Bồi thường thiệt hại tại Việt Nam

Quy Định Về Nghĩa Vụ Bồi Thường Thiệt Hại Của Người Lao Động

(Last Updated On: Tháng Tám 12, 2020)

Người lao động gây thiệt hại, hư hỏng có ảnh hưởng tới tài sản của doanh nghiệp cần phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Hiểu rõ các quy định này giúp doanh nghiệp quản lý, và phòng ngừa các thiệt hại tốt hơn cũng như xử lý các vụ việc đã xảy ra theo quy định của nhà nước

bồi thường thiệt hại

 

Các quy định về mức bồi thường thiệt hại, các trường hợp phải bồi thường, và hình thức bồi thường được cập nhật cụ thể như sau:

1. Trường hợp người lao động phải bồi thường thiệt hại

 • Người lao động làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:
  Người lao động bị sa thải do có hành vi trộm cắp hoặc có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản của người sử dụng lao động có thể đồng thời bị người sử dụng lao động yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 • Trường hợp ngoại lệ:
  Trong trường hợp thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa hoặc do sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù người sử dụng lao động đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì người lao động không phải bồi thường.

Đọc thêm : Quản lý quan hệ lao động

2. Mức bồi thường thiệt hại

Nguyên tắc chung: Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

Mức bồi thường theo quy định cụ thể như sau:

 • Bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  + Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố;
  + Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao;
  + Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động.
 • Tối đa là 03 tháng tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi gây thiệt hại đối với trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi người lao động làm việc.
 • Bồi thường theo mức cụ thể đã thỏa thuận trong hợp đồng trách nhiệm: trong trường hợp người lao động gây thiệt hại như trên cho người sử dụng lao động mà có hợp đồng trách nhiệm với người sử dụng lao động.

3. Hình thức bồi thường thiệt hại

 • Hình thức khấu trừ lương:
  + Người lao động bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị theo hình thức khấu trừ tiền lương hàng tháng.
  + Mức khấu trừ vào tiền lương hằng tháng không quá 30% tiền lương thực lãnh hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
  + Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.
 • Hình thức khác:
  Căn cứ vào thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động trong các văn bản:
  + Hợp đồng lao động
  + Nội quy lao động,
  + Thỏa ước lao động tập thể

 

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Tài chính kế toán và thuế – Nhân sự và lao động tiền lương – Tài chính doanh nghiệp – Quản trị hành chính văn phòng . Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi ích kinh doanh.

Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ… Dưới các hình thức tiêu biểu như: Công ty FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị doanh nghiệp.

 

Footer content bài viết con

Tham vấn cùng chuyên gia

 

 

 

Read more:

Quản Trị Quan Hệ Lao Động Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam

Tuyển Dụng Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam – Điều kiện Và Các Lưu Ý

Các Loại Hợp Đồng Lao Động – Các Trường Hợp Chấm Dứt Bởi Người Sử Dụng Lao Độngerror: Alert: Content is protected !!