương tối thiểu, công thức tính lương, bảng lương, hình thức thanh toán lương, thời hạn thanh toán, qui chế trả lương, lương ngoài giờ, lương làm đêm, lương ngưng việc, tạm ứng lương, các khoản trích trừ theo lương, các khoản thưởng; qui trình trả lương. 
  • Thời gian làm việc và nghỉ ngơi; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

CÁC SỰ VỤ THEO YÊU CẦU

 • Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thuộc diện phải trực tiếp quyết toán thuế – không được ủy quyền.
 • Kiểm toán nội bộ và khắc phục chủ động các sai sót về tiền lương, thuế TNCN, bảo hiểm bắt buộc.
 • Các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu liên quan đến chi phí lương, các khoản trích theo lương.
 • Đối chiếu dữ liệu với cơ quan nhà nước, đại diện làm việc theo yêu cầu từ cơ quan nhà nước.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm