SO SÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ CÔNG TY CON – CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI VIỆT NAM?

So sánh văn phòng đại diện & công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

SO SÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ CÔNG TY CON – CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI VIỆT NAM?

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)
So sánh văn phòng đại diện & công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

So sánh văn phòng đại diện & công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Với sự ổn định về môi trường chính trị, luật lao động và chi phí kinh doanh, cũng như triển vọng kinh tế đầy hứa hẹn, Việt Nam là một thị trường năng động và là điểm đến hấp dẫn cho cả nhà đầu tư nước ngoài và khối doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế. Công ty con / Công ty vốn nước ngoài (Công ty FDI) và Văn phòng đại diện, mô hình nào phù hợp hơn cho quyết định đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam?

Liên quan đến quyết định đầu tư vào Việt Nam, Quý khách có thể tham khảo bài viết của chúng tôi về các chủ đề:

NÊN THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI HAY VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM?

Về các mô hình đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài có thể phải cân nhắc giữa công ty con – công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) văn phòng đại diện nước ngoài. VIVA xin chia sẻ một số lợi thế và bất lợi của mỗi loại hình có thể giúp Quý khách lựa chọn mô hình đầu tư thích hợp tại Việt Nam.

 CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀIVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI
LỢI THẾ1. Có tư cách pháp nhân độc lập khỏi chủ sở hữu, có quyền và nghĩa vụ riêng về tài sản.1. Không chịu thuế TNDN.
2. Có thể kiện và bị kiện dưới danh nghĩa của mình.2. Không phải kê khai thuế GTGT hàng tháng và hàng quý.
3. Có thể thực hiện mọi hoạt động kinh doanh như kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, mua tài sản và bất động sản để sử dụng riêng.3. Không bắt buộc phải nộp Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm.
4. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và hưởng mọi quyền lợi của đơn vị kinh doanh trong các quy định hành chính và kinh doanh dân sự như sở hữu tài sản, mở rộng đầu tư, mở chi nhánh mới, nhà máy mới, văn phòng mới, đầu tư vào các doanh nghiệp khác.4. Dễ dàng chấm dứt – giải thể – đóng cửa.
5. Trách nhiệm của các cổ đông và thành viên hội đồng quản trị chỉ giới hạn trong phạm vi số tiền đầu tư vào cổ phần của công ty.5. Yêu cầu tuân thủ của văn phòng đại diện không nghiêm ngặt như với các loại hình công ty con khác.
6. Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) chịu trách nhiệm riêng về các khoản nợ và thua lỗ của mình.6. Chi phí hoạt động của văn phòng đại diện thấp hơn vì luật pháp yêu cầu quản trị ít hơn.
7. Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) tồn tại vĩnh viễn không phụ thuộc vào tư cách thành viên của bất kỳ cổ đông nào. Công ty vẫn tiếp tục hoạt động nếu một cổ đông hoặc thành viên hội đồng quản trị qua đời hoặc bị phá sản.
8. Cổ đông có thể chuyển quyền sở hữu trong công ty bằng cách bán cổ phần của họ.
9. Các quy tắc và quy định áp dụng cho các công ty này giống nhau đối với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
10. Được hưởng các ưu đãi về thuế: Hoàn thuế GTGT, miễn thuế TNDN, miễn thuế nhập khẩu.
11. Không giới hạn số lượng tài khoản ngân hàng được mở, được rút lợi nhuận về nước.
12. Được chuyển vốn đến, rút vốn đầu tư, rút lợi nhuận một cách chính thức.
13. Được phép nhận thu nhập từ nhiều nguồn như nhà đầu tư, khách hàng, các khoản vay...
BẤT LỢI1. Cần có hệ thống kế toán đầy đủ theo VAS để nộp báo cáo kế toán hàng năm.1. Không được thực hiện bất kỳ hoạt động sinh lợi nào (Không kinh doanh, không sản xuất, không cung cấp dịch vụ, không xuất nhập khẩu hàng hóa, không có hàng tồn kho...)
2. Yêu cầu phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm kèm với báo cáo thuế, quyết toán thuế.2. Không thể tuyển dụng trực tiếp, hạn chế về số lượng và lĩnh vực được phép tuyển dụng.
3. Cần kê khai và nộp thuế TNDN (0% đến 20%) đối với lợi nhuận và chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, kê khai thuế GTGT và các loại thuế khác hàng tháng và hàng quý.3. Thời gian hoạt động hạn chế trong mỗi 5 năm.
4. Cần chứng minh khả năng tài chính khi bắt đầu hoạt động và góp đủ vốn đăng ký theo giấy phép đầu tư.4. Không thể chuyển quyền sở hữu.
5. Vẫn có những hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh.5. Thu nhập và thanh toán hạn chế: Không được nhận thu nhập từ nhiều nguồn như nhà đầu tư, khách hàng, cho vay, mà chỉ một nguồn duy nhất từ trụ sở chính và thanh toán cho các hoạt động hạn chế trong phạm vi chức năng của văn phòng.
6. Không thể mở rộng thêm văn phòng, chi nhánh.
7. Không có tư cách pháp nhân.
8. Không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT – phải chịu thuế GTGT đối với người dùng cuối/người tiêu dùng.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Góp vốn điều lệ thành lập công ty – những điều cần biết

Hồ sơ & thủ tục tuân thủ dành cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp – quyền và nghĩa vụ cơ bản

08 thủ tục tuân thủ phải được quản lý cho văn phòng đại diện nước ngoài ở Việt Nam

Thành lập mới doanh nghiệp tại Việt Nam – cơ hội rộng mở và sự khởi đầu đúng cách

Chuyển đổi văn phòng đại diện thành công ty con tại Việt Nam – Thời điểm và thủ tục cần lưu ý



error: Alert: Content is protected !!