QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM – CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ

Quản trị quan hệ lao động ở Việt Nam

QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM – CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ

(Last Updated On: Tháng Một 7, 2022)
Quản trị quan hệ lao động ở Việt Nam

Quản trị quan hệ lao động ở Việt Nam

Như là một trợ lý đắc lực của các CEO, VIVA giúp hoàn thiện triết lý, chính sách, công cụ, biểu mẫu để quản trị toàn diện quan hệ lao động cho một doanh nghiệp:

 • Quản trị quan hệ giữa doanh nghiệp với nhân viên.
 • Quản trị quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm.
 • Quản trị quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế.

Dưới đây là một số thông tin cơ bản nhằm cung cấp cách nhìn tổng quát về quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam.

CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

 • Thủ tục tuyển dụng: Nguyên tắc thực hiện, thông báo tuyển dụng, hồ sơ nhân viên …
 • Thủ tục thiết lập quan hệ lao động: Các loại hợp đồng lao động, các điều khoản đặc biệt trong hợp đồng, khai báo lao động, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) …
 • Thủ tục trong quá trình thực hiện quan hệ lao động: Tính lương thưởng và phúc lợi, trả lương, đào tạo, tạm ngưng, luân chuyển…
 • Thủ tục chấm dứt quan hệ lao động: Kết thúc hợp đồng, sa thải, thanh lý …
 • Kỷ luật và giải quyết tranh chấp: Cảnh cáo, thu thập chứng cứ kỹ thuật, hồ sơ pháp lý, giải quyết các khiếu nại và tranh chấp…

VỀ NỘI QUY LAO ĐỘNG

 • Đăng ký nội quy lao động: đây là thủ tục bắt buộc trong quản lý quan hệ lao động đối với các đơn vị có từ 10 nhân sự trở lên
 • Nội quy lao động là sự cụ thể hoá các qui định của Luật Lao Động vào từng trường hợp cụ thể của công ty đối với các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, mức độ vi phạm và hình thức kỷ luật tương ứng, các xác định trách nhiệm vật chất và qui trách nhiệm bồi thường….
 • Một mặt, nội quy lao động hướng dẫn người lao động làm đúng và tôn trọng lợi ích chung, góp phần phát triển văn hoá doanh nghiệp, một mặt có thể phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, cố ý gây thiệt hại, xung đột lợi ích, bảo vệ bí mật kinh doanh và các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.
 • Không có nội quy lao động được đăng ký đúng cách, người sử dụng lao động không thể áp dụng bất kỳ biện pháp kỷ luật nào và vẫn phải trả đủ lương ngay cả trong trường hợp người lao động không hoàn thành công việc hoặc có hành vi cố ý gây thiệt hại…

ĐĂNG KÝ THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Việc đăng ký thỏa ước lao động tập thể nhằm làm rõ các chính sách phúc lợi, điều kiện được hưởng của người lao động. Một thỏa ước lao động thường bao gồm các nội dung sau:

 • Việc làm và bảo đảm việc làm: các biện pháp bảo đảm việc làm, loại hợp đồng đối với từng loại lao động, hoặc loại công việc; các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, các chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp tạm ngừng việc, nâng cao tay nghề, đào tạo lại khi thay đổi kỹ thuật hay tổ chức sản xuất, các nguyên tắc và thời gian tạm thời chuyển người lao động làm việc khác.
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: các quy định về độ dài thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần, bố trí ca kíp, thời giờ nghỉ giải lao phù hợp với từng loại nghề, công việc; ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, chế độ nghỉ hàng năm kể cả thời gian đi đường; nghỉ về việc riêng, nguyên tắc và các trường hợp huy động làm thêm giờ.
 • Tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng: tiền lương tối thiểu hoặc lương trung bình (lương tháng, lương ngày hoặc lương giờ), thang bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp, biện pháp bảo đảm tiền lương thực tế, phương thức điều chỉnh tiền lương khi giá cả thị trường biến động, nguyên tắc trả lương (lương thời gian, lương sản phẩm hoặc lương khoán), nguyên tắc xây dựng và điều chỉnh đơn giá tiền lương, nguyên tắc và điều kiện nâng bậc lương, các loại phụ cấp lương; thời gian trả lương hàng tháng, thanh toán tiền nghỉ hàng năm, tiền tàu xe, tiền lương trả cho giờ làm thêm, tiền thưởng (thưởng đột xuất, thưởng tháng, thưởng cuối năm, thưởng chất lượng, thưởng từ lợi nhuận) và các nguyên tắc chi thưởng (có thể kèm theo quy chế).
 • Định mức lao động: các nguyên tắc, phương pháp xây dựng định mức, áp dụng thử, ban hành, thay đổi định mức, loại định mức áp dụng cho các loại lao động, các định mức trung bình, tiên tiến được áp dụng trong doanh nghiệp, biện pháp đối với những trường hợp không hoàn thành định mức.
 • An toàn lao động, vệ sinh lao động: các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiêu chuẩn và việc cung cấp phương tiện phòng hộ lao động, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (có thể kèm theo quy chế).
 • Bảo hiểm xã hội: các quy định về trách nhiệm, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động trong việc đóng góp, thu nộp, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội.
 • Và những nội dung khác trong quản lý quan hệ lao động như: thể thức giải quyết tranh chấp lao động, ăn giữa ca, phúc lợi tập thể; trợ cấp việc hiếu, hỷ… theo các qui định mới có hiêu lực từ năm 2016.
Quản lý quan hệ lao động tại Việt Nam

Quản lý quan hệ lao động tại Việt Nam

CÁC DỊCH VỤ QUẢN LÝ VỀ  QUAN HỆ LAO ĐỘNG DO VIVA CUNG CẤP

Các dịch vụ về thủ tục tuân thủ bắt buộc

 • Quản lý hồ sơ nhân viên.
 • Soạn thảo hợp đồng lao động, nội qui, qui chế chính sách nhân sự.
 • Lập và nộp các báo cáo về lao động tiền lương như thuế, bảo hiểm, công đoàn… cho các cơ quan nhà nước.
 • Tính lương, bảng lương, phiếu lương, phân tích quĩ lương – chi phí lương theo bộ phận, theo vị trí.
 • Đại diện người sử dụng lao động làm việc với nhân viên, các cơ quan nhà nước và các bên thứ ba khác.
 • Tư vấn quản lý toàn diện các thủ tục tuân thủ – tối ưu các khoản phải nộp- kiểm soát đối chiếu, điều chỉnh mọi phát sinh để đảm bảo doanh nghiệp luôn trong trạng thái rõ ràng, không bị rủi ro, vướng mắc với các cơ quan nhà nước.

Các dịch vụ về quản trị nguồn nhân lực – quản trị nội bộ

 • Đánh giá lại hệ sơ đồ tổ chức, qui trình tác nghiệp.
 • Đánh giá lại qui chế tổ chức điều hành.
 • Đánh giá lại hệ thống bảng mô tả công việc.
 • Đánh giá lại hệ thống quản lý quan hệ lao động, qui chế chính sách về lao động tiền lương bao gồm Nội qui – kỷ luật lao động, chính sách lương thưởng và phúc lợi, chính sách tuyển dụng – đào tạo – phát triển và khai thác nguồn nhân lực. Cập nhật, lường trước và kiểm soát các chi phí phát sinh liên quan đến lao động tiền lương.
 • Quĩ lương, quản trị chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương.
 • Tuân thủ tối ưu về quản lý quan hệ lao động theo pháp luật hiện hành.
 • Chính sách về bảo mật thông tin, chống xung đột lợi ích, qui tắc hành xử…
 • Văn hóa doanh nghiệp.
 • Hoàn chỉnh các hồ sơ, tài liệu, chính sách khác để đáp ứng yêu cầu đánh giá (audit) từ các khách hàng danh tiếng như Li&Fung, Honda, Panasonic…

 

GIỚI THIỆU NHANH VỀ VIVA

 • VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.
 • Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị hành chính văn phòng.
 • Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ... chia làm năm nhóm tiêu biểu gồm Công ty FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị doanh nghiệp.
 • Logo của VIVA với hình ảnh đầu tiên là cách điệu của tên Công ty, dưới hình thức của chữ ký có gạch chân, với ý chí khẳng định sự ngay thẳng - tự lực tự cường - rõ ràng và trung thành vì lợi ích của khách hàng. Chứ ký là lời cam kết, là danh dự về khả năng chuyên môn vượt trội và các hành xử chuyên nghiệp trong kinh doanh. Chứ ký của VIVA hướng tới là bảo chứng giúp đối tác, ngân hàng, cơ quan nhà nước nhận diện và tôn trọng khách hàng của VIVA vì sự kinh doanh lành mạnh và tử tế.

 

 


Xem thêm:

Xây dựng qui chế lương thưởng và phúc lợi

Xây dựng nội quy lao động và sổ tay nhân sự

Tại sao doanh nghiệp cần phải đăng ký nội qui lao động?

Quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam – các thủ tục tuân thủ

Quản trị quan hệ lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ cố vấn và quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

Quản trị quan hệ lao động toàn diện theo qui định của địa phương

Luật lao động và các quy định tại Việt Nam – 100 điều phổ biến bạn cần biết

Quy chế lương – thông điệp về sự minh bạch công bằng trong quan hệ lao động

Các loại hợp đồng lao động – các trường hợp chấm dứt bởi người sử dụng lao độngerror: Alert: Content is protected !!