QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

(Last Updated On: Tháng Một 12, 2022)
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

VIVA giúp các doanh nhân bằng 1 lưu đồ để quản trị toàn diện tình hình kinh doanh – các mối quan hệ – thủ tục tuân thủ cho doanh nghiệp.

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

TẢI FLYER

 

Chương trình RÀ SOÁT – TƯ VẤN – ÁP DỤNG được thực hiện hoàn toàn miễn phí dành cho khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của VIVA

  • Kiểm toán nội bộ, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng tài chính của doanh nghiệp theo các qui định hiện hành và theo nhu cầu quản lý kinh doanh của ban giám đốc. Lập thư quản lý trình bày về các rủi ro tiềm tàng, giải pháp, lộ trình xây dựng, hoàn thiện.
  • Tái cấu trúc cơ cấu tài chính, giảm chi phí sử dụng vốn, tối ưu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, quản trị rủi ro theo nguồn vốn và sự luân chuyển của dòng tiền.
  • Tổ chức lại bộ máy kế toán – tài chính như là một nền tảng bắt buộc, quản lý hệ thống hồ sơ trong kinh doanh, thiết lập và hoàn chỉnh hồ pháp lý, hồ sơ tín nhiệm doanh nghiệp.
  • Rà soát tuân thủ trong kinh doanh liên quan đến Đầu tư – Lao động – Thương mại – Thuế…
  • Tham gia hoạch định, cố vấn, kiểm soát các giao dịch, báo cáo kế toán và tài chính theo yêu cầu. Trực tiếp hỗ trợ trong việc huy động, quản lý việc sử dụng vốn, hướng tới sự tuân thủ, an toàn, tối ưu và phá triển dài hạn.
  • Tuyển dụng và huấn luyện nhân sự phù hợp để chuyển giao qui trình và thực thi.

VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Tài chính kế toán và thuế – Nhân sự và lao động tiền lương – Tài chính doanh nghiệp – Quản trị hành chính văn phòng.

Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ… chia làm năm nhóm tiêu biểu gồm Công ty FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị doanh nghiệp. 

Xin vui lòng liên hệ với đại diện của VIVA để trao đổi về cách chúng tôi mang lại lợi ích lâu dài và cảm hứng kinh doanh cho Quí khách.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán độc lập  & báo cáo tài chính

Vốn trong kinh doanh & cấu trúc vốn tối ưu

Cách để tiết kiệm chi phí kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ quản trị tài chính doanh nghiệp tại VIVA Business Consulting

Tổ chức mô hình kinh doanh, xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ

Củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua thủ tục cấp thẻ doanh nhân APEC

Quản lý tuân thủ trong kinh doanh theo qui định – Mục tiêu và lợi ích từ kiểm toán nội bộ