Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài – Trường Hợp Và Thủ Tục

Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài

Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài – Trường Hợp Và Thủ Tục

Công ty mẹ được phép gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép, trừ trường hợp có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập theo quy định tại Điều 44 Nghị định này.

ĐIỀU 22. HỒ SƠ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

  1. Hồ sơ 01 bộ bao gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của Công ty mẹ ký;

b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của Công ty mẹ;

c) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi Công ty mẹ thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của Công ty mẹ trong năm tài chính gần nhất;

d) Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

2. Tài liệu quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Tài liệu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 23. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

  1. Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập phải được nộp trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn.
  2. Công ty mẹ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.
  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
  4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.
  5. Trường hợp việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập  . Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn hoặc không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho Công ty mẹ. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Đăng Ký Tư Vấn


Xem thêm:

Trường Hợp Và Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Văn phòng Đại Diện Nước Ngoài

Trường Hợp Và Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Phép Văn phòng Đại Diện Nước Ngoài

Lưu Ý Về Việc Gia Hạn Giấy Phép Văn Phòng Đại Diện Của Thương Nhân Nước Ngoài

03 Trường Hợp Phải Làm Thủ Tục Thay Đổi Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

Hồ Sơ Và Điều Kiện Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Công Ty Nước Ngoài Tại Việt Nam

Last Updated on Tháng Tư 10, 2021

Summary
Trường Hợp - Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện
Article Name
Trường Hợp - Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện
Description
Văn phòng đại diện nước ngoài được phép gia hạn Giấy phép thành lập khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép, trừ các trường hợp có vi phạm bị thu hồi...
Author
Publisher Name
VIVA Business Consulting
Publisher Logo