TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC VÀ THỦ TỤC TRONG THỜI GIAN NGỪNG VIỆC VÌ DỊCH BỆNH COVID-19

Trả lương ngừng việc và thủ tục

TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC VÀ THỦ TỤC TRONG THỜI GIAN NGỪNG VIỆC VÌ DỊCH BỆNH COVID-19

(Last Updated On: Tháng Bảy 14, 2021)

Ngày 25 tháng 03 năm 2020 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Công văn Số: 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn doanh nghiệp về việc phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, trả lương ngừng việc, một số người lao động phải ngừng việc xuất phát từ các tác động của dịch trong các trường hợp sau:

Trả lương ngừng việc và thủ tục

Trả lương ngừng việc và thủ tục

 

Tiền lương ngừng việc của người lao động trong thời gian ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng trong các trường hợp  người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như sau:

  1. Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  2. Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  3. Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động có thể cho người lao động thôi việc và  phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

COVID 19 – Biện Pháp Cách Ly Toàn Xã Hội

COVID 19 | Chi Phí Lương – Thách Thức Và Giải Pháp

Bộ Chỉ Số Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona

Trả Lương Ngừng Việc Và Thủ Tục Trong Thời Gian Ngừng Việc Vì Dịch Bệnh Covid-19error: Alert: Content is protected !!