Chế Độ Báo Cáo Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Của Thương Nhân Nước Ngoài

Chế Độ Báo Cáo Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Của Thương Nhân Nước Ngoài

Chế Độ Báo Cáo Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Của Thương Nhân Nước Ngoài

Chế Độ Báo Cáo Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Của Thương Nhân Nước Ngoài

Chế Độ Báo Cáo Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Của Thương Nhân Nước Ngoài

Liên quan đến việc báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, VIVA xin gửi đến quý khách hàng quy định liên quan như sau:

TỔNG QUAN

 • Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (VPĐD) được thành lập tại Việt Nam, hoạt động theo Giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở công thương Thành phố Hồ Chí Minh, có con dấu tròn và mã số thuế để duy trì hoạt động;
 • Văn phòng đại diện là một đơn vị phụ thuộc của Thương nhân nước ngoài thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện;
 • Văn phòng đại diện có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu của Bộ Công Thương về hoạt động của mình trong năm trước đó qua đường bưu điện tới Cơ quan cấp Giấy phép;
 • Văn phòng đại diện có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

KHI NÀO THÌ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHẢI THỰC HIỆN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

 • Trước ngày 30 tháng Một của năm tiếp theo, mỗi văn phòng phải nộp báo cáo theo mẫu qui định về tình hình hoạt động của năm trước đó tới trụ sở của cơ quan cấp phép bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.
 • Văn phòng cũng phải nộp các báo cáo, tài liệu và giải trình khác liên quan đến tình hình hoạt động theo yêu cầu từ các cơ quan chức năng. Mẫu báo cáo này VPĐD phải lưu trữ tại trụ sở để phục vụ cho các hoạt động khi tiến hành gia hạn/ điều chỉnh giấy phép trong suốt quá trình hoạt động.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHẢI THỰC HIỆN

 • Nhân sự của Văn phòng đại diện (bao gồm Trưởng đại diện và lao động làm việc tại Văn phòng đại diện):
  • Lao động làm việc tại Văn phòng đại diện (tại thời Điểm báo cáo);
  • Thay đổi lao động trong năm (chỉ báo cáo người vào làm việc và người chấm dứt làm việc tại Văn phòng đại diện);
 • Hoạt động của Văn phòng đại diện:
  • Hoạt động thương mại (Hoạt động chủ yếu trong năm, Kết quả hoạt động thực tế trong năm;
  • Hoạt động trong các lĩnh vực khác (Xúc tiến thương mại…).

RỦI RO KHI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHÔNG THỰC HIỆN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

 • Việc nộp báo cáo trễ hạn có thể bị phạt lên đến 40 triệu đồng và ảnh hưởng đến việc xem xét gia hạn giấy phép văn phòng đại diện và các thủ tục khác về sau đồng thời phải thực hiện nộp báo cáo bổ sung kèm theo.
 • Điểm cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là cách trình bày nội dung của báo cáo hoạt động còn liên quan đến căn cứ để đối chiếu với việc khai báo lao động, khai – nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân của từng nhân viên và trưởng văn phòng, nội dung và cách trình bày của các báo cáo này còn ảnh hưởng đến việc xem xét thời gian gia hạn giấy phép văn phòng trong những lần tiếp theo (1 năm, 2 năm hay 5 năm).

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Đăng Ký Tư Vấn


Xem thêm:

Quản lý hồ sơ – báo cáo trong kinh doanh năm 2020

Các thủ tục tuân thủ cho văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Quản lý rủi ro khi hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài – Quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản

Văn phòng đại diện nước ngoài, công ty con hay chi nhánh – chuyển đổi mô hình kinh doanh tại Việt Nam

Last Updated on Tháng Một 14, 2021

Summary
Báo cáo hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài 2020
Article Name
Báo cáo hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài 2020
Description
Trước ngày 30 tháng Một của năm 2021, mỗi văn phòng đại diện nước ngoài phải nộp báo cáo theo mẫu qui định về tình hình hoạt động của năm trước đó tới trụ sở của cơ quan cấp phép bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.
Author
Publisher Name
VIVA BUSINESS CONSULTING
Publisher Logo