KIỂM TRA – HOÀN THIỆN HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP

Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

KIỂM TRA – HOÀN THIỆN HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP

(Last Updated On: Tháng Chín 11, 2021)
Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục tuân thủ với nhiều cơ quan nhà nước và liên quan đến quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp, là tài sản đặc biệt trong kinh doanh có thể tạo ra giá trị và cần được quản lý đặc biệt. VIVA xin được giới thiệu chương trình kiểm tra hồ sơ pháp lý – tư vấn hoàn thiện hồ sơ đến Quý doanh nghiệp.

TẠI SAO CẦN KIỂM TRA HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP?

VIVA xin được giới thiệu gói dịch vụ kiểm tra hồ sơ pháp lý chuyên biệt, theo cách may đo riêng cho từng khách hàng, đảm bảo sự chuẩn mực – chính xác – an toàn – tiện ích và tạo ra lợi ích, giá trị gia tăng trong kinh doanh:

 • Hệ thống hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp cần được quản lý toàn diện, tổ chức lưu trữ ngăn nắp – an toàn – bảo mật – thuận tiện cho việc cập nhật – khai thác và sử dụng.
 • Tối ưu chi phí thuế thông qua việc điều chỉnh mô hình doanh nghiệp, cấu trúc vốn kinh doanh, điều chỉnh nội dung quản lý tài chính trong điều lệ.
 • Thiết lập mối quan hệ ổn định và bền vững giữa các cổ đông, thành viên góp vốn.
 • Sẵn sàng cung cấp thông tin cho các ngân hàng, đối tác, cơ quan nhà nước, làm thủ tục định cư, xuất nhập cảnh…
 • Chủ động kiểm soát rủi ro – cập nhật và tối ưu lợi ích cho doanh nghiệp theo các qui định mới nhất.

PHẠM VI DỊCH VỤ

Giấy phép kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, kho hàng; giấy phép hoạt động đối với các lĩnh vực đặc thù.

Quyền tài sản

Hợp đồng thuê, văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, hồ sơ định giá – chứng thư thẩm định.

Quan hệ sở hữu

Quyền thuê; điều lệ doanh nghiệp và các bộ tu chỉnh; hồ sơ quản trị điều hành của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông.

Các hồ sơ tuân thủ khác

Nội qui lao động, thoả ước lao động tập thể, qui chế lương thưởng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động.

NỘI DUNG THỰC HIỆN BỞI VIVA

 1. Tập hợp từng nhóm hồ sơ về số lượng. Sắp xếp theo từng nhóm theo tiêu chuẩn ISO. Scan và lưu trữ lên máy tính.
 2. Kiểm tra đánh giá tính đầy đủ – chính xác – hợp pháp của từng hồ sơ. Nhận diện những phát sinh và rủi ro tiềm tàng, đặc biệt là rủi ro tuân thủ qui định hiện hành.
 3. Tư vấn hoàn chỉnh bộ điều lệ doanh nghiệp, đặc biệt là mối quan hệ giữa các cổ đông, quyền quản trị điều hành, sở hữu tài sản, phân phối lợi nhuận, thừa kế…
 4. Tư vấn cách điều chỉnh hệ thống giấy phép trong kinh doanh: Lựa chọn các mô hình doanh nghiệp phù hợp; cấu trúc vốn điều lệ và vốn đầu tư; tổ chức mô hình công ty mẹ con (holding); điều chỉnh các nội dung trên giấy phép kinh doanh theo hướng khắc phục các rủi ro, tối ưu chi phí thuế…
 5. Tư vấn cách tổ chức và hoàn thiện hệ thống tiêu chí tín nhiệm doanh nghiệp (Credit report) để phục vụ hợp tác với khách hàng, nhà đầu tư, các đối tác.
 6. Lập thư kiểm tra hồ sơ pháp lý quản lý về hiện trạng và giải pháp tới Ban giám đốc.

 

Chúng tôi xin phép được thực hiện chương trình kiểm tra hồ sơ pháp lý và tư vấn đối với Khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ liên quan đến giấy phép của VIVA BCS như lời cảm ơn chân thành vì sự ủng hộ quý giá của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Kiểm tra & hoàn thiện hồ sơ pháp lý

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Góp vốn điều lệ thành lập công ty – những điều cần biết

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Người dại diện theo pháp luật – Quyền và nghĩa vụ cơ bản

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Quản lý các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Các thủ tục liên quan đến giấy phép kinh doanh

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Dịch vụ cố vấn quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Quản trị toàn diện thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Quản trị quan hệ lao động toàn diện theo qui định của địa phương

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Các thủ tục tuân thủ về lao động tiền lương

Doanh nghiệp tại Việt Nam: Quản lý hồ sơ – báo cáo tuân thủ trong kinh doanh theo ISO và Kaizen 5serror: Alert: Content is protected !!