LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG KHI KẾT HÔN VỚI NGƯỜI VIỆT NAM

Miễn giấy phép lao động khi kết hôn với người Việt Nam

LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG KHI KẾT HÔN VỚI NGƯỜI VIỆT NAM

Miễn giấy phép lao động khi kết hôn với người Việt Nam

Miễn giấy phép lao động khi kết hôn với người Việt Nam

Người nước ngoài, sau khi kết hôn với người Việt Nam, có thể làm việc tại Việt Nam với các hỗ trợ và ưu tiên:

QUYỀN LỢI VỀ VIỆC LÀM

Không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 • Theo qui định tại Khoản 8 Điều 154 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam thì sẽ không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Không phải thực hiện thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải Báo cáo việc sử dụng lao động nước ngoài

 • Tuy không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải báo cáo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc thông tin: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Chỉ cần thực hiện thủ tục chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 • Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 152/2020, trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc, người sử dụng lao động phải thực hiện nộp hồ sơ xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài về cơ quan có thẩm quyền để xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

QUYỀN LỢI VỀ CƯ TRÚ

Được cấp thị thực TT hoặc miễn thị thực, cấp thẻ tạm trú diện kết hôn

 • Thị thực và Thẻ tạm trú diện kết hôn có ký hiệu là TT.
 • Thời hạn tối đa của thị thực TT là 12 tháng.
 • Thời hạn miễn thị thực là 05 năm.
 • Thời hạn của thẻ tạm trú TT là 3 năm.
 • Điều kiện cấp thẻ tạm trú TT là:
  • Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị ít nhất 01 năm
  • Có giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân: Đăng ký kết hôn/ Giấy chứng nhận quan hệ gia đình.
  • Đang tạm trú hợp pháp tại Việt Nam.

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

 

 

Chủ đề liên quan đến giấy phép lao động cho người nước ngoài: