Mobile menu icon
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ sẽ giúp Giám đốc và các nhà quản trị doanh nghiệp kiểm soát được hồ sơ – số liệu – báo cáo – thông tin và kết quả kinh doanh một cách tin cậy, chủ động quản trị rủi ro…

Theo qui định, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm về việc các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh, lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo không có những sai sót, vi phạm.

VIVA cùng Công ty Kiểm toán Rồng Việt xin được giới thiệu chương trình Kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp và các văn phòng đại diện nước ngoài như sau:

LÝ DO CẦN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 1. Chủ động tuân thủ và tối ưu các quy định của Pháp luật về thuế, kế toán, lao động tiền lương… Nhận diện các rủi ro quản trị hoặc có thể gây thiệt hại từ các khoản truy thu về thuế, bảo hiểm xã hội do không tuân thủ đúng các qui định.
 2. Quản trị tài chính nội bộ, đầu tư, điều hành, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu từ các cổ đông, cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, đối tác khác…Chủ động chứng minh, bảo vệ quyền và lợi ích doanh nghiệp trước các yêu cầu kiểm tra của cơ quan nhà nước hay các vụ kiện tụng – tranh chấp.
 3. Cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp… Cung cấp thông tin chi tiết về hàng hoá tồn kho, công nợ phải thu, công nợ phải trả, dòng tiền – dự toán ngân sách, cung cấp thông tin tài chính khác cho cổ đông, ngân hàng, đối tác khác.
 4. Kiểm soát chất lượng công việc của các bộ phận chức năng, bảo mật thông tin, bảo vệ thông tin, tri thức kinh doanh. Tích hợp và và kế thừa liên tục, không phụ thuộc vào cá nhân.
 5. Thông qua dịch vụ kiểm toán nội bộ, giúp cải thiện công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường sự minh bạch, quản lý rủi ro và hạn chế các sai sót, gian lận. Lập kế hoạch và tối ưu hoá chi phí hoạt động.
 6. Tăng cường quản trị nhà cung cấp, khách hàng, tối ưu chí phí tài chính – tín dụng thương mại.
 7. Tối ưu chi phí kiểm toán độc lập hằng năm, tăng điểm tín nhiệm – giảm chi phí tài chính khi làm việc với các ngân hàng.

DỊCH VỤ ĐỘC QUYỀN CỦA VIVA

 1. Kiểm soát tính tuân thủ: số lượng, hình thức, nội dung của hệ thống chứng từ gốc, hệ thống sổ sách kế toán và các báo cáo
 2. Đánh giá lại toàn bộ hoạt động kinh doanh theo từng giao dịch phát sinh. Tư vấn cách thiết lập mối quan hệ giữa các giao dịch theo cách hợp pháp và tối ưu. Tư vấn cách hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ hợp lệ cho từng giao dịch. Tư vấn cách tối ưu các khoản thuế phải nộp, khắc phục và phòng ngừa các rủi ro. Soát xét số liệu của toàn hệ thống: Rà soát tính chính xác của từng giao dịch và các số liệu kế toán, tính phù phù hợp của các số liệu đó với nhau và phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành.
 3. Tư vấn cách thiết lập hệ thống hồ sơ tuân thủ trong kinh doanh theo các qui định hiện hành: Danh mục các hồ sơ về giấy phép – hồ sơ nhân – hồ sơ lao động tiền lương – hồ sơ khai thuế – hồ sơ thu chi – hồ sơ về hoá đơn chứng từ… Hướng dẫn tiêu chuẩn tuân thủ cho từng hồ sơ. Sắp xếp, tổ chức lưu trữ lại hệ thống chứng từ khoa học.
 4. Lập báo cáo toàn toàn diện về các nguy cơ và rủi ro. Tư vấn các giải pháp hoàn thiện, khắc phục để hạn chế các rủi ro nội bộ và rủi ro về thuế. Tư vấn và chuyển giao qui trình công cụ để phòng ngừa.
 5. Đối chiếu các khoản phải nộp với cơ quan thuế và bảo hiểm. Hỗ trợ thu xếp các thủ tục với các cơ quan nhà nước cho đến khi có chứng nhận xác nhận đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế với chi phí tối ưu.
 6. Đối chiếu và quản lý công nợ phải thu, phải trả, kiểm kê tài sản, hàng hoá tồn kho…

QUI TRÌNH DỊCH VỤ

 1. Quí khách chỉ cần đơn giản đưa ra những yêu cầu và mong đợi.
 2. Chúng tôi phân tích công việc và trình bày các giải pháp và kế hoạch thực hiện.
 3. Quí khách duyệt phương án thực hiện, chúng tôi cử nhân sự thạo nghề thực thi và bàn giao kết quả cuối cùng.
 4. Đánh giá định kỳ và cải tiến các kết quả đã được bàn giao.

 

Chúng tôi ước mong được đóng góp tri thức, nguồn lực để các Giám đốc kiến tạo các tiêu chuẩn – quản trị rủi ro, phát triển kinh doanh bền vững, bắt đầu từ việc xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp, tối ưu.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm