BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ TÍNH RỦI RO LÂY NHIỄM VIRUS CORONA

Bộ chỉ số lây nhiễm virus COVID của doanh nghiệp

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ TÍNH RỦI RO LÂY NHIỄM VIRUS CORONA

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)

 Mặc dù các cơ quan chức năng đang cố gắng hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực do  mà COVID 19 gây ra cho doanh nghiệp, tuy nhiên tới đây có một số doanh nghiệp sẽ buộc phải dừng hoạt động do nguy cơ lây nhiễm cao – căn cứ theo bộ chỉ số lây nhiễm virus COVID của doanh nghiệp mà cơ quan có thẩm quyền vừa mới ban hành.

Bộ chỉ số lây nhiễm virus COVID của doanh nghiệp

Bộ chỉ số lây nhiễm virus COVID của doanh nghiệp

 

BỘ CH SỐ LÂY NHIỄM VIRUS COVID CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều kiện cho phép  doanh nghip trên địa bàn Thành ph Hồ Chí Minh

Tiếp tục hoạt động

 

Ngày 06 tháng 4 năm 2020 UBND TP HCM có Thông báo Số: 1249/UBND-VX  hướng dẫn về chỉ số đánh giá tính ri ro y nhim virus Corona tại doanh nghip trên địa bàn Thành ph Hồ Chí Minh như sau:

1.      Đối tượng là  tt c các doanh nghip, cơ s sn xuất đang hoạt động trong các khu chế xut, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và trên địa bàn các quận, huyện.

2.      Doanh nghiệp tự đánh giá theo Bộ chsố đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona , gi kết qu tự đánh giá cho Ban Quản lý các Khu Chế xut và Công nghiệp thành ph, Ban Qun lý Khu Công ngh cao thành ph, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chậm nhất là ngày 08 tháng 4 năm 2020.

3.      Trên cơ sở tự đánh giá của các doanh nghiệp, Sở Y tế tiến hành kiểm tra, đánh giá đối với các doanh nghiệp theo Bộ chỉ số đánh giá.

4.    Chỉ số này có các kết quả và dẫn đến các quyết định có cho phép doanh nghiệp được hoạt động hay phải tạm đóng cửa:

  • 10%: Rất ít rủi ro (Được hoạt động);
  • Dưới 30%: Rủi ro lây nhiễm thấp (Được hoạt động, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở chỉ số thành phần nào là cao nhất);
  • Từ 30% đến dưới 50%: Rủi ro lây nhiễm trung bình (Có thể được hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào là 7 điểm trở lên);
  • Từ 50% đến dưới 80%: Rủi ro lây nhiễm cao (Phải có giải pháp giảm rủi ro mới được hoạt động);
  • Từ 80% đến 100%: Rủi ro lây nhiễm rất cao (Không được hoạt động)./.Quí khách trên địa bàn Thành ph Hồ Chí Minh vui lòng lưu ý bộ tiêu chí đánh giá dưới đây và có phương án chủ động cho hoạt động kinh doanh của mình.Xin vui lòng liên hệ với chuyên viên của chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết hoặc phối hợp trực tiếp thực hiện các thủ tục và điều kiện liên quan.

Tham vấn cùng chuyên gia

Kính chúc Quí khách luôn an toàn và sẵn sàng trở lại mạnh mẽ sau mùa dịch.


BỘ CHỈ SỐ

ĐÁNH GIÁ TÍNH RỦI RO LÂY NHIỄM VIRUS CORONA TẠI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

I. BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ (Tối đa 10 điểm – Rủi ro cao nhất):

1. Chỉ số thành phần 1 (TP1): Số lượng công nhân làm việc tập trung của doanh nghiệp:

– Dưới 100 người: 1 điểm;

– Từ 100 đến dưới 500 người: 2 điểm;

– Từ 500 đến dưới 1.000 người: 5 điểm;

– Từ 1.000 đến dưới 5.000 người: 7 điểm;

– Từ 5.000 người trở lên: 10 điểm.

