Mobile menu icon
QUẢN LÝ
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP QUÍ 4 VÀ CẢ NĂM 2023

QUẢN LÝ
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP QUÍ 4 VÀ CẢ NĂM 2023

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA is a business consulting company, specializes in business compliance procedures according to local business laws and regulations since 2006. VIVA has been continuously trusted by thousands of well-known clients since 2006. We are creating added value for clients by offering one-stop business platform with exclusive and tailored-made services related to market entry and mandatory business compliances. We keep our client’s good standing in lawful and optimal manners whenever they are working and doing business in Vietnam.

Quản lý thuế thu nhâp doanh nghiệp (Thuế TNDN) 2023

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN) là khoản thuế trên thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác, một cách cơ bản là tính trên lợi nhuận từ doanh thu bán hàng cộng với các khoản thu nhập khác  trừ đi chi phí được trừ. Phần lớn các doanh nghiệp phải căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Thời hạn doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN năm 2023: 

  • Nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/2023: Chậm nhất là ngày 04/5/2023.
  • Nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/2023: Chậm nhất là ngày 31/7/2023.
  • Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2023 chậm nhất là ngày 30/10/2023.
  • Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2023 chậm nhất là ngày 30/01/2024.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyết toán năm sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính cả năm. Riêng với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán độc lập.

Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, để chủ động quản lý đúng và tối ưu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cho Quí 4 và cả năm năm 2023, Quí khách cần nhanh chóng duyệt lại báo cáo tài chính 09 tháng năm 2023 đồng thời lập kế hoạch doanh thu – chi phí, duyệt dự thảo báo cáo tài chính năm 2023 trước ngày 20/1/2024. 

 

Hệ sinh thái dịch vụ tuân thủ cho doanh nghiệp trong nước

 

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA Business Consulting là Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo qui định địa phương từ năm 2006. VIVA đang cấp dịch vụ quản trị diều hành hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, người quản lý doanh nghiệp và hằng ngàn công ty FDI.

Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh - Tài chính kế toán và thuế - Nhân sự và lao động tiền lương - Tài chính doanh nghiệp - Quản trị và kiểm soát nội bộ.  Chúng tôi đã phục vụ thành công hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp...

Sự khác biệt của VIVA là cách làm việc trọn gói – luôn đảm bảo kết quả cuối cùng – theo cách xuất sắc, tối ưu, vượt trội của người thạo nghề.

 

VIVA không chỉ cung cấp dịch vụ thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà đặt sự an toàn, tối ưu của khách hàng làm trọng tâm khi thiết kế các giải pháp, đa dạng các nguồn lực nhằm giải quyết triệt để các rủi ro tiềm tàng, giúp mang lại lợi ích, lợi thế cạnh tranh và cảm hứng kinh doanh cho khách hàng.

Trên nền tảng chuyên môn sâu rộng và đồng bộ về Luật kinh doanh – Quản lý thuế – Quản lý quan hệ lao động – Tài chính kế toán – Quản trị doanh nghiệp, kết hợp với qui trình làm việc khép kín từ tư vấn, triển khai, bàn giao, hỗ trợ vận hành giúp chúng tôi có khả năng bảo vệ và đảm bảo cho khách hàng theo cách toàn diện.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”.

 

 

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

DANH MỤC BÀI VIẾT

Ngày đăng bài viết:

Chưa tìm thấy nội dung bạn cần xem?
TÌM KIẾM
DANH MỤC DỊCH VỤ TẠI VIVA
Search