ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM

Doanh nghiệp dịch vụ phần mềm: ưu đãi thuế & điều kiện áp dụng

ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM

(Last Updated On: Tháng Mười 31, 2022)
Doanh nghiệp dịch vụ phần mềm: ưu đãi thuế & điều kiện áp dụng

Doanh nghiệp dịch vụ phần mềm: ưu đãi thuế & điều kiện áp dụng

Sản phẩm phần mềm là phần mềm và tài liệu kèm theo được sản xuất và được thể hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao cho đối tượng khác khai thác, sử dụng. Hoạt động doanh nghiệp phần mềm là hoạt động thiết kế, sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm, bao gồm sản xuất phần mềm đóng gói; sản xuất phần mềm theo đơn đặt hàng, sản xuất phần mềm nhúng, hoạt động gia công phần mềm và hoạt động cung cấp, thực hiện các dịch vụ phần mềm.

CÁC LOẠI SẢN PHẨM PHẦN MỀM BAO GỒM

 • Phần mềm hệ thống.
 • Phần mềm ứng dụng.
 • Phần mềm tiện ích.
 • Phần mềm công cụ.
 • Các phần mềm khác.

CÁC LOẠI DỊCH VỤ PHẦN MỀM BAO GỒM

 • Dịch vụ tích hợp hệ thống.
 • Các dịch vụ phần mềm khác.
 • Dịch vụ tư vấn định giá phần mềm.
 • Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm.
 • Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm.
 • Dịch vụ phân phối, cung ứng sản phẩm phần mềm.
 • Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm.
 • Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin.
 • Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin.

ƯU ĐÃI THUẾ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM

 • Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới.
 • Miễn thuế 04 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.
 • Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM

 • Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư.
 • Sản phẩm phần mềm do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất thuộc một trong các loại sản phẩm phần mềm được quy định nêu trên.
 • Tuân thủ các qui định về thuế và kế toán tại Việt Nam.

 

Footer content bài viết con

 

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:error: Alert: Content is protected !!