Mobile menu icon
CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM
THỦ TỤC TUÂN THỦ CUỐI NĂM 2021

CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM
THỦ TỤC TUÂN THỦ CUỐI NĂM 2021

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Thủ tục tuân thủ cho công ty vốn đầu tư nước ngoài

Công ty FDI tại Việt Nam phải luôn tuân thủ đầy đủ và đúng cách các qui định trong kinh doanh, giúp giữ lợi ích kinh tế và tín nhiệm lâu dài tại Việt Nam.

THỦ TỤC TUÂN THỦ CUỐI NĂM 2021

Những nội dung quan trọng cần được quản lý:

 • Quản lý chi phí thuế và quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Quản lý chi phí thuế và quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, cho cả người nước ngoài
 • Kiểm toán bắt buộc báo cáo tài chính
 • Lập hồ sơ liên quan đến giao dịch liên kết – chống chuyển giá
 • Rà soát, tu chỉnh điều khoản và tái ký hợp đồng lao động
 • Báo cáo lao động và báo cáo tình hình dự án đầu tư cho các cơ quan có thẩm quyền.

Xin vui lòng liên hệ với chuyên gia của chúng tôi để tìm kiếm các giải pháp toàn diện, tối ưu cho từng vấn đề mà Quí khách quan tâm.

CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ KHÁC

Cần được hoạch định và quản trị xuyên suốt trong cả năm 2022

Quản lý quan hệ lao động cho theo qui định địa phương, bao gồm:

 • Quan hệ giữa người lao động và Công ty trong việc ký kết và thực thi hợp đồng lao động.
 • Quan hệ giữa Công ty với cơ quan bảo hiểm trong việc kê khai và nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc.
 • Quan hệ giữa Công ty và cơ quan thuế trong việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế hằng năm.
 • Nội qui lao động, qui chế lương, thoả ước lao động; Hồ sơ nhân sự; Thực thi hợp đồng lao động; Tu chỉnh, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động; Tiền công tiền lương 

Quản lý thuế:

 • Lập kế hoạch thuế, cách tối ưu chi phí từng sắc thuế và giữa các sắc thuế với nhau
 • Lập chứng từ và lưu trữ để chứng minh cho các giao dịch
 • Lập các loại báo cáo thuế
 • Quyết toán thuế
 • Hoàn thuế
 • Áp dụng các hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Lưu ý về các sắc thuế có sự liên quan và cần được phân tích, hoạch định và cân đối:

 • Thuế TNDN
 • Thuế TNCN
 • Thuế nhà thầu
 • Thuế chuyển nhượng vốn
 • Thuế tài nguyên
 • Thuế tài sản
 • Thuế bảo vệ môi trường
 • Thuế xuất nhập khẩu
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản trích theo lương
 • Các khoản thuế phát sinh và phạt hành chính khác

Kiểm toán nội bộ:

 • Kiểm soát tính tuân thủ: số lượng, hình thức, nội dung của hệ thống chứng từ gốc, hệ thống sổ sách kế toán và các báo cáo trong kinh doanh.
 • Giúp đánh giá lại toàn bộ hoạt động kinh doanh  theo từng giao dịch phát sinh. Cách thiết lập mối quan hệ giữa các giao dịch theo cách hợp pháp và tối ưu. Cách hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ hợp lệ cho từng giao dịch. Cách tối ưu các khoản thuế phải nộp, khắc phục và phòng ngừa các rủi ro.
 • Soát xét số liệu: Rà soát tính chính xác của từng giao dịch và các số liệu kế toán, tính phù phù hợp của các số liệu đó với nhau và phù hợp với các chuẩn mực tuân thủ khác.
 • Cách  thiết lập hệ thống hồ sơ tuân thủ trong kinh doanh theo các qui định hiện hành: Danh mục các hồ sơ về giấy phép – hồ sơ nhân – hồ sơ lao động tiền lương – hồ sơ khai thuế – hồ sơ thu chi – hồ sơ về hoá đơn chứng từ… Hướng dẫn tiêu chuẩn tuân thủ cho từng hồ sơ. Sắp xếp, tổ chức lưu trữ lại hệ thống chứng từ khoa học giúp sẵn sàng cung cấp thông tin quản lý và theo yêu cầu từ cơ quan nhà nước.
 • Giúp đối chiếu các khoản phải nộp với cơ quan thuế và bảo hiểm. Hỗ trợ thu xếp các thủ tục với các cơ quan nhà nước cho đến khi có chứng nhận xác nhận đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế với chi phí tối ưu.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
HotlineZaloWhatsappEmailGoogle maps
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Tìm kiếm