Chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện – Hồ sơ yêu cầu

Văn phòng đại diện nước ngoài: Chuyển địa điểm đặt trụ sở

Chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện – Hồ sơ yêu cầu

Văn phòng đại diện nước ngoài: Chuyển địa điểm đặt trụ sở

Văn phòng đại diện nước ngoài: Chuyển địa điểm đặt trụ sở

CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, giấy phép thành lập chi nhánh trong những trường hợp sau:

1. Khi văn phòng chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác.

2. Khi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức.

HỒ SƠ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

1. Khi bạn phải chuyển địa điểm đặt trụ sở

Từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác, hồ sơ 01 bộ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
  • Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
  • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện nơi chuyển đến, bao gồm biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê hợp lệ để chứng minh quyền được sử dụng hợp pháp văn phòng theo các qui định hiện hành.

2. Khi bạn bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức, hồ sơ 01 bộ bao gồm

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
  • Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

3. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh

  • Bạn phải thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đối với trường hợp khi phải chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại nơi chuyển đi. Quá thời hạn nêu trên, bạn phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện từ đầu.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh. Trường hợp không cấp lại phải có văn bản nêu rõ lý do.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

 

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Trường hợp và thủ tục điều chỉnh giấy phép văn phòng đại diện

03 trường hợp phải làm thủ tục thay đổi giấy phép văn phòng đại diện

Quản lý rủi ro khi hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Chi phí hoạt động và ngân sách hàng năm của văn phòng đại diện nước ngoài

Quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam