CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ NGÂN SÁCH HÀNG NĂM CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Chi phí hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ NGÂN SÁCH HÀNG NĂM CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

(Last Updated On: Tháng Tám 12, 2022)
Chi phí hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài

Thành lập Văn phòng đại diện của một công ty nước ngoài tại Việt Nam có thể tăng cường và hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và rất dễ quản lý, tiết kiệm chi phí hoạt động và tránh những rủi ro từ các thủ tục tuân thủ tại địa phương. Trong bài viết dưới đây, VIVA xin chia sẻ một số thông tin tham khảo về chi phí hoạt động và ngân sách hàng năm của một văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị hạch toán phụ thuộc, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện khảo sát thị trường và một số hoạt động xúc tiến thương mại trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam cho phép.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập văn phòng hợp pháp tại Việt Nam, đứng đầu là người đại diện, tuyển dụng nhân viên để quản lý và xúc tiến hợp đồng mua bán với các đối tác kinh doanh tại Việt Nam, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ… Người lao động nước ngoài làm việc cho văn phòng đại diện có thể xin giấy phép lao động và thị thực nhập cảnh nhiều lần có thời hạn hai năm (thẻ tạm trú) cho bản thân và gia đình tại Việt Nam.

Dưới đây là một số thủ tục về các chi phí hoạt động chính để quý khách có thể lập ngân sách hàng năm cho văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Thủ tục tuân thủChi phí (USD)Ghi chú
Thành lập1200Phí đóng một lần
Văn phòng ảo 800Phí hàng năm
Thuế - kế toán - bảo hiểm bắt buộc và các dịch vụ văn thư khác900Phí hàng năm, áp dụng cho văn phòng có hai nhân viên trở xuống
Bảo hiểm bắt buộc75/tháng/lao động địa phương
Bảo hiểm bắt buộc50/tháng/lao động nước ngoài

Theo Luật Bảo Hiểm Xã hội có hiệu lực từ đầu năm 2018, người sử dụng lao động và người lao động phải nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc và kinh phí công đoàn như sau:

Người đóngBảo hiểm xã hộiBảo hiểm y tếBảo hiểm thất nghiệpKinh phí công đoànTổng
Người lao động8%1.5%1%10.5%
Người sử dụng lao động17.5%3%1%2%23.5%

Tổng: 34% tiền lương, trong đó:

  • Người sử dụng lao động đóng 23,5%
  • Người lao động đóng 10,5%

Xem thêm: Quản Lý Thủ Tục Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Của Văn Phòng Đại Diện Tại Việt Nam

 

Giới hạn tiền lương cơ sở để đóng góp bảo hiểm xã hội là: 29.800.000 VNĐ. Có nghĩa là, trong trường hợp tiền lương cao hơn giới hạn này thì số tiền phải đóng tối đa sẽ chỉ là: 34% x 29.800.000 VNĐ.

Lao động nước ngoài tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề cũng phải đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Ngoài tiền lương, cơ sở đóng bảo hiểm xã hội còn bao gồm phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

Bên cạnh bảo hiểm bắt buộc, văn phòng phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân bằng 20% thu nhập tại nước sở tại đối với lao động nước ngoài không thường trú và nộp mức thuế lũy tiến từ 5% đến 35% tùy theo mức thu nhập đối với lao động nước ngoài thường trú và lao động địa phương. Ngoài chi phí hoạt động, Văn phòng đại diện chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là nhà tư vấn duy nhất tại Việt Nam giúp quản trị toàn diện các thủ tục tuân thủ cho văn phòng đại diện nước ngoài từ khi Gia nhập thị trường - Tuân thủ trong hoạt động - Quản lý các thay đổi - Quản lý giải thể và chuyển đổi văn phòng đại diện thành công ty con

Chúng tôi giúp các nhà quản lý nhận diện rủi ro, phòng ngừa từ trước khi vấn đề có thể xảy ra, từ đó cùng tuân thủ đúng và tối ưu mọi qui định tại Việt Nam ngay từ bước đầu tiên.

 

 

Xem thêm:

Những điểm cần lưu ý của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Quản lý chủ động các thủ tục tuân thủ về lao động tiền lương năm 2019

Chế độ báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Các thủ tục tuân thủ văn phòng đại diện nước ngoài tại việt nam cần thực hiện

Quản lý thủ tục kê khai và quyết toán thuế của văn phòng đại diện tại Việt Nam

Điều kiện vay vốn nước ngoài – khoản vay phải thực hiện đăng ký với ngân hàng nhà nướcerror: Alert: Content is protected !!