Mobile menu icon
DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM
QUẢN TRỊ THỦ TỤC TUÂN THỦ NĂM 2022

DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM
QUẢN TRỊ THỦ TỤC TUÂN THỦ NĂM 2022

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Chuyên gia thạo nghề của chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ từng nội dung chi tiết kèm các giải pháp tối ưu, đột phá dựa trên kinh nghiệm chuyên môn dày dặn qua hằng ngàn sự vụ mỗi năm kể từ năm 2006.

Chúng tôi giúp hoạch định, quản trị, cung cấp nguồn lực để một công ty luôn tuân thủ đầy đủ, theo cách tối ưu, giúp giữ tín nhiệm lâu dài của Quí khách tại Việt Nam.

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Search