Qui Định Mới Về Tài Khoản Ngân Hàng Của Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài Tại Việt Nam

Tài khoản thanh toán của văn phòng đại diện

Qui Định Mới Về Tài Khoản Ngân Hàng Của Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài Tại Việt Nam

Tài khoản thanh toán của văn phòng đại diện

Tài khoản thanh toán của văn phòng đại diện

 

Theo Thông tư số 32/2016/TT-NHNN về việc hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và theo quy định tại Thông tư này thì các tổ chức không có tư cách pháp nhân như hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư, văn phòng đại diện nước ngoài không thuộc đối tượng được mở tài khoản thanh toán. Nhiều tài khoản thanh toán của các tổ chức không có tư cách pháp nhân như: hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư, văn phòng đại diện nước ngoài… đã được mở trước khi Thông tư 32 có hiệu lực thi hành sẽ phải đóng trước ngày 1/3/2018. 

Xem thêm: Quy Định Về Tài Khoản Ngân Hàng Đối Với Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài Tại Việt Nam

Tuy nhiên ngày 12/2/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN, theo đó:

Trước ngày 01/03/2019, (Trước đây, yêu cầu phải thực hiện việc chuyển đổi trước ngày 01/03/2018) các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phối hợp với khách hàng là hộ gia đình, văn phòng đại diện, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoàn thành việc thực hiện ký lại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán để chuyển đổi sang hình thức:

  1. Tài khoản thanh toán của cá nhân.
  2. Hoặc tài khoản thanh toán của pháp nhân.
  3. Hoặc tài khoản thanh toán chung.
  4. Hoặc phải đóng tài khoản nếu khách có yêu cầu.

Trước ngày 01/06/2018, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo cho khách hàng biết về việc thực hiện chuyển đổi hình thức tài khoản thanh toán; thay vì trước ngày 01/06/2017 như quy định cũ.

Đáng chú ý, Thông tư này đã không còn yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đóng tài khoản đối với những tài khoản thanh toán của khách hàng là hộ gia đình, văn phòng đại diện, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân chưa hoàn thành việc chuyển đổi.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

 

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

So sánh văn phòng đại diện / công ty con / công ty FDI tại Việt Nam

Chế độ báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Quản lý rủi ro khi hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục tuân thủ về quản lý giấy phép của VPĐD nước ngoài tại Việt Nam

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Chế độ báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Thủ tục tuân thủ về quản lý giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về việc tuyển dụng lao động Việt Nam của các văn phòng đại diện nước ngoài