QUY CHẾ QUẢN LÝ CON DẤU TRÒN

Xây dựng bộ quy chế quản lý con dấu tròn

QUY CHẾ QUẢN LÝ CON DẤU TRÒN

Xây dựng bộ quy chế quản lý con dấu tròn

Xây dựng bộ quy chế quản lý con dấu tròn

Theo yêu cầu kinh doanh, con dấu tròn của doanh nghiệp không thể chỉ do đại diện theo pháp luật giữ mà đôi khi phải giao cho các cá nhân độc lập khác.

Khi ủy quyền cho nhân viên chuyên trách quản lý con dấu tròn, phải có sự hướng dẫn rõ ràng về nguyên tắc sử dụng để phòng ngừa rủi ro, phân định quyền và trách nhiệm.

XÂY DỰNG BỘ QUY CHẾ SỬ DỤNG CON DẤU TRÒN TRONG DOANH NGHIỆP

Cụ thể, doanh nghiệp nên cân nhắc xây dựng Bộ quy chế sử dụng con dấu tròn trong doanh nghiệp với các nội dung:

  • Người quản lý con dấu.
  • Qui tắc pháp lý về quản lý và sử dụng con dấu tròn.
  • Cách đóng dấu tròn, qui trình duyệt văn bản trước khi đóng dấu.
  • Biểu mẫu liên quan đến việc bàn giao, sử dụng con dấu, chữ ký.
  • Các loại văn bản được phép đóng dấu tròn, kiểm soát việc sử dụng con dấu tròn.

Ngoài ra theo qui định mới nhất, giấy chứng nhận mẫu dấu chỉ có hiệu lực trong vòng 5 năm. Các con dấu khắc trước ngày 15/3/2013 cũng không còn hiệu lực và doanh nghiệp phải tự đi đổi mẫu dấu mới. Theo đó, bên cạnh việc xây dựng quy chế sử dụng, VIVA còn tư vấn và hỗ trợ các thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, đối dấu đã hết hiệu lực hoặc xử lý các tình huống phát sinh liên quan.

TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ CON DẤU

quản lý con dấu tròn

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Đăng Ký Tư Vấn


Xem thêm:

Last Updated on Tháng Một 6, 2021

Summary
Xây dựng bộ quy chế quản lý con dấu tròn | VIVA BCS
Article Name
Xây dựng bộ quy chế quản lý con dấu tròn | VIVA BCS
Description
Doanh nghiệp nên cân nhắc xây dựng Bộ quy chế sử dụng con dấu tròn trong doanh nghiệp với các nội dung: người quản lý con dấu, cách đóng dấu tròn, ...
Author
Publisher Name
VIVA BUSINESS CONSULTING
Publisher Logo


error: Alert: Content is protected !!