Trường Hợp Và Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Phép Văn phòng Đại Diện Nước Ngoài

Văn phòng đại diện nước ngoài: Điều chỉnh giấy phép

Trường Hợp Và Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Phép Văn phòng Đại Diện Nước Ngoài

Văn phòng đại diện nước ngoài: Điều chỉnh giấy phép

Văn phòng đại diện nước ngoài: Điều chỉnh giấy phép

Văn phòng đại diện nước ngoài cần phải tuân thủ các thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy phép thành lập trong một số trường hợp cụ thể. Việc không tuân thủ đúng và kịp thời sẽ dẫn đến các khoản phạt hành chính và ảnh hưởng đến lịch sử hoạt động tốt đẹp của văn phòng.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI PHẢI LÀM THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU

  1. Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của Công ty mẹ.
  2. Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện hoặc thông tin đã đăng ký trên giấy phép văn phòng của người đứng đầu của Văn phòng đại diện.
  3. Thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện.
  4. Thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện.
  5. Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý.

 

Có nhiều lý do dẫn đến việc không cập nhật kịp thời các thay đổi, điều chỉnh giấy phép, và công việc này cần được chuẩn bị một cách chủ động và thường mất thời gian thu thập các giấy tờ từ nước ngoài gửi về. Kiến thức và kinh nghiệm thực  tiễn của một người thạo nghề sẽ giúp các văn phòng đại diện nước ngoài quản lý từng nội dung, từng loại giấy tờ, từng thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo việc cập nhật, gia hạn được thực hiện một cách trơn chu, đơn giản theo cách như sau:

  1. Chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan theo phiếu hướng dẫn.
  2. Chỉ cần ký và đóng dấu các hồ sơ theo qui định.
  3. Chỉ cần chờ và nhận kết quả thành công trong vòng 15 ngày làm việc.

 

Chi tiết về thủ tục và hồ sơ trong từng trường hợp, xin vui lòng liên hệ với VIVA BCS.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Trưởng văn phòng đại diện – chi nhánh tại Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cơ bản

Trường hợp và thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

08 thủ tục tuân thủ phải được quản lý cho văn phòng đại diện nước ngoài ở Việt Nam

Thủ tục tuân thủ về quản lý giấy phép cho văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Trường hợp và thủ tục gia hạn giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam | 03 trường hợp phải làm thủ tục thay đổi giấy phép

Last Updated on Tháng Năm 7, 2021