COVID 19 – BIỆN PHÁP CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI

Cách ly toàn xã hội | Đại dịch COVID-19

COVID 19 – BIỆN PHÁP CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI

(Last Updated On: Tháng Bảy 14, 2021)

Ngày 31/3/2020, Thủ Tướng chính phủ đã ban hành Chỉ thị Số 16, theo đó áp dụng biện pháp CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI trên phạm vi toàn quốc VIVA xin được cập nhật và làm rõ phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Chỉ thị này như sau:

Cách ly toàn xã hội | Đại dịch COVID-19

Cách ly toàn xã hội | Đại dịch COVID-19

 

Ngày 31/3/2020, Thủ Tướng chính phủ đã ban hành Chỉ thị Số 16, theo đó áp dụng biện pháp CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI trên phạm vi toàn quốc.

Tại Điều 1:

  1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.
  2. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

 

Chỉ thị Số 16 của Thủ tướng có dùng từ “Cách ly toàn xã hội” từ ngày 1/4/2020. “Cách ly toàn xã hội” theo chỉ thị này được hiểu là tăng cường thêm các biện pháp mạnh hơn các biện pháp cách ly, trong đó có việc ngưng các hoạt động vận tải liên tỉnh…

Chỉ thị này hoàn toàn không phải là một yêu cầu phong tỏa, ban bố tình trạng khẩn cấp hay đóng cửa các hoạt động kinh doanh.

Chính phủ vẫn đang tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp hoạt động góp phần ổn định cách ly toàn xã hội và duy trì các hoạt động kinh tế.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

COVID 19 – Biện Pháp Cách Ly Toàn Xã Hội

COVID 19 | Chi Phí Lương – Thách Thức Và Giải Pháp

Bộ Chỉ Số Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona

Trả Lương Ngừng Việc Và Thủ Tục Trong Thời Gian Ngừng Việc Vì Dịch Bệnh Covid-19error: Alert: Content is protected !!