CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP TRƯỚC ẢNH HƯỞNG TỪ COVID-19 CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trước dịch COVID-19

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP TRƯỚC ẢNH HƯỞNG TỪ COVID-19 CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

(Last Updated On: Tháng Bảy 14, 2021)

Các chính sách và định hướng sẽ được áp dụng đồng bộ từ Chính Phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp trước các ảnh hưởng tiêu cực từ Covid-19, cụ thể như sau:

Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trước dịch COVID-19

Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trước dịch COVID-19

 

Kính gửi Quý Khách hàng,

 

Chúng tôi xin được trình bày các chính sách và định hướng sẽ được áp dụng đồng bộ từ Chính Phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp trước  các ảnh hưởng tiêu cực từ Covid-19, cụ thể như sau:

  1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
  2. Cơ quan Thuế, cơ quan Hải Quan sẽ không xem xét, kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các cơ quan, doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm.
  3. Nâng mức giảm trừ gia cảnh của Thuế thu nhập cá nhân năm 2020.
  4. Ban hành một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2020.
  5. Giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí.
  6. Dự thảo về nghị định gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, miễn tiền chậm nộp thuế lên đến 30.100 tỷ đồng.
  7. Triển khai gói tín dụng hỗ trợ 250.000 tỷ đồng về việc cấp tín dụng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
  8. Giải ngân hết gói đầu tư công lên đến 700.000 tỷ đồng.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Read more:

COVID 19 – Biện Pháp Cách Ly Toàn Xã Hội

COVID 19 | Chi Phí Lương – Thách Thức Và Giải Pháp

Bộ Chỉ Số Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona

Trả Lương Ngừng Việc Và Thủ Tục Trong Thời Gian Ngừng Việc Vì Dịch Bệnh Covid-19



error: Alert: Content is protected !!