Mobile menu icon
QUẢN LÝ VÀ TỐI ƯU VỐN ĐIỀU LỆ DÀNH RIÊNG CHO DOANH NHÂN SỞ HỮU THẺ APEC

QUẢN LÝ VÀ TỐI ƯU VỐN ĐIỀU LỆ DÀNH RIÊNG CHO DOANH NHÂN SỞ HỮU THẺ APEC

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Quản lý và tối ưu vốn điều lệ cho doanh nhân sở hữu thẻ APEC

Vốn điều lệ trong kinh doanh liên quan đến quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, của pháp nhân. Quản lý vốn điều lệ đúng cách giúp tối ưu các lợi ích tài chính và tránh được nhiều rủi ro tiềm tàng. Quản trị vốn điều lệ là một phần của quản trị tài chính doanh nghiệp.

TƯ VẤN QUẢN TRỊ VỐN ĐIỀU LỆ DÀNH RIÊNG CHO CHỦ NHÂN THẺ DOANH NHÂN APEC

Doanh nghiệp có thể đăng ký vốn điều lệ lên đến hằng tỷ đô la, nhưng có những nhà đầu tư lão luyện chỉ đăng ký 1 đô la. Tuy luật pháp không ràng buộc cụ thể nhưng việc xác định qui mô vốn điều lệ cần phải được thực hiện trên cơ sở của các quyết định tài chính và pháp lý chuyên nghiệp.

Góp phần tạo cảm hứng và trợ lực cho doanh nhân đang sở hữu thẻ APEC, VIVA Business Consulting xin được giới thiệu chương trình tư vấn quản trị vốn điều lệ trong kinh doanh với các nội dung:

 1. Rà soát các rủi ro về vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 2. Phân tích và đề xuất chiến lược, các tối ưu vốn điều lệ trong kinh doanh.
 3. Phân tích quyền quản trị điều hành và cơ chế quản lý quan hệ cổ đông.
 4. Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý và điều lệ doanh nghiệp.

VIVA sẽ giúp các doanh nhân có được các góc nhìn toàn diện về vốn điều lệ trong kinh doanh ở các khía cạnh pháp lý, đầu tư, quyền, nghĩa vụ, các rủi ro tiềm tàng, cách tối ưu vốn điều lệ.

Chương trình này được áp dụng miễn phí cho tất cả các doanh nhân đang sở hữu thẻ APEC. Ngoài ra, chúng tôi còn có các tư vấn, ưu đãi đặc biệt khi doanh nhân có quan tâm đến dịch vụ quản trị tài chính doanh nghiệp:

Vốn trong kinh doanh và cấu trúc vốn tối ưu

Một cấu trúc vốn tối ưu sẽ giúp gia tăng tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thông qua việc tiết kiệm chi phí lãi vay, hưởng lợi từ lá chắn thuế, giảm rủi ro trong kinh doanh…

 1. Vốn góp của nhà sáng lập, thành viên góp vốn, cổ đông.
 2. Vốn từ huy động thông qua các khoản vay từ tổ chức tín dụng, quĩ đầu tư, tổ chức hoặc cá nhân khác.
 3. Nguồn thuê tài chính.
 4. Tín dụng thương mại.

Như vậy, tổng vốn đưa vào trong kinh doanh không nhất thiết phải từ túi của chủ sở hữu mà có thể từ nhiều nguồn khác nhau. Mỗi nguồn vốn đều có chi phí sử dụng không giống nhau. Ban giám đốc cần phải có căn cứ để xác định cấu trúc, tỷ lệ của từng nguồn trong tổng vốn kinh doanh.

Rất nhiều các doanh nghiệp ở Việt Nam thậm chí còn chưa liệt kê, định giá, xác định được tổng vốn thực tế đang đưa vào kinh doanh, dẫn đến không xác định được chi phí sử dụng vốn, hoặc đã không sử dụng vốn kinh doanh tối ưu, thậm chí còn đối mặt với các rủi ro do thất thoát hoặc sai mục đích…

 

 

Cơ sở và giải pháp huy động vốn theo cấu trúc được chọn

Sau khi đã xác định được các nguồn vốn có thể huy động, chi phí sử dụng từng nguồn, cấu trúc tối ưu, doanh nghiệp cần có giải pháp và phương án để có thể huy động:

Cơ sở để huy động vốn:

