VIVA | NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

VIVA Business Consulting cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên môn chuyên sâu và sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

LUẬT KINH DOANH

Chúng tôi thạo nghề về luật pháp và qui định kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là thủ tục gia nhập, rút lui khỏi thị trường, vận hành doanh nghiệp và quản trị các giao dịch theo qui định địa phương và thông lệ quốc tế.

QUẢN LÝ THUẾ

Chúng tôi thạo nghề và am hiểu về quản lý thuế tại Việt Nam, bao gồm việc lập kế hoạch và tối ưu từng loại thuế, cách cân đối giữa các sắc thuế. Quản lý hồ sơ và các thủ tục tuân thủ về thuế theo qui định địa phương..

NHÂN SỰ & LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

Chúng tôi thạo nghề về quản trị quan hệ lao động bao gồm việc thiết lập quan hệ lao động minh bạch và công bằng giữa công ty và người lao động, quản trị quan hệ lao động giữa công ty và cơ quan bảo hiểm và lao động địa phương, quản trị quan hệ giữa công ty và cơ quan thuế đặc biệt các liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Chúng tôi thạo nghề về các báo cáo kế toán, bao gồm giúp ghi chép toàn diện các giao dịch kinh doanh vào hệ thống sổ sách theo chuẩn mực kế toán của Việt Nam, đồng thời cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu cho ban giám đốc, các cổ đông, ngân hàng và các bên liên quan. Không chỉ dừng lại ở các báo cáo kế toán, quan trọng hơn, chúng tôi giúp soát xét, phân tích thông tin từ các báo cáo kế toán để giúp khách hàng đưa ra các quyết định tài chính, tiếp tục tối ưu lợi ích cho chủ sở hữu.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG KINH DOANH

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đại diện theo ủy quyền để tư vấn, thay mặt làm việc với các cơ quan nhà nước địa phương, với khách hàng và đối tác liên quan đến các thủ tục hành chính trong kinh doanh, quản trị và thực thi các hợp đồng thương mại… Chúng tôi cung cấp các nguồn lực và tiện ích khác như dịch vụ quản lý hồ sơ và thông tin doanh nghiệp, dịch vụ ngân hàng, dịch thuật, soát xét và đánh giá nhà cung cấp.

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tuân thủ đầy đủ thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Người lao động nước ngoài cũng phải tuân thủ luật pháp và quy định của Việt Nam để tránh và phòng ngừa trước những rủi ro..

  • Thị thực nhập cảnh vào Việt Nam cho chuyên gia
  • Giấy phép lao động
  • Thẻ tạm trú
  • Thuế thu nhập cá nhân
  • Bảo hiểm bắt buộc
  • Hợp đồng lao động
  • Quyền và nghĩa vụ của Trưởng văn phòng đại diện và Đại diện pháp luật Doanh nghiệp là người nước ngoài tại Việt Nam

Khách hàng trung thành của chúng tôi

 

Từ khắp các quốc gia

5000

Khách hàng

20000

Dự án

29

Lĩnh vực

17

Năm kinh nghiệm

VIVA | DANH MỤC DỊCH VỤ CHÍNH

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tuân thủ đầy đủ thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Người lao động nước ngoài cũng phải tuân thủ luật pháp và quy định của Việt Nam để tránh và phòng ngừa trước những rủi ro.

Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Các thủ tục tuân thủ cho văn phòng đại diện: gia nhập thị trường, vận hành, quản trị rủi ro, tuân thủ qui định địa phương, chuyển đổi mô hình và rút lui khỏi thị trường.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Gia nhập thị trường, vận hành, quản trị rủi ro, tuân thủ qui định địa phương, chuyển đổi mô hình và rút lui khỏi thị trường.

Quản trị và vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam

Ở bất kỳ cấp độ kinh doanh nào, doanh nghiệp Việt phải luôn tuân thủ các quy trình tuân thủ bắt buộc theo luật và quy định địa phương.

Quản trị tài chính doanh nghiệp – tái cấu trúc mô hình kinh doanh

Quản trị các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp, quản lý tài khoản ngân hàng, tài chính, đầu tư, mua bán bất động sản.

Thẻ doanh nhân APEC

Visa đặc quyền đi đến 19 nước thành viên APEC dành riêng cho doanh nhân Việt Nam

  • 06 LÝ DO TIÊU BIỂU DẪN ĐẾN CẦN MUA – BÁN DOANH NGHIỆP Cần nâng cao năng lực tài chính – quản trị Cần mở rộng thị trường Nhận được lời mời chào mua / chào bán hấp dẫn Không đủ năng lực cạnh tranh......

  • Chủ doanh nghiệp có thể thực hiện việc bán một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp để gọi thêm vốn từ trong và ngoài nước hoặc rút lui khỏi thị trường. Chúng tôi xin được trình bày nhanh về phạm vi dịch vụ quản lý......

  • Due Diligence, xuất phát từ Luật chứng khoán 1933 của Hoa Kỳ là “một cuộc điều tra, thẩm định hợp lý”, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ cho các nhà đầu tư về thông tin, tài liệu liên quan đến việc mua, bán chứng......

error: Alert: Content is protected !!