LƯƠNG THÁNG 13 – NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Logo VIVA Business Consulting

LƯƠNG THÁNG 13 – NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)

Việc quản lý quan hệ lao động không chỉ là quản lý tiền lương, chính sách đối với người lao động mà còn là quản lý về các thủ tục tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước. Trong bài viết dưới đây, VIVA xin chia sẻ một số câu hỏi thường gặp về  tiền lương tháng 13 mà nhà tuyển dụng và người lao động cần lưu ý.

Lương Tháng 13 - Những Câu Hỏi Thường Gặp & Những Lưu Ý Cho CEO

Lương Tháng 13 – Những Câu Hỏi Thường Gặp & Những Lưu Ý Cho CEO

 

1. Tiền lương là gì?

Theo quy định về lao động hiện hành,

 • Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.
 • Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
 • Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.
 • Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.
 • Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.
 • Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động.

2. Lương tháng 13 có là một khoản Tiền thưởng ?

Lương tháng 13 thực chất là một khoản tiền thưởng:

 • Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
 • Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

3. Lương tháng 13 có chịu thuế thu nhập cá nhân – TNCN không?

Đây là một trong những khoản thuộc nhóm Thu nhập phải chịu thuế từ tiền lương, tiền công gồm:

 • Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
 • Các khoản phụ cấp, trợ cấp.
 • Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.
 • Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán.

4. Lương tháng 13 có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Đây là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu:

 • Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ và thực tế đã chi trả và có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.
 • Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động có được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

5. Lương tháng 13 có phải đóng bảo hiểm bắt buộc không?

Theo quy định về lao động hiện hành,

 • Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn. Khoản thưởng này không phải là tiền lương hằng tháng nên không phải trích nộp bảo hiểm.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:error: Alert: Content is protected !!