 1. Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý doanh nghiệp theo đúng qui định. Đặc biệt là các đánh giá về hồ sơ thành lập và hoạt động, vốn và chủ sở hữu, nhân sự quản lý và cơ cấu tổ chức cũng như thẩm quyền, Quản trị quan hệ lao động và các chính sách, Các hợp đồng đang có hiệu lực, Tuân thủ về Thuế và các báo cáo kế toán, Danh mục tài sản và quyền sử dụng định đoạt, Quan hệ với ngân hàng và lịch sử tín dụng, Hệ thống giấy phép kinh doanh có điều kiện, Danh sách các quyết định phạt,  các Tranh chấp và Tố tụng có liên quan.
 2. Hồ sơ tín nhiệm Tài chính doanh nghiệp: Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh trong quá khứ; Các chỉ số tài chính hiện hành; Dòng tiền; Lịch sử tín dụng trên CIC; Lịch sử tín dụng với nhà cung cấp; Nghĩa vụ với các cơ quan nhà nước; Tài sản – xác thực giá trị, tình trạng, và quyền sở hữu; Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán – Giá trị thực tế của doanh nghiệp, bao gồm tổng giá trị thực tế của tài sản hữu hình và vô hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tính theo giá thị trường tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; Hồ sơ thẩm định giá trị doanh nghiệp bao gồm giá trị hữu hình và tài sản vô hình.
 3. Hồ sơ tín nhiệm Quản trị doanh nghiệp: Hệ thống thông tin; qui chế – qui trình – công cụ quản trị điều hành nội bộ; quản trị tài chính; quản trị nhân sự…
 4. Hồ sơ tín nhiệm về thương mại bao gồm đánh giá khách hàng, đối thủ cạnh tranh, lĩnh vực ngành nghề, chính sách vĩ mô, triển vọng và rủi ro. Việc đánh giá thường dựa trên mô hình phân tích SWOT gồm Thế mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức.
 5. Hồ sơ tài sản trí tuệ bao gồm đánh giá các văn bằng sở hữu về bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh.
 6. Chính sách bán hàng và quản lý giao dịch bao gồm các các nghĩa vụ và cam kết của nhà cung cấp, chính sách tín dụng thương mại, biểu mẫu và hình thức hợp đồng, điều khoản trọng yếu trong việc thực thi và giải quyết tranh chấp…

Giải pháp để huy động vốn:

 1. Dựa vào chiến lược và kế hoạch kinh doanh để xác định nhu cầu và qui mô về vốn ngắn hạn, dài hạn.
 2. Lập hồ sơ chứng minh cho dự án kinh doanh.
 3. Kết hợp hồ sơ dự án và hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp để tiếp cận các nguồn vốn.

Quản lý và sử dụng vốn bằng con số và công cụ tài chính

Ngay cả khi đã xác định được cấu trúc vốn, huy động được nguồn vốn phù hợp, quản lý việc sử dụng nguồn vốn cũng là điều hết sức quan trọng. Đòi hỏi khả năng quản trị và thực thi các công việc chuyên môn như sau:

 • Tổ chức lưu trữ và quản lý hồ sơ, báo cáo trong kinh doanh theo qui định để đảm bảo khả năng ghi nhận – lưu trữ – cung cấp kịp thời và đầy đủ mọi thông tin.
 • Xây dựng và vận hành hệ thống kế toán tài chính và các thủ tục tuân thủ về thuế, kế toán.
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ may đo riêng theo đặc thù doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống biểu mẫu và báo cáo tài chính và quản trị nội bộ. Cập nhật và báo cáo thường xuyên liên tục cho Ban giám đốc để phục vụ việc ra quyết định.
 • Theo dõi thu thập số liệu, phân tích đánh giá, quản trị rủi ro.
 • Kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu để đảm bảo báo cáo gửi tới Ban giám đốc là tin cậy, kịp thời, may đo theo yêu cầu.
 • Tích hợp các phần mềm quản lý – ứng dụng mở rộng mô hình với các dự án đầu tư mới, quản trị công ty con, công ty liên kết.

Gói dịch vụ quản trị tài chính doanh nghiệp từ VIVA Business Consulting

Chúng tôi cung cấp các giải pháp và nguồn lực thạo nghề với tâm huyết mang lại các giải pháp giúp doanh nghiệp tại Việt Nam nâng cao hiệu quả kinh doanh:

 • Kiểm toán nội bộ, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng tài chính doanh nghiệp theo các qui định hiện hành và theo nhu cầu quản lý kinh doanh của ban giám đốc. Lập thư quản lý trình bày về các rủi ro tiềm tàng, giải pháp, lộ trình xây dựng, hoàn thiện.
 • Cung cấp nhân sự và nguồn lực để tổ chức lại bộ máy kế toán – tài chính như là một nền tảng bắt buộc, quản lý hệ thống hồ sơ trong kinh doanh, thiết lập và hoàn chỉnh hồ pháp lý, hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp.
 • Tham gia hoạch định, cố vấn, kiểm soát các giao dịch, báo cáo kế toán và tài chính theo yêu cầu. Trực tiếp hỗ trợ trong việc huy động, quản lý việc sử dụng vốn, hướng tới sự tuân thủ, an toàn, tối ưu và phát triển dài hạn.
 • Tuyển dụng và huấn luyện nhân sự phù hợp để chuyển giao qui trình và thực thi.

 

VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Tài chính kế toán và thuế – Nhân sự và lao động tiền lương – Tài chính doanh nghiệp – Quản trị hành chính văn phòng.

Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ… chia làm năm nhóm tiêu biểu gồm Công ty FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị doanh nghiệp.

Xin vui lòng liên hệ với đại diện của VIVA để trao đổi về cách chúng tôi mang lại lợi ích lâu dài và cảm hứng kinh doanh cho Quí khách.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT
Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA