Quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam – Các thủ tục tuân thủ

Quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam

Quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam – Các thủ tục tuân thủ

Quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam

Quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam

Quan hệ lao động (Labour relations) là những mối quan hệ về quyền và nghĩa vụ giữa các cá nhân hay tập thể người lao động đối với người sử dụng lao động. Việc quản lý quan hệ lao động không chỉ là quản lý tiền lương, chính sách đối với người lao động mà còn là quản lý về các thủ tục tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước.

Vậy, đâu là các thủ tục tuân thủ trong quản lý quan hệ lao động? Ý nghĩa của Nội quy lao động là gì và thỏa ước lao động gồm những nội dung nào?

Dưới đây là một số thông tin cơ bản nhằm cung cấp cách nhìn tổng quát về quản lý quan hệ lao động ở Việt Nam.

CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

 • Thủ tục tuyển dụng: Nguyên tắc thực hiện, thông báo tuyển dụng, hồ sơ nhân viên …
 • Thủ tục thiết lập quan hệ lao động: Các loại hợp đồng lao động, các điều khoản đặc biệt trong hợp đồng, khai báo lao động, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) …
 • Thủ tục trong quá trình thực hiện quan hệ lao động: Tính lương thưởng và phúc lợi, trả lương, đào tạo, tạm ngưng, luân chuyển…
 • Thủ tục chấm dứt quan hệ lao động: Kết thúc hợp đồng, sa thải, thanh lý …
 • Kỷ luật và giải quyết tranh chấp: Cảnh cáo, thu thập chứng cứ kỹ thuật, hồ sơ pháp lý, giải quyết các khiếu nại và tranh chấp…

VỀ NỘI QUY LAO ĐỘNG

 • Đăng ký nội quy lao động: đây là thủ tục bắt buộc trong quản lý quan hệ lao động đối với các đơn vị có từ 10 nhân sự trở lên
 • Nội quy lao động là sự cụ thể hoá các qui định của Luật Lao Động vào từng trường hợp cụ thể của công ty đối với các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, mức độ vi phạm và hình thức kỷ luật tương ứng, các xác định trách nhiệm vật chất và qui trách nhiệm bồi thường….
 • Một mặt, nội quy lao động hướng dẫn người lao động làm đúng và tôn trọng lợi ích chung, góp phần phát triển văn hoá doanh nghiệp, một mặt có thể phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, cố ý gây thiệt hại, xung đột lợi ích, bảo vệ bí mật kinh doanh và các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.
 • Không có nội quy lao động được đăng ký đúng cách, người sử dụng lao động không thể áp dụng bất kỳ biện pháp kỷ luật nào và vẫn phải trả đủ lương ngay cả trong trường hợp người lao động không hoàn thành công việc hoặc có hành vi cố ý gây thiệt hại…

ĐĂNG KÝ THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Việc đăng ký thỏa ước lao động tập thể nhằm làm rõ các chính sách phúc lợi, điều kiện được hưởng của người lao động. Một thỏa ước lao động thường bao gồm các nội dung sau:

 • Việc làm và bảo đảm việc làm: các biện pháp bảo đảm việc làm, loại hợp đồng đối với từng loại lao động, hoặc loại công việc; các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, các chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp tạm ngừng việc, nâng cao tay nghề, đào tạo lại khi thay đổi kỹ thuật hay tổ chức sản xuất, các nguyên tắc và thời gian tạm thời chuyển người lao động làm việc khác.
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: các quy định về độ dài thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần, bố trí ca kíp, thời giờ nghỉ giải lao phù hợp với từng loại nghề, công việc; ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, chế độ nghỉ hàng năm kể cả thời gian đi đường; nghỉ về việc riêng, nguyên tắc và các trường hợp huy động làm thêm giờ.
 • Tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng: tiền lương tối thiểu hoặc lương trung bình (lương tháng, lương ngày hoặc lương giờ), thang bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp, biện pháp bảo đảm tiền lương thực tế, phương thức điều chỉnh tiền lương khi giá cả thị trường biến động, nguyên tắc trả lương (lương thời gian, lương sản phẩm hoặc lương khoán), nguyên tắc xây dựng và điều chỉnh đơn giá tiền lương, nguyên tắc và điều kiện nâng bậc lương, các loại phụ cấp lương; thời gian trả lương hàng tháng, thanh toán tiền nghỉ hàng năm, tiền tàu xe, tiền lương trả cho giờ làm thêm, tiền thưởng (thưởng đột xuất, thưởng tháng, thưởng cuối năm, thưởng chất lượng, thưởng từ lợi nhuận) và các nguyên tắc chi thưởng (có thể kèm theo quy chế).
 • Định mức lao động: các nguyên tắc, phương pháp xây dựng định mức, áp dụng thử, ban hành, thay đổi định mức, loại định mức áp dụng cho các loại lao động, các định mức trung bình, tiên tiến được áp dụng trong doanh nghiệp, biện pháp đối với những trường hợp không hoàn thành định mức.
 • An toàn lao động, vệ sinh lao động: các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiêu chuẩn và việc cung cấp phương tiện phòng hộ lao động, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (có thể kèm theo quy chế).
 • Bảo hiểm xã hội: các quy định về trách nhiệm, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động trong việc đóng góp, thu nộp, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội.
 • Và những nội dung khác trong quản lý quan hệ lao động như: thể thức giải quyết tranh chấp lao động, ăn giữa ca, phúc lợi tập thể; trợ cấp việc hiếu, hỷ… theo các qui định mới có hiêu lực từ năm 2016.

CÁC DỊCH VỤ QUẢN LÝ VỀ  QUAN HỆ LAO ĐỘNG DO VIVA CUNG CẤP

Các dịch vụ về thủ tục tuân thủ bắt buộc

 • Quản lý hồ sơ nhân viên.
 • Soạn thảo hợp đồng lao động, nội qui, qui chế chính sách nhân sự.
 • Lập và nộp các báo cáo về lao động tiền lương như thuế, bảo hiểm, công đoàn… cho các cơ quan nhà nước.
 • Tính lương, bảng lương, phiếu lương, phân tích quĩ lương – chi phí lương theo bộ phận, theo vị trí.
 • Đại diện người sử dụng lao động làm việc với nhân viên, các cơ quan nhà nước và các bên thứ ba khác.
 • Tư vấn quản lý toàn diện các thủ tục tuân thủ – tối ưu các khoản phải nộp- kiểm soát đối chiếu, điều chỉnh mọi phát sinh để đảm bảo doanh nghiệp luôn trong trạng thái rõ ràng, không bị rủi ro, vướng mắc với các cơ quan nhà nước.

Các dịch vụ về quản trị nguồn nhân lực – quản trị nội bộ

 • Đánh giá lại hệ sơ đồ tổ chức, qui trình tác nghiệp.
 • Đánh giá lại qui chế tổ chức điều hành.
 • Đánh giá lại hệ thống bảng mô tả công việc.
 • Đánh giá lại hệ thống quản lý quan hệ lao động, qui chế chính sách về lao động tiền lương bao gồm Nội qui – kỷ luật lao động, chính sách lương thưởng và phúc lợi, chính sách tuyển dụng – đào tạo – phát triển và khai thác nguồn nhân lực. Cập nhật, lường trước và kiểm soát các chi phí phát sinh liên quan đến lao động tiền lương.
 • Quĩ lương, quản trị chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương.
 • Tuân thủ tối ưu về quản lý quan hệ lao động theo pháp luật hiện hành.
 • Chính sách về bảo mật thông tin, chống xung đột lợi ích, qui tắc hành xử…
 • Văn hóa doanh nghiệp.
 • Hoàn chỉnh các hồ sơ, tài liệu, chính sách khác để đáp ứng yêu cầu đánh giá (audit) từ các khách hàng danh tiếng như Li&Fung, Honda, Panasonic…

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Tham vấn cùng chuyên gia


Xem thêm:

Quy Chế Lương Cho Doanh Nghiệp

Lương Tháng 13 – Những Câu Hỏi Thường Gặp

Luật Lao Động Và Các Quy Định Tại Việt Nam – 100 Điều Phổ Biến Bạn Cần Biết

Các Loại Hợp Đồng Lao Động – Các Trường Hợp Chấm Dứt Bởi Người Sử Dụng Lao Động

Last Updated on Tháng Tư 19, 2021