QUI ĐỊNH VỀ CẤP THẺ DOANH NHÂN APEC TẠI TỈNH LONG AN

Qui định về cấp thẻ doanh nhân APC tại tỉnh Long An

QUI ĐỊNH VỀ CẤP THẺ DOANH NHÂN APEC TẠI TỈNH LONG AN

(Last Updated On: Tháng Tám 13, 2021)
Qui định về cấp thẻ doanh nhân APC tại tỉnh Long An

Qui định về cấp thẻ doanh nhân APC tại tỉnh Long An

Để cung cấp thông tin hữu ích cho các Doanh nhân Long An, VIVA xin được tóm lược điều kiện – thủ tục cấp thẻ doanh nhân APEC tại tỉnh Long An như sau:

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 • Có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên.
 • Tuân thủ các quy định về thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ khác trong kinh doanh.
 • Có năng lực sản xuất kinh doanh hoặc đã hợp tác hoặc thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC trong 02 năm gần nhất.

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI DOANH NHÂN

1- Đang làm việc tại doanh nghiệp tối thiểu 12 tháng và giữ một trong các chức danh sau:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hợp tác xã hoặc Liên hợp tác xã.
 • Kế toán trưởng, Trưởng phòng trong các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh của các doanh nghiệp và các chức danh tương đương khác.

2- Hộ chiếu phổ thông còn thời hạn, thể hiện các chuyến đi ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC.

THỦ TỤC XÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ABTC TẠI TỈNH LONG AN

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đến Sở Ngoại vụ.
 • Bước 2: Sở Ngoại vụ kiểm tra và xác minh hồ sơ – điều kiện cấp thẻ.
 • Bước 3: Với kết quả xác minh hợp lệ, Sở Ngoại vụ sẽ xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản đồng ý cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC.
 • Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Ngoại vụ.

MỘT SỐ LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP THẺ TẠI TỈNH LONG AN

 • Doanh nghiệp cần chủ động rà soát đối chiếu để đảm bảo việc tuân thủ về thuế, bảo hiểm, hải quan đúng thời hạn và đúng trình tự theo quy định.
 • Trường hợp doanh nhân là chủ doanh nghiệp, chỉ hưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh mà không hưởng lương và không tham gia BHXH tại doanh nghiệp, doanh nghiệp cần đảm bảo doanh nhân không có tên trên danh sách hưởng lương của Tờ khai quyết toán thuế TNCN của doanh nghiệp.
 • Hộ chiếu phổ thông bắt buộc có giá trị tối thiểu 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ cấp thẻ ABTC. Trường hợp hộ chiếu có giá trị dưới 05 năm, doanh nhân cần thực hiện thủ tục cấp lại hộ chiếu mới để hợp lệ hồ sơ cấp thẻ ABTC.
 • Trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: cần cung cấp bản sao có chứng thực hợp đồng cho các doanh nghiệp thuộc khối APEC thuê bất động sản hoặc sử dụng dịch vụ.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

QUI ĐỊNH THẺ APEC TẠI CÁC TỈNH THÀNH KHÁC:

 1. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Bình Dương
 2. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Hồ Chí Minh
 3. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Vũng Tàu
 4. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Tây Ninh
 5. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Đồng Nai
 6. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Đà Nẵng
 7. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Hà Nội
 8. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Bắc Ninh
 9. Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại Hưng Yên

CÁC BÀI VIẾT VỀ THẺ APEC

Thẻ APEC là gì

Thẻ APEC: hồ sơ và thủ tục làm thẻ

Thẻ APEC: điều kiện cấp thẻ

Thẻ APEC: 20 câu hỏi thường gặp

Qui định về cấp thẻ doanh nhân APEC tại tỉnh Bình Dương

Thẻ APEC: visa đặc quyền đến 19 nước trong khối APECerror: Alert: Content is protected !!