COVID 19 | Chi Phí Lương – Thách Thức Và Giải Pháp

Chi phí lương - thách thức và giải pháp

COVID 19 | Chi Phí Lương – Thách Thức Và Giải Pháp

Do ảnh hưởng của Covid 19, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với việc duy trì dòng tiền, duy trì việc làm, chi trả lương cho nhân viên. Đương nhiên ưu tiên số 1 là giữ được việc làm và thu nhập cho người lao động, tuy nhiên có một số giải pháp liên quan đến cắt giảm lao động, giảm chi phí lương mà CEO buộc phải cân nhắc như ngừng việc, hoãn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng…

Chi phí lương - thách thức và giải pháp

Chi phí lương – thách thức và giải pháp

 

  1. Việc ngừng việc phải được xem xét dựa trên lỗi của người lao động, doanh nghiệp hay do ảnh hưởng bởi dịch. Nếu là do lỗi của người lao động, người lao động không được trả lương. Nếu xuất phát từ phía doanh nghiệp, doanh nghiệp phải trả lương cho người lao động.
  2. Hai bên có thể thỏa thuận về tiền lương khi ngừng việc nếu việc ngừng việc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Tuy nhiên tiền lương này không được thấp hơn mức tối thiểu vùng do chính phủ quy định.
  3. Doanh nghiệp có thể chuyển người lao động qua làm việc khác với hợp đồng lao động nếu do tình hình dịch bệnh mà doanh nghiệp không còn nguyên vật liệu sản xuất, không thể bố trí việc làm cho người lao động. Tuy nhiên ngày làm việc khác này không được quá 60 ngày cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác và phải báo trước cho người lao động biết ít nhất 3 ngày làm việc. Tiền lương cho công việc mới này được giữ nguyên, hoặc nếu thấp hơn thì ít nhất phải bằng 85% tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng.
  4. Doanh nghiệp cũng có thể xem xét tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động với người sử dụng lao động theo thỏa thuận của cả hai bên. Việc hoãn thực hiện hợp đồng lao động phải lập thành văn bản và phải có thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc thời gian tạm hoãn thực hiện; Sau thời gian này trong thời hạn 15 ngày, người lao động phải quay trở lại làm việc và doanh nghiệp phải tạo điều kiện cho người lao động làm việc
  5. Trong trường hợp dịch bệnh phải thu hẹp sản xuất, người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên phải thông báo cho người lao động biết trước.

 

Để được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ thông tin về chi phí lương và giải pháp, mỗi doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện và hồ sơ cụ thể. VIVA sẵn sàng hỗ trợ miễn phí các doanh nghiệp bị ảnh hưởng các thủ tục liên quan để áp dụng các qui định và chính sách mới này.

Ngoài ra, với đội ngũ thạo nghề dày dạn kinh nghiệm thực chiến về luật kinh doanh – thuế và kế toán – lao động tiền lương – tài chính doanh nghiệp – quản trị hành chính văn phòng… các chuyên viên VIVA luôn sẵn sàng tư vấn online miễn phí và cung cấp các giải pháp hữu ích để hỗ trợ các doanh nhân xử lý các sự vụ và tình huống.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Đăng Ký Tư Vấn


Xem thêm:

COVID 19 – Biện Pháp Cách Ly Toàn Xã Hội

COVID 19 | Chi Phí Lương – Thách Thức Và Giải Pháp

Bộ Chỉ Số Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona

Trả Lương Ngừng Việc Và Thủ Tục Trong Thời Gian Ngừng Việc Vì Dịch Bệnh Covid-19

Summary
Chi Phí Lương - Thách Thức Và Giải Pháp | COVID 19
Article Name
Chi Phí Lương - Thách Thức Và Giải Pháp | COVID 19
Description
Một số giải pháp liên quan đến cắt giảm lao động, giảm chi phí lương mà CEO buộc phải cân nhắc như ngừng việc, hoãn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng…
Author
Publisher Name
VIVA Business Consulting
Publisher Logo