HƯỚNG DẪN VIỆC TẠM NGƯNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội

HƯỚNG DẪN VIỆC TẠM NGƯNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

(Last Updated On: Tháng Bảy 13, 2021)

Ngày 17 tháng 3 năm 2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn Số: 860/BHXH-BT  hướng dẫn việc tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19:

Hướng dẫn tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội

 

Tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội (quỹ hưu trí và tử tuất) đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp. Áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến:

  • Các lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên.
  • Hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra.

Đồng thời, hàng tháng doanh nghiệp vẫn đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, không phải tất cả mà chỉ các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid 19 và phải chứng minh được thiệt hại theo yêu cầu thì mới đủ điều kiện để làm thủ tục tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

COVID 19 – Biện Pháp Cách Ly Toàn Xã Hội

COVID 19 | Chi Phí Lương – Thách Thức Và Giải Pháp

Bộ Chỉ Số Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona

Trả Lương Ngừng Việc Và Thủ Tục Trong Thời Gian Ngừng Việc Vì Dịch Bệnh Covid-19

Chính Sách Hỗ Trợ Cho Doanh Nghiệp Trước Ảnh Hưởng Từ Covid-19 Của Chính Phủ Việt Nam

Ảnh Hưởng Của Covid-19 đến Visa, Giấy Phép Lao Động, Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

Hướng Dẫn Việc Tạm Ngưng Đóng Vào Quỹ Hưu Trí Và Tử Tuất Đối Với Đối Tượng Bị Ảnh Hưởng Bởi COVID-19

Hướng Dẫn Chi Tiết Việc Tạm Dừng Đóng Vào Quỹ Hưu Trí Và Tử Tuất Đối Với Đối Tượng Bị Ảnh Hưởng Bởi Dịch Covid-19error: Alert: Content is protected !!