TẠI SAO PHẢI QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG?

Quan hệ lao động không chỉ là tiền lương, chính sách với người lao động mà còn cần được quản lý về các thủ tục tuân thủ với các cơ quan nhà nước.

  • Việc không kiểm soát được các rủi ro trong quan hệ với các cơ quan nhà nước về số liệu – báo cáo sẽ làm phát sinh các chi phí phạt hành chính, cản trở các cơ hội hợp tác và phát triển mở rộng với đối tác, làm cho việc tuân thủ trở nên khó khăn hơn.
  • Ví dụ, khi làm thủ tục cấp thẻ doanh nhân APEC cho cấp quản lý, các cơ quan nhà nước sẽ rà soát lại việc khai và đóng bảo hiểm, chỉ cần doanh nghiệp nộp chậm hoặc thiếu 100.000 đồng cũng bị đánh giá là chưa tuân thủ, không phân biệt doanh nghiệp mỗi tháng đóng 10 triệu hay 100 triệu
  • Sắp tới Việt Nam sẽ có trung tâm tín dụng doanh nghiệp, theo đó sẽ tích hợp thông tin về tình trạng nợ đọng thuế, bảo hiểm, ngân hàng… để làm căn cứ cung cấp thông tin độc lập cho đối tác, việc không quản lý được số dư nợ 100 ngàn đồng phải nộp bảo hiểm có thể làm ảnh hưởng đến chỉ số tín dụng của doanh nghiệp.

Phạm vi dịch vụ quản trị nhân sự – tiền lương trọn gói

Quản lý hồ sơ nhân viên

Soạn thảo hợp đồng lao động, nội quy, nhân sự

Lập và nộp báo cáo thuế - bảo hiểm - Công đoàn

Tính lương, phân tích chi phí lương

Đại diện làm việc với bên thứ 3

Tư vấn các thủ tục tuân thủ

DỊCH VỤ CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ VÀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

Dịch vụ Chuyên viên nhân sự, lao động và tiền lương giúp kiểm soát các chi phí lương và các khoản trích theo lương một cách tối ưu, tư vấn đúng và đủ các yêu cầu cần thiết, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân và doanh nghiệp trong các công việc

CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO

Nhân viên thạo nghề và chuyên nghiệp

Công việc luôn được duy trì ổn định liên tục

Giúp Ban giám đốc kiểm soát được chi phí lương và các khoản trích theo lương một cách tối ưu, xử lý mọi sự vụ phát sinh hằng ngày kịp thời chính xác.

Chi phí chỉ bằng ¼ so với việc duy trì một nhân viên thường xuyên

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Quy trình phối hợp làm việc tại VIVA BCS

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.