QUI ĐỊNH VỀ CẤP THẺ DOANH NHÂN APEC TẠI TỈNH HƯNG YÊN

Qui định về cấp thẻ doanh nhân APC tại tỉnh Hưng Yên

QUI ĐỊNH VỀ CẤP THẺ DOANH NHÂN APEC TẠI TỈNH HƯNG YÊN

(Last Updated On: Tháng Tám 13, 2021)
Qui định về cấp thẻ doanh nhân APC tại tỉnh Hưng Yên

Qui định về cấp thẻ doanh nhân APC tại tỉnh Hưng Yên

Để cung cấp thông tin hữu ích cho các Doanh nhân Hưng Yên, VIVA xin được tóm lược điều kiện – thủ tục cấp thẻ doanh nhân APEC tại tỉnh Hưng Yên như sau:

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 1. Có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên.
 2. Tuân thủ các quy định về thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ khác trong kinh doanh.
 3. Có năng lực sản xuất kinh doanh hoặc đã hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ, tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác hoặc thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu với đối tác của các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC trong 01 năm gần nhất.
 4. Có doanh thu sản xuất kinh doanh tối thiểu 05 tỉ Việt Nam đồng hoặc có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tối thiểu tương đương 03  tỉ Việt Nam đồng trong 01 năm của 03 năm gần nhất.

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI DOANH NHÂN

1- Đang làm việc tại doanh nghiệp tối thiểu 12 tháng và giữ một trong các chức danh sau:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hợp tác xã hoặc Liên hợp tác xã.
 • Kế toán trưởng, Trưởng phòng trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của các doanh nghiệp và các chức danh tương đương khác.

2- Hộ chiếu phổ thông còn thời hạn, thể hiện các chuyến đi ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC.

THỦ TỤC XÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ABTC TẠI TỈNH HƯNG YÊN

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với các doanh nghiệp có địa chỉ trong khu công nghiệp).
 • Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp kiểm tra và xác minh hồ sơ – điều kiện cấp thẻ.
 • Bước 3: Với kết qủa xác minh hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp sẽ xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản đồng ý cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC.
 • Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

MỘT SỐ LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP THẺ TẠI TỈNH HƯNG YÊN

 • Doanh nghiệp cần chủ động rà soát đối chiếu để đảm bảo việc tuân thủ về thuế, bảo hiểm, hải quan đúng thời hạn và đúng trình tự theo quy định.
 • Về thủ tục tuân thủ lao động:

  • Doanh nghiệp đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, báo cáo tai nạn lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với các doanh nghiệp có địa chỉ trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh);
  • Doanh nghiệp thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương và gửi tới phòng Lao động – Thương binh và Xã hội của huyện, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (đối với thời điểm trước năm 2021);
  • Doanh nghiệp xây dựng và đăng ký nội quy lao động (đối với các doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên); Thỏa ước lao động tập thể và gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với các doanh nghiệp có địa chỉ trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh).
 • Về thủ tục tuân thủ môi trường:

  • Doanh nghiệp sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới được giao và sử dụng đất đúng tiến độ được chấp thuận; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định;
  • Doanh nghiệp có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; thực hiện đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã phê duyệt;
  • Doanh nghiệp khai thác, sử dụng nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước phải đăng ký và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc cấp phép theo quy định.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

QUI ĐỊNH THẺ APEC TẠI CÁC TỈNH THÀNH KHÁC:

 1. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Bình Dương
 2. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Long An
 3. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Hồ Chí Minh
 4. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Vũng Tàu
 5. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Tây Ninh
 6. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Đồng Nai
 7. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Đà Nẵng
 8. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Hà Nội
 9. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Bắc Ninh

CÁC BÀI VIẾT VỀ THẺ APEC

Thẻ APEC là gì

Thẻ APEC: hồ sơ và thủ tục làm thẻ

Thẻ APEC: điều kiện cấp thẻ

Thẻ APEC: 20 câu hỏi thường gặp

Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại tỉnh Bình Dương

Thẻ APEC: visa đặc quyền đến 19 nước trong khối APECerror: Alert: Content is protected !!