Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Hiểm Xã Hội

Các mức phạt nếu không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Hiểm Xã Hội

Các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể tăng thêm chi phí 22% – 34% như một khoản phát sinh cộng vào ngân sách tiền lương hàng tháng phải chi trả của người sử dụng lao động. Việc không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không có nghĩa là chỉ phải nộp phạt như vài tình huống dưới đây mà thực ra sẽ còn nhiều hơn những rủi ro tiềm ẩn khác phải giải quyết …

Các mức phạt nếu không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Các mức phạt nếu không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Là người sử dụng lao động, bạn sẽ không chỉ cần tuân thủ đầy đủ các quy định mà còn phải cân đối cho phù hợp với thực tế, khả năng và sức chịu đựng của doanh nghiệp.

Vi phạm quy định về không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hộ i bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
 2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có một trong các hành vi sau đây:
  • Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định.
  • Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
 3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa những nội dung có liên quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp.
 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi giả mạo hồ sơ bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với mỗi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội giả mạo.

Vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội

 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
  • Không cung cấp tài liệu, thông tin về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Không cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.
 2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
  • Không trả chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ của người lao động;
  • Không trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội;
  • Làm mất mát, hư hỏng, sửa chữa, tẩy xóa sổ bảo hiểm xã hội.
 3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có một trong các hành vi sau đây:
  • Không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng;
  • Không lập hồ sơ hoặc văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội: Giải quyết chế độ hưu trí trước 30 ngày, tính đến ngày người lao động đủ điều kiện nghỉ việc hưởng hưu trí; giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ của người lao động;
  • Không giới thiệu người lao động đi giám định suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội sai mục đích.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

 

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Thay đổi mức đóng BHXH của Doanh nghiệp

03 Lưu Ý Về BHXH Và Các Khoản Trích Theo Lương

Nợ bảo hiểm xã hội, tỷ lệ đóng cao khi năng suất lao động thấp

Bồi Thường, Trợ Cấp Tai Nạn Lao Động Và Bệnh Nghề Nghiệp

Thông Báo Về BHXH Áp Dụng Đối Với Người Nước Ngoài Ở Việt Nam

Người Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam Phải Tham Gia BHXH Bắt Buộc