2. Chỉ số thành phần 2 (TP2): Mật độ người lao động làm việc ở các phân xưởng; bình quân trên 1m2 mặt bằng phân xưởng có:

– 0,06 người: 1 điểm (16m2 trở lên có 1 người làm việc);

– 0,1 người: 2 điểm (9 m2 trở lên đến dưới 16 m2 trở lên có 1 người làm việc);

– 0,25 người: 6 điểm (4 m2 trở lên đến dưới 9 m2 có 1 người làm việc);

– 0,4 người: 8 điểm (2,5 m2 trở lên đến dưới 4 m2 có 1 người làm việc);

– 1 người: 10 điểm (1 m2 trở lên đến dưới 2,5 m2 có 1 người làm việc).

3. Chỉ số thành phần 3 (TP3): Người lao động rửa tay, có xịt nước sát khuẩn trước khi vào và ra khỏi phân xưởng:

– Tất cả các phân xưởng đều có: 1 điểm;

– Có phân xưởng không có nước sát khuẩn, chỗ rửa tay: 10 điểm.

4. Chỉ số thành phần 4 (TP4): Tỷ lệ công nhân đeo khẩu trang trong lúc làm việc:

– Tất cả người làm việc đeo khẩu trang trong lúc làm việc: 1 điểm

– Có người làm việc không đeo khẩu trang trong lúc làm việc: 10 điểm.

5. Chỉ số thành phần 5 (TP5): Số công nhân được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào phân xưởng:

– Tất cả người làm việc được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào công ty: 1 điểm;

– Có người làm việc không được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào công ty: 10 điểm.

6. Chỉ số thành phần 6 (TP6): Khoảng cách công nhân ở nhà ăn:

– Trên 2m: 1 điểm;

– Từ 2 m đến 1,5 m: 3 điểm;

– Từ dưới 1,5 m đến 1 m: 6 điểm;

– Từ dưới 1 m đến 0,5 m: 8 điểm;

– Dưới 0,5 m: 10 điểm.

7. Chỉ số thành phần 7 (TP7): Số công nhân đi làm bằng xe đưa rước:

– Dưới 100 người: 1 điểm;

– Từ 100 đến dưới 500 người: 3 điểm;

– Từ 500 đến dưới 1.000 người: 6 điểm;

– Từ 1.000 đến dưới 5.000 người: 8 điểm;

– Từ 5.000 người trở lên: 10 điểm.

8. Chỉ số thành phần 8 (TP8): Số khu vực (địa điểm đón, trả công nhân) công nhân ở trước khi đi làm (mỗi khu vực cách nhau từ 3 km trở lên):

– 1 khu vực: 1 điểm;

– Từ 2 đến 3 khu vực: 3 điểm;

– Từ 4 đến 5 khu vực: 7 điểm;

– Trên 5 khu vực: 10 điểm.

9. Chỉ số thành phần 9 (TP9): Công ty phát khẩu trang cho công nhân mỗi ngày hoặc phát đủ khẩu trang giặt được:

– 100% công nhân: 1 điểm;

– Từ 80% đến dưới 100% công nhân: 2 điểm;

– Từ 60% đến dưới 80% công nhân: 8 điểm;

– Từ 40% đến dưới 60% công nhân: 9 điểm;

– Dưới 40% công nhân: 10 điểm.

10. Chỉ số thành phần 10 (TP10): Công ty có làm ca đêm (trừ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu và trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19):

– Không làm ca đêm: 1 điểm;

– Có làm ca đêm: 10 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ:

1. Đánh giá Chỉ số rủi ro lây nhiễm Corona của Công ty là CRLN:

CRLN = (TP1 + TP2 + …. + TP10)/100.

2. Nếu CRLN bằng:

– 10%: Rất ít rủi ro (Được hoạt động);

– Dưới 30%: Rủi ro lây nhiễm thấp (Được hoạt động, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở chỉ số thành phần nào là cao nhất);

– Từ 30% đến dưới 50%: Rủi ro lây nhiễm trung bình (Có thể được hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào là 7 điểm trở lên);

– Từ 50% đến dưới 80%: Rủi ro lây nhiễm cao (Phải có giải pháp giảm rủi ro mới được hoạt động);

– Từ 80% đến 100%: Rủi ro lây nhiễm rất cao (Không được hoạt động).

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:error: Alert: Content is protected !!