CẤP THẺ DOANH NHÂN APEC
KẾT HỢP HOÀN THIỆN TUÂN THỦ VỀ THUẾ

Thẻ doanh nhân APEC kết hợp tuân thủ về thuế

VIVA Business Consulting xin được giới thiệu các dịch vụ ưu đãi giúp các doanh nhân quản lý thuế theo qui định một cách tối ưu: Thuế Giá trị gia tăng – VAT. Thuế Thu nhập cá nhân – PIT. Thuế Thu nhập doanh nghiệp – CIT. Thuế nhà thầu – FCT. Các sắc thuế […]

DOANH NGHIỆP PHẢI BAN HÀNH NỘI QUY LAO ĐỘNG

Logo VIVA BCS white background yellow

Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021, doanh nghiệp phải ban hành nội quy lao động hoặc phải cụ thể thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động trong hợp đồng lao động. Theo qui định mới của Luật lao động, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021, doanh nghiệp phải ban […]

CÁC NỘI DUNG BẮT BUỘC KHI
BAN HÀNH NỘI QUY LAO ĐỘNG

Logo VIVA BCS white background yellow

Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021, doanh nghiệp phải ban hành nội quy lao động hoặc phải cụ thể thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động trong hợp đồng lao động. Theo qui định mới của Luật lao động, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021, doanh nghiệp phải ban […]

THỦ TỤC XÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC

Logo VIVA BCS white background yellow

Thẻ doanh nhân APEC là một loại Visa đặc quyền cho phép doanh nhân tự do nhập cảnh không giới hạn tới 19 nước là thành viên APEC bao gồm Nhật, Úc, Hàn, New Zealand…   Việc cấp thẻ sẽ được giới hạn bởi những điều kiện và thủ tục chặt chẽ để đảm bảo việc […]

DOANH NGHIỆP PHẢI BAN HÀNH NỘI QUY LAO ĐỘNG

Logo VIVA BCS white background yellow

Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021, doanh nghiệp phải ban hành nội quy lao động hoặc phải cụ thể thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động trong hợp đồng lao động. Theo qui định mới của Luật lao động, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021, doanh nghiệp phải ban […]

THẺ DOANH NHÂN APEC – CÂU CHUYỆN CỦA TUẤN MÃ ĐI VỚI ANH HÙNG

Thẻ doanh nhân APEC: Câu chuyện của tuấn mã đi với anh hùng

DOANH NHÂN CÓ THỂ ĐƯỢC COI LÀ BẬC ANH HÙNG Lấy cảm hứng từ những doanh nhân chân chính, xứng đáng là hình ảnh của các bậc anh hùng, với kết tinh của những tinh hoa, mỗi ngày không ngừng nghỉ trên hành trình dày gan bền chí đã bao giờ đong hết được mồ […]

MUA BÁN DOANH NGHIỆP
DANH SÁCH CHÀO BÁN THÁNG 12 2022

Mua bán doanh nghiệp: danh sách chào bán tháng 12 năm 2022

Chủ doanh nghiệp có thể thực hiện việc bán một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp để gọi thêm vốn từ trong và ngoài nước hoặc rút lui khỏi thị trường. Việc mua bán trở nên đơn giản và hiệu quả thông qua 05 bước quản lý thạo nghề từ VIVA Business Consulting: Hoàn chỉnh […]