Mobile menu icon
MS. TÌNH PHẠM (HELEN)

MS. TÌNH PHẠM (HELEN)

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Logo VIVA Business Consulting (VIVA BCS) white background yellow
Profile legal Tinh Helen

Ms. TÌNH PHẠM

Senior Legal Specialist

PHẠM THỊ TÌNH (HELEN)

Senior Legal Specialist

CHUYÊN MÔN

  • Cử nhân luật
  • ISO 9001 – Kaizen 5S

THÀNH THẠO NGÔN NGỮ

Việt – Anh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Skype: tinhpt15501
  • Phone: 0396.522.467
  • Email: tinhpt@vivabcs.com.vn

NĂNG LỰC

  • 02 năm kinh nghiệm liên tục về luật kinh doanh | Các thủ tục tuân thủ về lao động, doanh nghiệp, hợp đồng.
  • Am hiểu các qui định và thủ tục về hợp đồng lao động, hợp đồng thương mại, dân sự; đánh giá rủi ro phát sinh trong giao dịch dân sự và thương mại liên quan đến hợp đồng.
  • Có cơ hội tiếp cận 200 Khách hàng là doanh nghiệp có doanh nhân xin cấp thẻ ABTC – hiểu tổng quát thủ tục tuân thủ cơ bản của một doanh nghiệp.
  • Có kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá, hỗ trợ thu hồi công nợ, hoạt động tranh tụng dân sự, hình sự.
  • Có khả năng thiết lập căn cứ pháp lý cho các quan hệ lao động và giao dịch trong kinh doanh.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

HG Garments | RND4U | Cremer | Checkpoint | V&S Sourcing, …

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Search