DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Dịch vụ tính lương và quản lý quan hệ lao động

DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

(Last Updated On: Tháng Năm 18, 2022)

Dịch vụ tính lương và quản lý quan hệ lao động

Quản lý quan hệ lao động, tính lương, các khoản trích theo lương là một công việc đòi hỏi sự thạo nghề và chuyên nghiệp, với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với duy trì một nhân viên chính thức, VIVA Business Consulting sẽ thay mặt quí khách để đảm bảo cho:

QUẢN LÝ TÍNH LƯƠNG

 • Kiểm tra chấm công
 • Tính toán lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, phúc lợi và các thu nhập khác
 • Tính lương cho nhân viên mới và nhân viên nghỉ việc
 • Cập nhật các thay đổi /điều chỉnh về tiền lương
 • Tổng hợp / xác nhận bảng lương chờ thanh toán
 • Thực hiện thanh toán lương cho nhân viên, bao gồm gửi phiếu lương online cho nhân viên văn phòng và phiếu lương trực tiếp cho công nhân nhà máy.
 • Phản hồi, giải thích, trả lời mọi thắc mắc của người lao động về tiền lương thông qua email, điện thoại hoặc tại nhà máy.

QUẢN LÝ CÁC LOẠI BẢO HIỂM BẮT BUỘC 

 • Lập các báo cáo tăng giảm tham gia bảo hiểm bắt buộc hằng tháng
 • Làm thủ tục đối chiếu và chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên theo yêu cầu
 • Đăng ký tăng hoặc điều chỉnh về bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân viên
 • Thực hiện các chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn, tử tuất khi phát sinh
 • Thanh toán các quyền lợi bảo hiểm cho nhân viên
 • Đối chiếu dữ liệu bảo hiểm với phòng lao động
 • Quản lý việc nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc với phòng lao động
 • Đăng ký và quản lý chữ ký số, tài khoản online về bảo hiểm bắt buộc.

QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 • Đăng ký mã số thuế và người phụ thuộc cho nhân viên mới
 • Khai và nộp báo cáo thuế TNCN hằng tháng
 • Quản lý các khoản thuế TNCN phải nộp
 • Đăng ký và quản lý chữ ký số, tài khoản khai báo thuế online của công ty
 • Cập nhật và hướng dẫn áp dụng các qui định về thuế TNCN

 

 

HỢP ĐỒNG VÀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

 • Hợp đồng lao động, thư mời nhận việc
 • Kỷ luật lao động và tranh chấp

CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

 • Quyết toán thuế TNCN cho người có 1 hoặc từ 2 nguồn thu nhập
 • Các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu
 • Khắc phục các sai sót về thuế TNCN và bảo hiểm bắt buộc
 • Các công việc liên quan khác.

QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG THEO QUI ĐỊNH ĐỊA PHƯƠNG

 • Quan hệ giữa người lao động và Công ty trong việc ký kết và thực thi hợp đồng lao động.
 • Quan hệ giữa Công ty với cơ quan bảo hiểm trong việc kê khai và nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc.
 • Quan hệ giữa Công ty và cơ quan thuế trong việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế hằng năm.
 • Và các tư vấn duy trì liên tục hằng ngày theo yêu cầu liên quan đến: Nội qui lao động, qui chế lương, thoả ước lao động; Hồ sơ nhân sự; Thực thi hợp đồng lao động; Tu chỉnh, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động; Tiên công tiền lương (lương tối thiểu, công thức tính lương, bảng lương, hình thức thanh toán lương, thời hạn thanh toán, qui chế trả lương, lương ngoài giờ, lương làm đêm, lương ngưng việc, lương quan cai thầu, tạm ứng lương, các khoản trích trừ theo lương, các khoản thưởng; qui trình trả lương; thời gian làm việc và nghỉ ngơi; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất).

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Kế toán và quản lý thuế – Quản trị quan hệ lao động – Tài chính doanh nghiệp – Thủ tục hành chính trong kinh doanh. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

Chúng tôi liên tục cải tiến và tích hợp năng lực để  tạo ra giá trị gia tăng cho từng khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ theo cách may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt theo qui định tại Việt Nam.

VIVA  đã phục vụ thành công nhiều ngàn khách hàng là những doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu đến từ các Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Hongkong, Trung Quốc… dưới các mô hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài, Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Việt Nam phát triển kinh doanh theo cách bền vững và tối ưu.

 

Footer content bài viết con

Tham vấn cùng chuyên gia

 

 

 

Xem thêm:

Tại sao doanh nghiệp cần phải đăng ký nội qui lao động?

Quản trị quan hệ lao động toàn diện theo qui định địa phương

Xây dựng nội quy lao động và sổ tay nhân sự

Quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam – các thủ tục tuân thủ

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Quy chế lươngerror: Alert: Content is protected !!